Betrodda dokument

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad januari 8 2019

Vad vill du göra?

Skapa betrodda dokument

Lita på dokument i ett nätverk

Visa eller ändra inställningarna för betrodda dokument i Säkerhetscenter

Så här fungerar inställningarna för betrodda dokument

Vad är betrodda dokument?

Skapa betrodda dokument

När du öppnar en ny fil som innehåller aktivt innehåll (dataanslutningar, makron och så vidare) visas meddelandefältet eftersom aktivt innehåll kan innehålla virus och andra säkerhetsproblem som kan skada datorn eller organisationens nätverk.

Säkerhetsvarning om makron i meddelandefältet

Men om du litar på källan till filen eller vet att aktivt innehåll är säkert (till exempel makrot har signerats av en betrodd utgivare), kan du aktivera filens aktivt innehåll genom att välja knappen Aktivera innehåll. Det här är det ett betrott dokument. Meddelandefältet visas inte när du öppnar filen.

Vissa filer kan inte bli betrodda dokument

Det finns situationer när du inte kan skapa en fil ett betrott dokument. Till exempel har en eller flera, typer av aktivt innehåll inaktiverats när du försöker öppna filen. Aktivt innehåll kan inaktiveras om:

 • Systemadministratören har konfigurerat säkerhetspolicy så här inaktiverar du en viss typ av aktivt innehåll för din organisation (till exempel Inaktivera alla makron utan meddelande ). I det här fallet om du öppnar en fil med makron och dataanslutningar är filen inte betrodd eftersom makron inaktiveras när filen öppnas.

 • Du har ändrat inställningarna för Säkerhetscenter för en eller flera typer av aktivt innehåll.

Om du vill visa dina säkerhetsinställningar klickar du på fliken Arkiv. Klicka på Alternativ. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter. Du kan också läsa mer i Visa mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

Fler orsaker till varför filer inte kan bli betrodda dokument

 • Filen har öppnats från en oskyddad plats, till exempel mappen Tillfälliga Internetfiler eller Temp-mappen

 • Om funktionen har inaktiverats av systemadministratören för nätverksplatser eller för alla platser

 • Om den fil du vill ange som betrodd är en mall, till exempel filer med tillägget .dot, .dotx eller .dotm

För sådana filer klickar du på Aktivera allt innehåll för att aktivera det aktiva innehållet för sessionen. Detta aktiverar innehållet en gång och bara en gång. Meddelandefältet visas nästa gång du öppnar filen.

Följande bild visar ett exempel på delen Säkerhetsvarning när en fil inte är betrodd.

Delen Säkerhetsvarning när en fil inte är betrodd

Överst på sidan

Lita på dokument i ett nätverk

Det är viktigt att du är försiktig med att ange dokument i ett nätverk som betrodda, eftersom andra kan ändra nätverksfiler och det aktiva innehållet i dem. För att minimera säkerhetsriskerna bör du bara lita på filer i ett nätverk med kontrollerad åtkomst eller som har skapats av systemadministratören.

Dialogrutan Säkerhetsvarning visas om du försöker lita på en fil från en nätverksplats. Du kan klicka på Visa inte det här meddelandet igen i dialogrutan, så visas den inte fler gånger. Du kan dessutom stänga av funktionen genom att klicka på Nej i dialogrutan Säkerhetsvarning.

Inaktivera funktionen Betrodda dokument för nätverksplatser

Du kan inaktivera funktionen Betrodda dokument för nätverksplatser i Säkerhetscenter.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Betrodda dokument.

 5. Avmarkera kryssrutan Tillåt att dokument i ett nätverk anses vara betrodda.

Delen Betrodda dokument i Säkerhetscenter

Överst på sidan

Visa eller ändra inställningarna för betrodda dokument i Säkerhetscenter

Du kan visa eller ändra inställningarna för betrodda dokument i Säkerhetscenter. Ändringarna aktiverar eller inaktiverar möjligheten att skapa betrodda dokument som skyddar datorn och företagets nätverk från eventuell skadlig kod i aktivt innehåll.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Betrodda dokument.

 5. Ange önskade alternativ för de betrodda dokumenten.

Överst på sidan

Så här fungerar inställningarna för betrodda dokument

 • Tillåt att dokument i ett nätverk anses vara betrodda     Dialogrutan Säkerhetsvarning visas inte längre för filer på nätverksplatser.

 • Inaktivera betrodda dokument     Dialogrutan Säkerhetsvarning visas för filer varje gång du öppnar dem.

 • Rensa alla betrodda dokument så att de inte längre är betrodda     Klicka på Rensa om du vill ta bort listan över de dokument som hittills varit betrodda. Meddelandefältet visas igen för de dokument som tidigare var betrodda.

Överst på sidan

Vad är betrodda dokument?

Betrodda dokument är filer med aktivt innehåll (t.ex. makron, ActiveX-kontroller eller dataanslutningar), som öppnas utan meddelandefältet när du väl har aktiverat det aktiva innehållet i dem. För ett betrott dokument visas inget meddelande när du öppnar filen, även om nytt aktivt innehåll har lagts till eller du har ändrat det befintliga aktiva innehållet. Det visas dock ett meddelande om filen har flyttats sedan förra gången du litade på den. När ett dokument är betrott öppnas det inte i Skyddad vy. Därför bör du bara lita på ett dokument om du litar på dess källa.

Obs!: Om en fil utan aktivt innehåll öppnas i Skyddad vy, och du aktiverar redigering, blir filen betrodd och öppnas därefter inte i Skyddad vy. Om filen däremot innehåller aktivt innehåll visas meddelandefältet för det inaktiverade innehållet tills du aktiverar det. Aktivt innehåll aktiveras inte automatiskt när du avslutar Skyddad vy.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×