Betrodda dokument

Uppdaterades senast 2015-07-24

Vad vill du göra?

Skapa betrodda dokument

Lita på dokument i ett nätverk

Visa eller ändra inställningarna för betrodda dokument i Säkerhetscenter

Så här fungerar inställningarna för betrodda dokument

Vad är betrodda dokument?

Skapa betrodda dokument

När du öppnar en ny fil med aktivt innehåll (t.ex. dataanslutningar eller makron) visas meddelandefältet eftersom aktivt innehåll kan innehålla virus och andra säkerhetsrisker, som kan skada datorn eller företagets nätverk. Om du litar på filens källa eller vet att det aktiva innehållet är säkert (t.ex. att makrot är signerat av en betrodd utgivare) kan du aktivera filens aktiva innehåll. När du gör det blir filen ett betrott dokument. När du öppnar filen igen visas meddelandefältet inte längre. Följ anvisningarna nedan om du vill ange att filen är ett betrott dokument.

Följande bild visar ett exempel på meddelandefältet när filen innehåller makron.

Säkerhetsvarning om makron i meddelandefältet

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Aktivera innehåll i området Säkerhetsvarning.

  Delen Säkerhetsvarning, Aktivera alltid

 4. Det visas två alternativ: Aktivera allt innehåll och Avancerade alternativ.

  • Aktivera allt innehåll     Ange filen som ett betrott dokument om du vill tillåta att aktivt innehåll körs.

  • Avancerade alternativ     Välj det aktiva innehåll som får köras i den här sessionen. Detta aktiverar innehållet en gång och bara en gång. Meddelandefältet visas nästa gång du öppnar filen.

Obs!: Om du vet att filen kommer från en pålitlig källa kan du klicka på Aktivera innehåll i meddelandefältet. Filen blir ett betrott dokument och meddelandefältet visas inte mer. Läs det sista avsnittet om du vill veta mer om betrodda dokument.

Vissa filer kan inte bli betrodda dokument

I vissa fall kan du inte ange en fil som ett betrott dokument, till exempel om en eller flera typer av aktivt innehåll har inaktiverats när du försöker öppna filen. Aktivt innehåll kan vara inaktiverat om:

 • Systemadministratören har angett en säkerhetsprincip som inaktiverar vissa typer av aktivt innehåll för hela företaget (till exempel Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande). Om du öppnar en fil med makron och dataanslutningar kan filen i så fall inte bli betrodd, eftersom makrona är inaktiverade när filen öppnas.

 • Du har ändrat inställningarna för Säkerhetscenter för en eller flera typer av aktivt innehåll.

Om du vill visa dina säkerhetsinställningar klickar du på fliken Arkiv. Klicka på Alternativ. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter. Du kan också läsa mer i Visa mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

Fler orsaker till varför filer inte kan bli betrodda dokument

 • Filen har öppnats från en oskyddad plats, till exempel mappen Tillfälliga Internetfiler eller Temp-mappen

 • Om funktionen har inaktiverats av systemadministratören för nätverksplatser eller för alla platser

 • Om den fil du vill ange som betrodd är en mall, till exempel filer med tillägget .dot, .dotx eller .dotm

För sådana filer klickar du på Aktivera allt innehåll för att aktivera det aktiva innehållet för sessionen. Detta aktiverar innehållet en gång och bara en gång. Meddelandefältet visas nästa gång du öppnar filen.

Följande bild visar ett exempel på delen Säkerhetsvarning när en fil inte är betrodd.

Delen Säkerhetsvarning när en fil inte är betrodd

Överst på sidan

Lita på dokument i ett nätverk

Det är viktigt att du är försiktig med att ange dokument i ett nätverk som betrodda, eftersom andra kan ändra nätverksfiler och det aktiva innehållet i dem. För att minimera säkerhetsriskerna bör du bara lita på filer i ett nätverk med kontrollerad åtkomst eller som har skapats av systemadministratören.

Dialogrutan Säkerhetsvarning visas om du försöker lita på en fil från en nätverksplats. Du kan klicka på Visa inte det här meddelandet igen i dialogrutan, så visas den inte fler gånger. Du kan dessutom stänga av funktionen genom att klicka på Nej i dialogrutan Säkerhetsvarning.

Inaktivera funktionen Betrodda dokument för nätverksplatser

Du kan inaktivera funktionen Betrodda dokument för nätverksplatser i Säkerhetscenter.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Betrodda dokument.

 5. Avmarkera kryssrutan Tillåt att dokument i ett nätverk anses vara betrodda.

Delen Betrodda dokument i Säkerhetscenter

Överst på sidan

Visa eller ändra inställningarna för betrodda dokument i Säkerhetscenter

Du kan visa eller ändra inställningarna för betrodda dokument i Säkerhetscenter. Ändringarna aktiverar eller inaktiverar möjligheten att skapa betrodda dokument som skyddar datorn och företagets nätverk från eventuell skadlig kod i aktivt innehåll.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Betrodda dokument.

 5. Ange önskade alternativ för de betrodda dokumenten.

Överst på sidan

Så här fungerar inställningarna för betrodda dokument

 • Tillåt att dokument i ett nätverk anses vara betrodda     Dialogrutan Säkerhetsvarning visas inte längre för filer på nätverksplatser.

 • Inaktivera betrodda dokument     Dialogrutan Säkerhetsvarning visas för filer varje gång du öppnar dem.

 • Rensa alla betrodda dokument så att de inte längre är betrodda     Klicka på Rensa om du vill ta bort listan över de dokument som hittills varit betrodda. Meddelandefältet visas igen för de dokument som tidigare var betrodda.

Överst på sidan

Vad är betrodda dokument?

Betrodda dokument är filer med aktivt innehåll (t.ex. makron, ActiveX-kontroller eller dataanslutningar), som öppnas utan meddelandefältet när du väl har aktiverat det aktiva innehållet i dem. För ett betrott dokument visas inget meddelande när du öppnar filen, även om nytt aktivt innehåll har lagts till eller du har ändrat det befintliga aktiva innehållet. Det visas dock ett meddelande om filen har flyttats sedan förra gången du litade på den. När ett dokument är betrott öppnas det inte i Skyddad vy. Därför bör du bara lita på ett dokument om du litar på dess källa.

Obs!: Om en fil utan aktivt innehåll öppnas i Skyddad vy, och du aktiverar redigering, blir filen betrodd och öppnas därefter inte i Skyddad vy. Om filen däremot innehåller aktivt innehåll visas meddelandefältet för det inaktiverade innehållet tills du aktiverar det. Aktivt innehåll aktiveras inte automatiskt när du avslutar Skyddad vy.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×