BETA.INV (Funktionen BETA.INV)

Returnerar inversen till den kumulativa betafördelningsfunktionen (BETA.FÖRD).

Om sannolikhet = BETA.FÖRD(x;...SANT) är BETA.INV(sannolikhet;...) = x. Betafördelningen kan användas för beräkning av en sannolik slutföringstid utifrån en förväntad slutföringstid och en variabel.

Syntax

BETA.INV(sannolikhet;alfa;beta;[A];[B])

Syntaxen för funktionen BETA.INV har följande argument:

  • Sannolikhet     Obligatoriskt. Sannolikheten associerad med betafördelningen.

  • Alfa     Obligatoriskt. En parameter till fördelningen.

  • Beta     Obligatoriskt. En parameter till fördelningen.

  • A     Valfritt. Ett undre gränsvärde till intervallet för x.

  • B     Valfritt. Ett övre gränsvärde till intervallet för x.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt, returnerar BETA.INV felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerar BETA.INV felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om sannolikhet ≤ 0 eller sannolikhet > 1, returnerar BETA.INV felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om du utelämnar värden för A och B, använder BETA.INV standardversionen av den kumulativa betafördelningen, så att A = 0 och B = 1.

För ett givet sannolikhetsvärde, söker BETA.INV ett värde på x så att BETA.FÖRD(x, alfa, beta, SANT, A, B) = sannolikheten. Detta innebär att precisionen för BETA.INV beror på precisionen för BETA.FÖRD.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,685470581

Sannolikheten som är associerad med betafördelningen

8

Parameter för fördelningen

10

Parameter för fördelningen

1.

Undre gränsvärde

3.

Övre gränsvärde

Formel

Beskrivning

Resultat

=BETA.INV(A2;A3;A4;A5;A6)

Inversen av den kumulativa betafördelningsfunktionen för ovanstående parametrar.

2.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×