Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd

Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln innehåller en översikt över hur förtroendet fungerar i Access och vilka faktorer du bör tänka på när du bestämmer dig för att lita på en Access-databas för Skriv bordet.

Artikelinnehåll

Översikt

Faktorer att tänka på när du väljer om du vill lita på en databas

Olika sätt att lita på en databas

Översikt

Som standard inaktiverar Access all potentiellt skadlig kod eller andra komponenter i en databas, oavsett vilken version av Access du använde för att skapa databasen.

Hur du kan lita på en databas med Access

När innehåll inaktive ras visas en åtgärd i meddelande fältet.

Meddelandefältet

Om du ser meddelande fältet kan du välja om du vill lita på inaktiverat innehåll i databasen. Om du bestämmer dig för att lita på inaktiverat innehåll kan du göra det på två sätt:

 • Använda meddelande fältet    Klicka på Aktivera innehåll i meddelande fältet. Om du väljer det här alternativet kan du behöva upprepa proceduren om databasen ändras. 

 • Lita på databasen permanent    Placera databasen på en betrodd plats – en mapp på en enhet eller i ett nätverk som du markerar som betrodd. När du väljer det här alternativet visas inte meddelande fältet, och du behöver aldrig aktivera databas innehållet så länge databasen finns kvar på den betrodda platsen.

Om du inte vill lita på databasen kan du ignorera eller stänga meddelande fältet. När du ignorerar eller stänger meddelande fältet kan du fortfarande visa data i databasen och använda alla komponenter i databasen som inte har inaktiverats.

Överst på sidan

Faktorer att tänka på när du väljer om du vill lita på en databas

Innan du bestämmer dig för att lita på en databas bör du tänka på följande faktorer.

 • Din egen säkerhets policy    Du eller ditt företag kan ha en säkerhets princip på plats som anger hur Access-databasfiler ska hanteras. Du kanske till exempel har ett mycket säkert system för säkerhets kopiering på plats och bestämmer dig för att du är villig att lita på de flesta databasfiler, såvida du inte har någon särskild anledning. Däremot kanske du inte har ett bra säkerhets kopierings system, och därför kan det vara väldigt försiktig när du bestämmer dig för att lita på en databas.

 • Ditt mål    När du inaktiverar innehåll i en databas som du inte har betrott blockerar den inte din åtkomst till data i databasen. Om du vill granska data i en databas och inte vill utföra några åtgärder som kan vara osäkra, till exempel köra en redigerings fråga eller använda vissa makro åtgärder, behöver du inte lita på databasen. Om du inte vet om en åtgärd anses vara osäker kan du försöka utföra åtgärden medan databas innehållet har blockerats av inaktiverat läge. Om åtgärden är osäker kan den blockeras under dessa omständigheter.

 • Databas källan    Om du har skapat databasen, eller om du vet att den kommer från en källa som du litar på, kan du välja att lita på databasen. Om databasen kom från en möjligen otillförlitlig källa kanske du vill lämna databasen ej betrodd förrän du ser att innehållet är säkert.

 • Innehållet i databas filen    Om du inte kan fatta ett förtroende beslut baserat på annan information kan du överväga att noggrant undersöka databas innehållet för att se vad som kan vara osäkert för databasen. När du har utfört en fullständig kontroll och är säker på att innehållet är säkert kan du välja att lita på databasen.

 • Säkerheten för platsen där databasen lagras    Även om du vet att innehållet i en databas fil är säkert, om filen är lagrad på en plats som inte är fullständigt säker kan någon införa osäkert innehåll i databasen. Du bör vara försiktig när du väljer att lita på databasfiler som lagras på platser som kanske inte är säkra.

Överst på sidan

Olika sätt att lita på en databas

När du har valt att lita på en databas kan du antingen lita på den med hjälp av meddelande fältet, eller genom att placera databas filen på en betrodd plats.

Aktivera innehåll med hjälp av meddelande fältet

Meddelande fältet visas bara under menyfliksområdet.

Meddelandefältet

 • Klicka på Aktivera innehålli meddelande fältet.

Om du inte ser meddelande fältet men innehållet har inaktiverats kontrollerar du att meddelande fältet är aktiverat.

Aktivera meddelande fältet

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ

 2. Klicka på Säkerhetscenter i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter i den högra rutan, under Säkerhetscenter för Microsoft Office Access.

 4. Klicka på Meddelandefält i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 5. I det högra fönstret klickar du på Visa meddelande fältet i alla program när aktivt innehåll, till exempel makron och ActiveX-kontroller, har blockeratsoch klicka sedan på OK.

 6. Stäng och öppna databasen igen för att tillämpa ändringarna.

När meddelande fältet är synligt och aktiverat kan du använda det för att aktivera innehåll.

Flytta en databas fil till en betrodd plats

Om du vill ange att en viss databas är pålitlig och ska vara aktive rad som standard kontrollerar du att databas filen finns på en betrodd plats. En betrodd plats är en mapp eller fil Sök väg på datorn eller en plats på ditt intranät från vilket den är säker att köra kod. StandardVärden för betrodda platser är mallarna mallar, tillägg och autoStart. Du kan också ange dina egna betrodda platser.

Tips: Om du vill veta sökvägen till den aktuella databasen klickar du på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn. Den fullständiga sökvägen till den aktuella databasens plats visas på fliken info .

 • Öppna den mapp där databas filen finns och kopiera den sedan till den betrodda platsen.

Ange en betrodd plats

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv

 2. Klicka på säkerhets Centertill vänster i dialog rutan Access-alternativ .

 3. Klicka på Inställningar för säkerhets Centertill höger under Microsoft Office Access säkerhets Center.

 4. Klicka på Betrodda platseri det vänstra fönstret i dialog rutan säkerhets Center .

 5. Om du vill lägga till en nätverks plats markerar du kryss rutan Tillåt tillförlitliga platser i mitt nätverk i den högra rutan.

 6. Klicka på Lägg till ny plats.

 7. Gör något av följande i dialog rutan betrodd plats för Microsoft Office :

  • Skriv den fullständiga sökvägen till den plats som du vill lägga till i rutan sökväg .

  • Bläddra till platsen genom att klicka på Bläddra .

 8. Om du vill ange att undermappar till de nya betrodda platserna också ska vara betrodda markerar du kryss rutan undermappar till den här platsen är också betrodda .

 9. Alternativt kan du ange en beskrivning av den betrodda platsen i rutan Beskrivning .

Överst på sidan

Se även

Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer

Aktivera och inaktivera ActiveX-inställningar i Office-filer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders