Beskrivning av inställningarna för Arkivera automatiskt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Arkivera automatiskt kan du hantera utrymmet i postlådan eller på e-postservern som du använder genom att automatiskt flytta objekt till en arkivplats. En av eller båda åtgärderna nedan utförs för objekt i en mapp, beroende på vilka villkor som har angetts.

 • I Outlook flyttas objekt till en arkivfil och tas bort från sin ursprungliga plats, normalt en av arbetsmapparna.

  Där flytta objekt i Outlook?

  Arkivfilen är en särskild typ av datafil, en Personlig mappfil (PST). Första gången som Arkivera automatiskt körs skapas arkivfilen automatiskt på följande platser:

  • Windows Vista     C:\Användare\DittAnvändarnamn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\DittAnvändarnamn\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  När objekt arkiveras i Outlook för första gången kan du nå objekten i filen direkt från Arkiv-mappar i Outlook Mapplista, som finns i Navigeringsfönstret. Du kan också skapa egna arkivfiler för enskilda mappar.

  Obs!: Om du inte ser mappen Lokala inställningar eller mappen Lokal kan de vara dolda.

  Hur visar jag dolda mappar?

  • Windows Vista    

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Utseende och anpassning.

    Obs!: Om du använder klassiskt läge på kontrollpanelen dubbelklickar du på Mappalternativ och går till steg 4.

   3. Klicka på Mappalternativ.

   4. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

  • Windows XP    

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Mappalternativ.

    Dialogrutan Mappalternativ

   3. Klicka på fliken Visning och markera alternativet Visa dolda filer och mappar.

  Arkivfilen är en särskild typ av datafil, en Personlig mappfil (PST). Första gången som Arkivera automatiskt körs skapas arkivfilen automatiskt på följande platser:

  • Windows Vista     C:\Användare\DittAnvändarnamn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\DittAnvändarnamn\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

   När objekt arkiveras i Outlook för första gången kan du nå objekten i filen direkt från Arkiv-mappar i Outlook Mapplista, som finns i Navigeringsfönstret. Du kan också skapa egna arkivfiler för enskilda mappar.

   Obs!: Om du inte ser mappen Lokala inställningar eller mappen Lokal kan de vara dolda.

   Hur visar jag dolda mappar?

   • Windows Vista    

    1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

    2. Klicka på Utseende och anpassning.

     Obs!: Om du använder klassiskt läge på kontrollpanelen dubbelklickar du på Mappalternativ och går till steg 4.

    3. Klicka på Mappalternativ.

    4. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

   • Windows XP    

    1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

    2. Klicka på Mappalternativ.

     Dialogrutan Mappalternativ

    3. Klicka på fliken Visning och markera alternativet Visa dolda filer och mappar.

 • Med Arkivera automatiskt tas inaktuella objekt bort permanent. Inaktuella objekt är objekt som har blivit för gamla.

  Jag vill veta mer om när specifika Microsoft Outlook objekt upphör att gälla

  Standardlivslängden innan objekt i mappar blir inaktuella eller tas bort

  Mapp

  Livslängd

  Inkorgen och Utkast

  6 månader

  Skickat och Borttaget

  2 månader

  Utkorgen

  3 månader

  Kalender

  6 månader

  Uppgifter

  6 månader

  Anteckningar

  6 månader

  Journal

  6 månader

  Obs!: Mappar du skapar som innehåller samma typer av objekt som Inkogen, Kalender, Uppgifter, Anteckningar och Journal har samma standardlivslängd på sex månader, till exempel en e-postmapp som du skapar för statusrapporter från en kollega eller en kontaktmapp som du skapar för personliga kontakter.

  Avgöra hur gammalt ett objekt är

  Objekttyp

  När livslängden börjar

  E-postmeddelande

  Datumet/tiden när meddelandet togs emot eller när du senast ändrade och sparade meddelandet (beroende på vilket som är senast).

  Möte, händelse eller avtalad tid i Kalender

  Datumet när du senast ändrade och sparade objektet (beroende på vilket som är senast). Återkommande objekt arkiveras inte automatiskt.

  Uppgift

  Datumet då uppgiften slutfördes eller när du senast ändrade och sparade uppgiften. Uppgifter som inte har markerats som slutförda arkiveras inte automatiskt. Uppgifter som har tilldelats andra arkiveras endast om de markerats som slutförda.

  Anteckning

  När du senast ändrade och sparade anteckningen.

  Journalpost

  Datumet när journalposten skapades eller när du senast ändrade och sparade posten.

  Kontakt

  Kontakter arkiveras inte som standard, men du kan arkivera dem manuellt.

Du kan anpassa villkoren för de här inställningarna så att den passar dina lagringsbehov av filer. Mer information finns i vad som beskrivs nedan eller en mer ingående beskrivning av Arkivera automatiskt finns i Använda Arkivera automatiskt för att säkerhetskopiera eller ta bort objekt.

Inställningarna för att göra objekt inaktuella och ta bort objekt kan vara särskilt förvirrande.

Jag vill veta mer om går ut och deleing objekt.

 • Objekt lagras på sina arkivplatser om du inte ändrar en eller fler inställningar för Arkivera automatiskt och väljer att objekt ska tas bort när de blir inaktuella. Objekten tas inte bort från arkivplatserna utan kan bara tas bort automatiskt innan de flyttas till arkivplatserna. När de har arkiverats kan de bara tas bort manuellt.

 • Om du väljer ett alternativ för att ta bort objekt permanent, tas de bort automatiskt när de blir inaktuella. De arkiveras inte. Om du till exempel vill ta bort alla meddelanden i alla e-postmappar, inklusive Inkorgen, Skickat och Utkast, när de blir för gamla klickar du på Ta bort inaktuella objekt (endast e-postmappar). Meddelandena arkiveras inte.

Inställningar och alternativ för Arkivera automatiskt

Nedan följer beskrivningar av de inställningar och alternativ som du kan använda när du anpassar Arkivera automatiskt.

Inställningar för automatisk arkivering

1. Arkivera automatiskt var   Välj hur ofta du vill att Arkivera automatiskt ska köras. Om du arkiverar många objekt samtidigt kan datorn gå långsammare. Därför kan det vara bättre att välja ett tidsintervall som gör att arkiveringen går fortare. Tänk på hur många objekt du brukar få under en viss tid och anpassa intervallet efter det.

Fråga före automatisk arkivering    Välj det här alternativet om du vill att ett meddelande ska visas innan objekten bearbetas i Arkivera automatiskt. Klicka på Nej när du ser meddelandet om du vill avbryta arkiveringen.

2. Ta bort inaktuella objekt (endast e-postmappar)   Det här alternativet är inte markerat som standard. Du kan välja att e-postmeddelanden ska tas bort när de blir inaktuella. Standardperioden för objekt i Inkorgen och Utkast är sex månader och tre månader för objekt i Skickat, men du kan ändra perioderna med alternativet Ta bort Outlook-objekt äldre än.

Jag vill veta mer om när specifika Microsoft Outlook objekt upphör att gälla

Standardlivslängden innan objekt i mappar blir inaktuella eller tas bort

Mapp

Livslängd

Inkorgen och Utkast

6 månader

Skickat och Borttaget

2 månader

Utkorgen

3 månader

Kalender

6 månader

Uppgifter

6 månader

Anteckningar

6 månader

Journal

6 månader

Obs!: De mappar du skapar som innehåller samma typ av Outlook-objekt som Inkorgen, Kalender, Uppgifter, Anteckningar eller Journal har samma standardlivslängd på sex månader.

Avgöra hur gammalt ett objekt är

Objekttyp

När livslängden börjar

E-postmeddelande

Datumet/tiden när meddelandet togs emot eller när du senast ändrade och sparade meddelandet (beroende på vilket som är senast).

Möte, händelse eller avtalad tid i Kalender

Datumet när du senast ändrade och sparade objektet (beroende på vilket som är senast). Återkommande objekt arkiveras inte automatiskt.

Uppgift

Datumet då uppgiften slutfördes eller när du senast ändrade och sparade uppgiften. Uppgifter som inte har markerats som slutförda arkiveras inte automatiskt. Uppgifter som har tilldelats andra arkiveras endast om de markerats som slutförda.

Anteckning

När du senast ändrade och sparade anteckningen.

Journalpost

Datumet när journalposten skapades eller när du senast ändrade och sparade posten.

Kontakt

Kontakter arkiveras inte som standard, men du kan arkivera dem manuellt.

3. Arkivera eller ta bort gamla objekt    Välj det här alternativet om du vill att Outlook-objekt ska arkiveras och sedan raderas när deras livslängd är slut. Välj ytterligare inställningar för både arkivering och borttagning.

4. Visa arkivmapp i mapplistan väljer om du vill ha arkivmappen finns med i listan med dina andra arbetsmappar i navigeringsfönstret. Du kan öppna undermappar och dina arkiverade objekt i arkivmappen huvudsakliga. När du visar dina arkiverade objekt kan kontrollera du att rätt objekt har arkiveras och du kan också dra objekt som du behöver tillbaka till en arbetsmapp.

5. Ta bort Outlook-objekt äldre än    Välj standardkonfigurationen för när du vill att objekten ska arkiveras, i dagar, veckor eller månader. Du kan konfigurera perioder som är mellan en dag och 60 månader långa. Här innebär "ta bort" att arkivera – spara – objekt. Det betyder inte "ta bort" i egentlig mening om du inte har valt den inställningen för mapparna någon annanstans.

6. Flytta gamla objekt till    Standardinställningen för den här platsen skiljer sig mellan datorer med operativsystemen Windows Vista och Microsoft Windows XP. Om du vill ange en annan plats för arkiverade objekt kan du bläddra till och ange den. Objekt flyttas till den platsen när de blir inaktuella.

 • Windows Vista     C:\Användare\DittAnvändarnamn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

 • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\DittAnvändarnamn\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Obs!: Objekt som arkiveras på en anpassad plats tas inte bort förrän du öppnar mapparna och tar bort dem manuellt.

7. Ta bort objekt permanent det här alternativet direkt tar bort inaktuella objekt i stället för att flytta dem till en standardplats, till exempel en annan mapp som du har angett eller mappen Borttaget.

8. Använd inställningarna på alla mappar nu    Med det här alternativet används inställningarna för Arkivera automatiskt, inklusive dina ändringar, i alla dina mappar. Om du vill ange andra inställningar för en eller flera mappar ska du inte använda det här alternativet. Använd i stället anvisningarna som visas nedanför knappen om hur du anger inställningar för enskilda mappar. Ändringar som görs i specifika mappar gäller bara för dessa mappar.

9. Information om lagringsprincip    I din organisation kanske en systemadministratör ställer in lagringsprinciper för när och hur objekten i din postlåda ska arkiveras automatiskt. Du kan visa principerna här, men du kan inte ändra dem utan rätt behörighet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×