Beskrivning av fliken Formatera textruta i Publisher

Om du vill välja alternativ för att placera och anpassa text i en textruta eller i en figur med text kan du använda fliken Textruta i Publisher.

Obs!: Fliken Textruta är endast tillgänglig när det markerade objektet är en textruta eller en figur med text.

Lodrät justering

Välj om du vill justera texten högst upp, i mitten eller längst ned i textrutan eller figuren.

Marginaler för textruta

Vänster Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens vänstra kant och texten i rutan.

Höger Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens högra kant och texten i rutan.

Överkant Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens överkant och texten i rutan.

Nederkant Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan textrutans eller figurens nederkant och texten i rutan.

Autopassning

Använd inte Autopassa Det här alternativet behåller textstorleken exakt som du anger för textrutan eller figuren.

Förminska text i spillområde Det här alternativet minskar teckenstorleken för texten i textrutan eller figuren så att ingen text spiller.

Bästa bredd Det här alternativet krymper eller utökar texten så att den passar i textrutan eller figuren när du ändrar storlek på den.

Utöka textrutan till anpassad Det här alternativet utökar textrutan eller figuren när text spiller.

Obs!: Textrutan eller figuren kan utökas till en annan sida eller in i ett annat objekt när det här alternativt väljs.

Rotera text i figur 90º Med kryssrutan markerad vänds texten i en textruta eller en figur ett kvarts varv (90 grader) åt höger.

Ta med "Forts. på sidan..." Med kryssrutan markerad tas meddelandet Forts. på sidan [sidnummer] med i textrutan eller figuren.

Ta med "Forts. från sidan..." Med kryssrutan markerad tas meddelandet Forts. från sidan [sidnummer] med i textrutan eller figuren.

Kolumner Den här knappen visar dialogrutan Kolumner där du kan välja antalet kolumner och utrymmet mellan dem.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt för andra figurer än rektanglar eller om du har markerat alternativet Förminska text i spillområde eller Bästa bredd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×