Beskrivning av dialogrutan Utskriftsformat i Publisher

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ändra sidstorleken för den aktuella publikationen kan du använda alternativen i dialogrutan Utskriftsformat i Publisher.

Obs!: Om du skapar en sidstorlek för en publikationstyp som Publisher inte innehåller får du bäst resultat om du börjar med en publikationstyp som har en liknande storlek och sedan skapar en sidstorlek i den önskade biljettstorleken. Du kan till exempel starta med ett visitkort om du vill skapa en biljett som är 5 gånger 10 cm.

Konfigurera en sida

 1. Klicka på dialogruteikonen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Dialogruteikonen Utskriftsformat

 2. Ange bredd och höjd på sidan.

Obs!: Om du vill skapa en återanvändbar anpassad sidstorlek använder du dialogrutan Skapa ny sidstorlek som du öppnar med knappen Storlek på fliken Sidlayout i menyfliksområdet.

Ange marginalstödlinjer

Marginalstödlinjer anger avståndet mellan kanterna på sidorna i publikationen och orden och bilderna på sidan.

 1. Klicka på dialogruteikonen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Dialogruteikonen Utskriftsformat

  Obs!: Alla skrivare har en gräns för hur stort område av ett pappersark som det går att skriva ut på. Många skrivare skriver inte ut ända till kanten av papperet, oberoende av hur du ställer in marginalerna. När du ställer in marginalerna och skapar din sida måste du se till att det innehåll som du vill skriva ut ligger inom din specifika skrivares utskrivbara område.

 2.  Ange hur mycket utrymme du vill ha längst upp, till vänster, till höger och längst ned i publikationen.

  De delar av publikationen som ligger utanför sidmåtten skrivs inte ut.

Överst på sidan

Typer av layout

En sida per ark Med det här alternativet skriver du ut en sida av din publikation på ett pappersark. I fönstret Förhandsgranskning ser du hur sidan ser ut på arket.

Broschyr Det här alternativet gör att publikationen utformas som en broschyr. Etiketterna för marginalstödslinjerna ändras så att Vänster blir Utsida och Höger blir Insida så att de speglar placeringen i broschyren. Broschyrer är oftast utskrivna pappersark som viks till en broschyr.

E-post Med det här alternativet får publikationen sidlayouten för e-post.

Kuvert Med det här alternativet får publikationen standardstorleken för kuvert på 24 x 10 cm. Du kan ändra de här måtten med inställningarna Bredd och Höjd i området Sida i den här dialogrutan.

Vikt kort Den här layouttypen är avsedd för att skapa hälsningskort genom att skriva ut sidor på ett ark och sedan vika arket för att göra ett kort. Om du markerar layouten Vikt kort visas alternativ för pappersvikning. Markera ett alternativ i listan för att ange hur du vill vika din publikation:

 • Vikt stående A6  Varje sida i publikationen skrivs ut på samma pappersark. Det färdiga kortet har en vikning längs ena sidan.

 • Vikt liggande A6  Varje sida i publikationen skrivs ut på samma pappersark. Det färdiga kortet har en vikning i överkanten.

 • Vikt stående A5  Två sidor av publikationen skrivs ut lodrätt på samma sida av ett pappersark.

 • Vikt liggande A5  Två sidor av publikationen skrivs ut vågrätt på samma sida av ett pappersark.

Flera sidor per ark Mer än en sida skrivs ut på varje pappersark. Om du markerar Flera sidor per ark som layouttyp visas alternativ för målark.

Andra alternativ:

 • Storlek på målpapper Klicka på ett av följande alternativ: Letter eller A4. Om du skriver ut på en annan pappersstorlek markerar du Anpassa och anger sedan följande mått:

  • Pappersbredd Ange bredden på pappersarket.

  • Pappershöjd Ange höjden på pappersarket.

 • Sidmarginal Ange utrymmet mellan gruppen av kopior och vänster och höger kant av pappersarket.

 • Toppmarginal  Ange utrymmet mellan gruppen av kopior och överkanten av pappersarket.

 • Vågrätt avstånd Ange utrymmet mellan kolumnerna i flera kopior. Om du till exempel har två kolumner med visitkort ändras utrymmet mellan kolumnerna med detta alternativ.

 • Lodrätt avstånd  Ange utrymmet mellan varje rad av flera kopior. Om du till exempel har fyra rader med visitkort ändras det vågräta utrymmet mellan raderna med visitkort.

Förhandsgranska

Fönstret Förhandsgranskning visar layouttypen och de marginaler du ställer in. De övergripande måtten visas som den svarta linjen innanför den vita rektangeln och marginalstödlinjerna visas som prickade blå linjer innanför arkets måttlinjer.

Överst på sidan

Använd alternativen i den här dialogrutan för att välja en sidstorlek eller skapa en egen pappersstorlek för din publikation. När du markerar en formgivningsmall – till exempel pilar eller olikfärgat – design visas ovanpå det på sidstorlek.

Du kan också skapa en egen sidstorlek genom att klicka på Skapa egen sidstorlek och du kan namnge den nya sidstorleken så att du lätt kan hitta den.

Knappen Skapa en egen sidstorlek

Obs!: Beroende på skrivarinställningarna, kan du inte att kunna skriva ut alla sidstorlekar som är tillgängliga i Publisher.

Tom sidstorlekar      Oavsett publikationstyp som du skapar Publisher visas alla de kategorier av publikationen som är tillgängliga, till exempel Standard, annonser, visitkort, e-post, etiketter och webbplatser. Bläddra till den kategori som du vill använda och klicka sedan på ikonen för den sidstorlek som du vill använda.

Om du inte ser den storlek du vill ha klickar du på Skapa egen sidstorlek om du vill öppna dialogrutan Egen sidstorlek.

Sidan

Bredd     Ange bredden på det papper som du vill skriva ut.

Höjd     Ange höjden på papperet som du vill skriva ut.

Obs!: Finns det någon begränsning för området på ett pappersark som kan skrivas ut på skrivaren. Olika skrivare har olika icke utskrivbara områden längs kanterna av papperet. Dessa icke utskrivbara områden kan inte skrivas ut på oavsett hur breda du anger marginaler.

Marginalstödlinjer

 • Överst     Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan den övre kanten på papperet och publikationen innehållet.

 • Vänster     Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan vänsterkanten på papperet och innehållet i publikationen.

 • Ned     Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan den nedre kanten av papperet och innehållet i publikationen.

 • Höger     Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan högerkanten på papperet och innehållet i publikationen.

Obs!: Om du minskar en publikation marginaler om du vill skapa mer utrymme på sidan kanske du vill flytta objekt till området har lagts till. Även om du har ändrat marginalerna, måste du se till att de objekt som du vill skriva ut är emellertid inom det utskrivbara området för skrivaren specifika.

Avancerat

Klicka på Avancerat om du vill öppna dialogrutan för anpassad sidstorlek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×