Beskrivning av dialogrutan Anpassad sidstorlek i Publisher

Beskrivning av dialogrutan Anpassad sidstorlek i Publisher

Om du vill skapa en anpassad sidstorlek för publikationen kan du använda alternativen i dialogrutan Anpassad sidstorlek.

Obs!: Om du vill skapa en publikationstyp som inte finns i Publisher, exempelvis en biljett på 5 x 10 cm, börjar du med en publikation som har en liknande storlek, som ett visitkort, och skapar en anpassad sidstorlek därifrån.

Så här skapar du en egen sidstorlek:

 1. Klicka på Storlek i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

 2. Klicka på Skapa ny sidstorlek

 3. När du har skapat den nya sidstorleken visas den under Egna i menyn Storlek.

  Dialogrutan Skapa en egen sidstorlek.

Namn

Namn Ange ett namn för den anpassade sidstorlek du skapar.

Sida

 • Bredd  Ange sidans bredd

 • Höjd  Ange sidans höjd.

Layouttyp

Klicka på den sidlayoutstyp som du vill skriva ut. Layouttypen avgör vilka alternativ för sidlayout som finns tillgängliga.

 • En sida per ark Här skriver du ut en publikationssida per ark. Det här är ett bra alternativ för annonser, certifikat, banderoller, broschyrer, formulär, kalendrar, flygblad, brevpapper, menyer, program, papper som ska vikas på olika sätt, snabbpublikationer, meritförteckningar och skyltar.

 • Broschyr Med det här alternativet utformas publikationen som en broschyr. Etiketterna för marginalstödslinjerna ändras så att Vänster blir Utsida och Höger blir Insida så att de speglar placeringen i broschyren. Broschyrer är oftast utskrivna pappersark som viks till en broschyr.

 • E-post Det här alternativet lämpar sig bäst för publikationer som ska skickas via e-post.

 • Kuvert Använd det här alternativet för kuvert.

 • Vikt kort Använd det här om du gör gratulationskort eller inbjudningar.

 • Flera sidor per ark Med det här alternativet skriver du ut flera kopior av publikationen per ark. Använda det till visitkort, presentkort, etiketter och vykort.

 • Webbsida Används för att skriva ut en enda webbsida.

Marginalstödlinjer

Marginalstödlinjer anger hur stort området mellan kanterna av din publikation och kanten på papperet är.

Obs!: Många skrivare skriver inte ända till kanten av pappersarket, oberoende av hur du ställer in marginalerna. När du ställer in marginalerna och skapar sidan måste du se till att det du vill skriva ut ligger inom det område som kan skrivas ut med din skrivare.

 • Överkant  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan sidans överkant och publikationen.

 • Vänster  Ange storleken på utrymmet som du vill ha mellan vänsterkanten på sidan och publikationen.

  Obs!: Om du markerar Broschyr som layouttyp ändras namnet till Utsida.

 • Nederkant  Ange det utrymme som du vill ha mellan nederkanten på sidan och innehållet i publikationen.

 • Höger  Ange storleken på det utrymme du vill ha mellan högerkanten på papperet och publikationen.

  Obs!: Om du markerar Häfte som layouttyp ändras namnet till Insida.

Alternativ

Om du markerar Vikt kort som layouttyp visas alternativ för pappersvikning. Markera ett alternativ i listan för att ange hur du vill vika din publikation.

 • Vikt stående A6  Varje sida i publikationen skrivs ut på samma pappersark. Det färdiga kortet har en vikning längs ena sidan.

 • Vikt liggande A6  Varje sida i publikationen skrivs ut på samma pappersark. Det färdiga kortet har en vikning i överkanten.

 • Vikt stående A5  Två sidor av publikationen skrivs ut lodrätt på samma sida av ett pappersark.

 • Vikt liggande A5  Två sidor av publikationen skrivs ut vågrätt på samma sida av ett pappersark.

Om du markerar Flera sidor per ark som layouttyp visas alternativ för målark.

 • Storlek på målark  Klicka på ett av följande alternativ: Brev eller A4. Om du skriver ut på en annan pappersstorlek klickar du på Anpassa och anger sedan följande mått:

  • Arkbredd  Ange bredden på pappersarket.

  • Arkhöjd  Ange höjden på pappersarket.

 • Sidmarginal  Ange utrymmet mellan gruppen av kopior och vänster och höger kant av pappersarket.

 • Toppmarginal  Ange utrymmet mellan gruppen av kopior och överkanten av pappersarket.

 • Vågrätt avstånd Ange utrymmet mellan kolumnerna i flera kopior. Om du till exempel har två kolumner med visitkort ändras utrymmet mellan kolumnerna med detta alternativ.

 • Lodrätt avstånd  Ange utrymmet mellan varje rad av flera kopior. Om du till exempel har fyra rader med visitkort ändras det vågräta utrymmet mellan raderna med visitkort.

Förhandsgranska

Fönstret Förhandsgranskning visar layouttypen och de marginaler du ställer in. Arkets mått visas som den svarta linjen innanför den vita rektangeln. Marginalstödlinjerna visas som prickade blå linjer innanför arkets måttlinjer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×