Beskära en bild i Publisher

Ibland kan du behöva passa in en bild på ett område i ett nyhetsbrev eller en broschyr utan att förvränga den eller ändra dess utseende. Du kan beskära en bild manuellt eller spara tid med de nya beskärningsverktygen.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Beskärningshandtag

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned Ctrl-tangenten medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor av bilden jämnt och samtidigt trycker du på Ctrl+Skift medan du drar i ett hörnhandtag.

  Meddelanden: 

  • Släpp musknappen för att se den beskurna bilden.

  • Klicka på beskärningsverktyget om du bara vill se den beskurna bilden. Om du vill se hela bilden igen klickar du på beskärningsverktyget en gång till. Bilden visar den beskurna delen tydligt och resten av bilden som en genomskinlig bild.

Verktygen Anpassa, Fyll, Panorera och Rotera

Anpassa

Om bilden är större eller mindre än bildramen kan du ändra storlek på den så att den passar, utan att ändra dess utseende.

 • Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Anpassa.

  Verktyg för att beskära och anpassa

  Bildens storlek ändras så att den passar in i bildramen.

  Exempel på beskär och anpassa

Obs!: För att bilden ska påverkas så lite som möjligt kan en del av bildens ytterkanter beskäras.

Fyll

Använd verktyget Fyll för att fylla ett bildområde utan att ändra bildens utseende.

 • Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Fyll.

  Beskär och fyll

  Bildens storlek ändras så att den fyller bildområdet.

  Exempel på beskär och fyll

Obs!: För att bilden ska påverkas så lite som möjligt kan en del av bildens ytterkanter beskäras.

Panorera

Du kan centrera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Flytta muspekaren över bilden tills den ändras till pekaren Flytta.

 3. Klicka och dra bilden för att placera den där du vill ha den.

  Verktyg för att beskära och panorera

Obs!: Om du vill fortsätta att beskära bilden klickar du på beskärningshandtagen så att de får fokus.

Rotera

Du kan rotera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Peka på det gröna roteringshandtaget och dra musen i den riktning du vill rotera objektet.

  Exempel på beskär och rotera

Obs!: Om du vill rotera i 15-graderssteg håller du ned Skift samtidigt som du drar i handtaget.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×