Beskära en bild i Publisher

Beskära en bild i Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland kanske du vill anpassa en bild till ett blanksteg i ett nyhetsbrev eller en broschyr utan att förvränga bilden eller ändra dess utseende.

Du kan ändra storlek på eller beskära om du vill ändra storlek på en bild. Ändra storlek på ändras storleken på bilden genom att sträcka ut eller förminska den, medan Beskärning minskar storleken på bilden genom att ta bort lodrätt eller vågrätt. Beskärning används ofta vill dölja eller trimma en del av en bild, antingen för att framhäva eller ta bort oönskade delar.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Beskärningshandtag

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned Ctrl-tangenten medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor av bilden jämnt och samtidigt trycker du på Ctrl+Skift medan du drar i ett hörnhandtag.

  Meddelanden: 

  • Släpp musknappen för att se den beskurna bilden.

  • Klicka på beskärningsverktyget om du bara vill se den beskurna bilden. Om du vill se hela bilden igen klickar du på beskärningsverktyget en gång till. Bilden visar den beskurna delen tydligt och resten av bilden som en genomskinlig bild.

Verktygen Anpassa, Fyll, Panorera och Rotera

Anpassa

Om bilden är större eller mindre än bildramen kan du ändra storlek på den så att den passar, utan att ändra dess utseende.

 • Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Anpassa.

  Verktyg för att beskära och anpassa

  Bildens storlek ändras så att den passar in i bildramen.

  Exempel på beskär och fyll

Obs!: För att bilden ska påverkas så lite som möjligt kan en del av bildens ytterkanter beskäras.

Fyll

Använd verktyget Fyll för att fylla ett bildområde utan att ändra bildens utseende.

 • Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Fyll.

  Beskär och fyll

  Bildens storlek ändras så att den fyller bildområdet.

  Exempel på beskär och fyll

Obs!: För att bilden ska påverkas så lite som möjligt kan en del av bildens ytterkanter beskäras.

Panorera

Du kan centrera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Flytta muspekaren över bilden tills den ändras till pekaren Flytta.

 3. Klicka och dra bilden för att placera den där du vill ha den.

  Verktyg för att beskära och panorera

Obs!: Om du vill fortsätta att beskära bilden klickar du på beskärningshandtagen så att de får fokus.

Rotera

Du kan rotera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Peka på det gröna roteringshandtaget och dra musen i den riktning du vill rotera objektet.

  Exempel på beskär och rotera

Obs!: Om du vill rotera i 15-graderssteg håller du ned Skift samtidigt som du drar i handtaget.

Du kan använda de här funktionerna kan du beskära en bild, beskära, anpassa, Fyll, Panorera och rotera.

Beskär

En ny flik i menyfliksområdet Bildverktyg blir tillgänglig när du markerar en bild i Publisher 2010. Beskärningsverktyget är i gruppen beskära längst till höger på den här nya fliken
Flik för menyfliksområdet Format under Bildverktyg, beskärningskommando i Publisher

Beskära en bild:

 1. Markera bilden som ska beskäras.

 2. Peka på fliken Bildverktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär.

 4. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Bild med beskärningshandtag
  Beskärningshandtag, visar en kant referens
 5. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned CTRL medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL + SKIFT medan du drar ett hörnhandtag.

   Obs!: 
   När du släpper upp musknappen är bilden beskuren.
   När du avmarkerar beskärningsverktyget bilden visas nu endast din beskurna avsnitt. Men om du markerar du bilden och klicka på Beskär visas igen hela bilden, med den beskurna delen visar tydligt och resten av bilden som bleka genomskinlighet.

Anpassa

Om bilden är större eller mindre än bildområdet kan Publisher 2010 du snabbt ändra storlek på bilden så att den passar samtidigt som den ursprungliga proportioner.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken Bildverktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Anpassa i gruppen beskära.

 4. Bildens storlek ändras så att den passar i bildområdet.

  Obs!: Eftersom bilden har dess proportioner, detta kan det leda till outcropping. .

Fyll

Du kan använda verktyget Fyll för att snabbt fylla ett bildområde samtidigt som den ursprungliga proportioner.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på Bildverktyg på fliken som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Fyll i gruppen beskära.

 4. Bildens storlek ändras så att det fyller bildområdet.

  Obs!: Eftersom bilden har dess proportioner när du fyller bildområdet, beskurna delar av bilden som ligger utanför bildområdet.

Panorera

Du kan flytta bilden inom området beskurna bilden så att bilden centreras som du vill när du använder beskärningsverktyget.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken Bildverktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär.

 4. Placera muspekaren över objektet tills pekaren ändras till pekaren Flytta.

 5. Klicka på och dra bilden för att placera den inom beskärningshandtagen.

  Obs!: När du gör detta har bilden fokus i stället för vilka ramen. Om du vill gå tillbaka till beskärning, klicka på beskärningshandtagen igen, så att de blir fokus.

Rotera

Du kan också rotera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på Bildverktyg på fliken som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär.

 4. Peka på det gröna rotationshandtaget.

 5. Dra musen i den riktning som du vill att objektet ska roteras.

  Obs!: Om du vill rotera i 15-graderssteg håller du ned SKIFT medan du drar i handtaget.

Även om Microsoft Office Publisher 2007 har några grundläggande bild redigeringsfunktioner som gör det möjligt att beskära en bild till en rektangulär form, men det är inte ett fotoredigeringsprogram. Det finns olika sätt att skapa en icke-rektangulär bild.

Obs!: Du kan inte beskära en figur, WordArt-objekt eller animerad GIF i publikationen. Om du vill beskära en animerad GIF, Använd ett animerad GIF och infoga sedan filen igen.

Beskära en bild till en rektangulär form

 1. Markera bilden.

  När du markerar en bild visas i verktygsfältet bild.

  Verktygsfältet Bild

 2. Klicka på Beskär Bild av knapp verktygsfältet Bildobjekt.

 3. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Skärmbild av beskärningshandtaget i Publisher.

  1. Beskärningshandtag

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned CTRL medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL + SKIFT medan du drar ett hörnhandtag.

   Obs!: När du släpper upp musknappen är bilden beskuren.

Beskära en bild till en icke-rektangulär form

Om du vill beskära en bild till en icke-rektangulär form, till exempel en stjärna eller en cirkel, måste du göra något av följande:

 • Infoga en bild i en figur, till exempel en cirkel.

 • Använda fotot redigeringsfunktioner i Office Publisher 2007 med Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro eller ett annat program för redigering av foto och infoga de beskurna bilderna i en publikation. Se till att läser du hjälpavsnittet i din fotoredigeringsprogram för mer information om hur du vill beskära en bild.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×