Beskära en bild i Office för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda beskärningsverktygen i Office för Mac för att rensa och ta bort oönskade delar av bilder genom att använda standard beskärning, beskärning i en figur eller beskärning för att fylla en form.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Högerklicka på bilden och välj Beskär.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 3. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra det mellersta handtaget på den sida inåt.

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Håller du ned SKIFT + ALT medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna inåt.

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Håller du ned SKIFT + ALT medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.

  Om du vill beskära med hjälp av exakta mått ändrar du värdena i rutorna Figurhöjd och Figurbredd på menyfliken bredvid knappen Beskär:

  Knappen Beskär och Figurhöjd och Figurbredd rutorna för bilder i Office 2016 för Mac-menyfliksområdet
 4. Klicka bort från bilden om du vill se den beskurna bilden.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Ändra snabbt formen på en bild genom att beskära den efter en specifik figur. Bilden justeras automatiskt så att den fyller den valda figuren samtidigt som den behåller sina proportioner.

Om du vill beskära samma bild efter mer än en figur gör du kopior av bilden och beskär varje bild individuellt efter önskad figur.

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 3. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  (Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild (inte en form).)

 4. Peka på Beskär efter form och klicka sedan på den form som du vill beskära efter.

  Menyn Beskära i PPT för Mac

  Bilden anpassas direkt efter figuren.

 5. Om du vill justera formen klickar du på knappen Beskär igen i menyfliksområdet.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 6. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra det mellersta handtaget på den sida inåt.

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Håller du ned SKIFT + ALT medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna inåt.

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Håller du ned SKIFT + ALT medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.

När du hae lagt till en bild i en figur kan välja du hur bilden får plats i figuren genom att använda verktyg passar och Fyll för Fin finjustera:

 • Välj fyllning och ta bort (eller ”beskära”) delar av bilden, men fortfarande fyller hela formen.

 • Välj Passa om du vill att alla på bilden så att den passar inuti figuren. Den ursprungliga bilden proportionerna behålls, men du kan ha tomt utrymme inuti figuren.

 1. Markera den bild i filen som du vill ha inuti figuren.

 2. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att har du markerat en bild (och inte en figur).

 3. Klicka på Fyllning eller Anpassa och klicka sedan utanför bilden.

  Menyn Beskära i PPT för Mac

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Ta bort beskurna delar av en bild kan inte ångras. Därför bör du bara göra detta när du är säker på att du har gjort alla grödor och ändringar som du vill använda.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Komprimera bilder Knappen Komprimera bilder på fliken Bildformat

  (Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild.)

 3. Markera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder.

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilder i filen markerar du kryssrutan Endast markerade bilder.

Se även

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller andra objekt i Office för Mac

Ändra storleken på en bild, en figur, WordArt eller något annat objekt i Word 2016 för Mac

Kontrollera figursättning runt objekt i Word 2016 för Mac

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  Om du inte ser fliken Formatera bild, kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur).

 3. Klicka på Beskär under Justera

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 4. Dra beskärningshandtagen som behövs för att justera marginalerna i bilden och klicka sedan utanför bilden.

  Du kan välja var bilden ska beskäras genom att flytta antingen beskärningsområdet (genom att dra i beskärningsrektangelns kanter) eller bilden.

När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Ett snabbt sätt att ändra form på en bild är att beskära den till en specifik figur. När du beskär till en specifik figur trimmas bilden automatiskt så att den fyller figurens geometriska form. Bildens proportioner bibehålls.

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära till en specifik figur.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  (Om du inte ser fliken Formatera bild, kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en form).)

 3. Gå till Justera och klicka på pilen bredvid Beskär, peka på Maskera till figur, peka på en typ av figur och klicka sedan på den figur som du vill beskära bilden till.

  Bilden anpassas direkt efter figuren.

 4. Om du vill justera formen klickar du på knappen Beskär igen i menyfliksområdet.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 5. Dra beskärningshandtagen som behövs för att justera marginalerna i bilden och klicka sedan utanför bilden.

 6. När du har gjort detta klickar du utanför bilden.

När du hae lagt till en bild i en figur kan välja du hur bilden får plats i figuren genom att använda verktygen Beskär till figurstorlek och Beskär till fyllning för Fin finjustera:

 • Välj Beskär till fyllning och ta bort (eller ”beskära”) delar av bilden, men fortfarande fyller hela formen.

 • Välj Beskär till figurstorlek om du vill att alla på bilden så att den passar inuti figuren. Den ursprungliga bilden proportionerna behålls, men du kan ha tomt utrymme inuti figuren.

 1. Klicka på den bild du vill använda i figuren.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  (Om du inte ser fliken Formatera bild, kontrollerar du att du har markerat bilden.)

 3. Gå till Justera och klicka på pilen bredvid Beskär, klicka på Beskär till fyllning eller Beskär till figurstorlek och klicka sedan utanför bilden.

 4. När du är klar trycker du på ESC.

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Ta bort beskurna delar av en bild kan inte ångras. Därför bör du bara göra detta när du är säker på att du har gjort alla grödor och ändringar som du vill använda.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  (Om du inte ser fliken Formatera bild, kontrollerar du att du har markerat bilden.)

 3. Gå till Justera och klicka på Komprimera och markera sedan kryssrutan Ta bort beskurna bildområden.

Se även

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac 2011

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×