Beskära en bild i Office

Beskär en bild om du vill rensa bort yttre kanter som inte behövs.

Om du vill ta bort en bildbakgrund kan du läsa Ta bort en bilds bakgrund. Om du vill göra en bild större eller mindre kan du läsa Ändra storlek på en bild.

Förutom den grundläggande marginalbeskärningen kan du också beskära bilder till specifika figurer och bildformat eller beskära bilden så att den fyller en figur (i Office för Mac och i Office 2010 och senare).

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:32

Office kan hjälpa dig med grundläggande bild redigering som illustreras i videon ovan, men för mer avancerade uppgifter kan du behöva ett dedikerat bild redigerings program. Digitala trender har rekommendationer för gratis bild redigerings program.

Beskära en bilds marginaler

 1. Använd infoga > bild för att lägga till bilden i en Office fil (till exempel ett Word dokument, en PowerPoint presentation eller Excel arbets bok).

 2. Högerklicka på bilden. En popup-meny visas med två knappar antingen ovanför eller nedanför menyn. Beskär är en av knapparna.

  Knappen Beskär visas ovanför eller nedanför popup-menyn
 3. Välj knappen beskär Knappen Beskär .

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 4. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Dra beskärningshandtaget i hörnet inåt

  Beskär lika mycket på två parallella sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget i något av hörnen inåt

  Du kan även förstora eller lägga till en marginal runt en bild genom att dra beskärningshandtagen utåt istället för inåt.

 5. (Valfritt) Om du vill ändra beskärningsområdet drar du antingen beskärningsrektangelns kanter eller hörn, eller flyttar bilden.

 6. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Obs!: Beskärningsverktygen är inte tillgängliga för figurer, men i Office 2010 och senare kan du ändra storlek på en figur och använda verktyget Redigera punkter om du vill uppnå en effekt som liknar beskärning, eller om du vill anpassa en figur. Mer information finns i Beskära för att passa eller fylla en figur nedan.

Beskära efter en specifik figur

Ändra snabbt formen på en bild genom att beskära den efter en specifik figur. Bilden justeras automatiskt så att den fyller den valda figuren samtidigt som den behåller sina proportioner.

Om du vill beskära samma bild efter mer än en figur gör du kopior av bilden och beskär varje bild individuellt efter önskad figur.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

01:16

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Klicka på bilden.

  Du kan beskära flera bilder samtidigt, men du måste då beskära dem efter samma figur. (Men i Word är detta svårt eftersom du inte kan välja bilder med alternativet standard i linje med textlayout.)

 3. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

 4. I menyn som visas väljer du Beskär efter form och klickar sedan på den figur du vill beskära efter.

  Bilden anpassas direkt efter figuren.

 5. Om du vill justera formen klickar du på knappen beskär Knappen Beskär i menyfliksområdet i Office 2016 i menyfliksområdet.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 6. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Dra beskärningshandtaget i hörnet inåt

  Beskär lika mycket på två parallella sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget i något av hörnen inåt

 7. Klicka på Beskär-knappen igen när du är klar.

Andra typer av beskärning

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Om du beskär en bild efter en vanlig fotostorlek eller proportioner kommer den enkelt att passa i en fotoram av standardstorlek. Du kan även använda verktyget om du vill förhandsgranska hur en bild passar in i ett visst bildformat innan du beskär den.

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Klicka på bilden.

 3. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

 4. I menyn som visas väljer du Proportioner och klickar sedan på önskat bildformat.

  En beskärningsrektangel visar hur bilen ser ut när den beskärs efter det valda bildformatet.

 5. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 6. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Du kan lägga till en bild som fyllning för en figur och sedan redigera eller beskära figuren.

Lägga till en bild i en figur

 1. Lägg till en figur i dokumentet (instruktioner finns i Lägga till figurer) och markera figuren genom att klicka på den.

 2. Klicka på Ritverktyg > Format, gå till gruppen Figurformat och klicka på Figurfyllning > Bild.

  Lägga till en bild som en figurfyllning

 3. Välj typ av bild du vill använda (t.ex Från en fil eller Onlinebilder) och gå till bilden du vill använda och infoga den.

Ändra storlek på figuren

Om du vill ändra måtten för en fylld figur och samtidigt bevara grundformatet markerar du den och drar något av storlekshandtagen.

Välja hur bilden ska passa i figuren

Om bilden är skev, kapad eller inte fyller ut figuren på det sätt du vill kan du använda verktygen Anpassa och Fyll på menyn Beskär för att finjustera:

 1. Klicka på en figur som skapats med Figurfyllning > Bild.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär. En meny med beskärningsalternativ visas.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  • Välj Anpassa om du vill att hela bilden ska få plats i figuren. Bildens ursprungliga proportioner bevaras, men det kan förekomma ett tomt utrymme i figuren.

  • Välj Fyll om du vill att figuren ska passa inom gränserna för bilden och kapa allt utanför figuren.

 3. Klicka på Fyll eller Anpassa.

  • Fyllning ändrar bildens storlek efter figurens höjd eller bredd, beroende på vilket som är störst. Alternativet fyller figuren med bilden och allting utanför figuren tas bort.

   Bild med Beskär för att Fylla form används

  • Anpassa ändrar bildens storlek så att bildens höjd och bredd passar figurens gränser. Med det här alternativet fylls så mycket som möjligt av figuren med bilden, men vissa områden i figuren kan vara tomma.

   Beskär för att passa formen som visas på bilden

   Du kan dra bilden om du vill ändra vilken del av den som ska visas i figuren.

 4. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 5. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Använda redigeringspunkter till att redigera och beskära figuren

Trots att beskärningsverktygen inte är tillgängliga för figurer kan du redigera en figur manuellt med verktyget Redigera punkter.

 1. Markera den figur du vill redigera.

 2. Klicka på Ritverktyg > Format. Gå till gruppen Infoga figurer, klicka på knappen Redigera figur Bild av knappen Redigera figur och sedan Redigera punkter.

 3. Dra figurens hörnpunkter (som visas som svarta punkter runt figurens omkrets) tills figuren ser ut som du vill.

 4. Håll ned Ctrl och klicka på en hörnpunkt om du vill ta bort den. Om du vill lägga till en hörnpunkt håller du ned Ctrl och klickar någonstans på figurens omkrets där det inte redan finns en hörnpunkt.

Du kan beskära en bild med hjälp av apparna Paint (som finns i många versioner av Windows) och Paint 3D (som finns i Windows 10). Öppna bilden i appen. Det finns en Beskär-knapp i verktygsfältet. Du kan titta på den här snabba videoöverblicken om några funktioner i Paint 3D-appen.

När du beskära en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen, även om de inte syns. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna områden och senare ändrar dig kan du återställa dem genom att klicka på knappen ångra Knappbild . Borttagningar kan ångras tills filen sparas.

 1. Markera bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Justera och klicka på Komprimera bilder. En dialogruta med kompressionsalternativ visas.

  Knappen Komprimera bilder på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Bildverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Om skärmstorleken är förminskad kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

  Ikonen Komprimera bilder utan etikett

 3. Under Komprimeringsalternativ försäkrar du dig om att kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder är markerad.

  Dialogrutan Komprimera bilder

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilderna i filen markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Välj en Upplösning om du vill.

 4. Klicka på OK.

Tips: Mer information om hur du minskar filstorleken för bilder och komprimerar bilder finns i Minska filstorleken på en bild.

Mer information finns i

Infoga bilder

Lägga till ett ritobjekt i ett Word-dokument

Minska filstorleken för bilder

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Radbryta text runt bilder i Word

Beskära en bilds marginaler

 1. Använd infoga > bild för att lägga till bilden i en Office fil (till exempel ett Word dokument, en PowerPoint presentation eller Excel arbets bok).

 2. Välj Beskärpå fliken bild format när bilden är markerad.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 3. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Skift+Alt medan du drar det mellersta beskärningshandtaget på någon av sidorna in mot mitten.

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Skift+Alt medan du drar beskärningshandtaget i ett av hörnen in mot mitten.

 4. Klicka bort från bilden om du vill se den beskurna bilden.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort den beskurna delen och minska bild storleken kan du läsa avsnittet Ta bort beskurna delar av en bild.

Beskära efter en specifik form

Ändra snabbt formen på en bild genom att beskära den efter en specifik figur. Bilden justeras automatiskt så att den fyller den valda figuren samtidigt som den behåller sina proportioner.

Om du vill beskära samma bild efter mer än en figur gör du kopior av bilden och beskär varje bild individuellt efter önskad figur.

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 3. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  (Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild (inte en form).)

 4. Peka på Beskär efter form och välj sedan den figur du vill beskära till.

  Menyn Beskära i PPT för Mac

  Bilden anpassas direkt efter formen.

 5. Om du vill justera formen klickar du igen på knappen Beskär i menyfliksområdet.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 6. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Skift+Alt medan du drar det mellersta beskärningshandtaget på någon av sidorna in mot mitten.

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Skift+Alt medan du drar beskärningshandtaget i ett av hörnen in mot mitten.

Andra typer av beskärning

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

När du har lagt till en bild i en figur kan du välja hur bilden ska passa i figuren med hjälp av verktygen Anpassa och Fyll :

 • Välj Fyllning om du vill ta bort (eller ”beskära”) en del av bilden men fortfarande fylla hela formen.

 • Välj Anpassa om du vill att hela bilden ska få plats i formen. Bildens ursprungliga proportioner bibehålls, men det kan förekomma tomt utrymme i formen.

 1. Markera den bild i filen som du vill ha inuti figuren.

 2. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en form).

 3. Klicka på Fyllning eller Anpassa och klicka sedan utanför bilden.

  Menyn Beskära i PPT för Mac

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar av en bild kan det inte ångras. Därför bör du bara utföra den här åtgärden om du är säker på att du har gjort alla beskärningar och ändringar som behövs.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Komprimera bilder på fliken bild format Knappen Komprimera bilder .

  (Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild.)

 3. Markera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder.

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilder i filen markerar du kryssrutan Endast markerade bilder.

Mer information finns i

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt i Office för Mac

Ändra storlek på en bild, form, textruta eller WordArt

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac

Beskära en bilds marginaler

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Välj Beskärpå fliken Formatera bild när bilden är markerad.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 3. Dra i beskärningshandtagen så mycket som behövs för att trimma bildens marginaler och klicka sedan utanför bilden.

  Du kan välja var bilden ska beskäras genom att flytta antingen beskärningsområdet (genom att dra i beskärningsrektangelns kanter) eller bilden.

När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Beskära efter en specifik form

Ett snabbt sätt att ändra form på en bild är att beskära den till en specifik figur. När du beskär till en specifik figur trimmas bilden automatiskt så att den fyller figurens geometriska form. Bildens proportioner bibehålls.

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära till en specifik figur.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  (Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en form).)

 3. Gå till Justera och klicka på pilen bredvid Beskär, peka på Maskera till figur, peka på en typ av figur och klicka sedan på den figur som du vill beskära bilden till.

  Bilden anpassas direkt efter formen.

 4. Om du vill justera formen klickar du igen på knappen Beskär i menyfliksområdet.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 5. Dra i beskärningshandtagen så mycket som behövs för att trimma bildens marginaler och klicka sedan utanför bilden.

 6. När du har gjort detta klickar du utanför bilden.

Andra typer av beskärning

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

När du har lagt till en bild i en form kan du välja hur bilden ska passa in i formen genom att finjustera med verktygen Beskär för att passa och Beskär för att fylla:

 • Välj Beskär för att fylla om du vill ta bort (eller ”beskära”) en del av bilden men fortfarande fylla hela formen.

 • Välj Beskär för att passa om du vill att hela bilden ska få plats i formen. Bildens ursprungliga proportioner bibehålls, men det kan förekomma tomt utrymme i figuren.

 1. Klicka på den bild du vill använda i figuren.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  (Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat bilden.)

 3. Gå till Justera och klicka på pilen bredvid Beskär, klicka på Beskär till fyllning eller Beskär till figurstorlek och klicka sedan utanför bilden.

 4. När du är klar trycker du på ESC.

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar av en bild kan det inte ångras. Därför bör du bara utföra den här åtgärden om du är säker på att du har gjort alla beskärningar och ändringar som behövs.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  (Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat bilden.)

 3. Gå till Justera, klicka på Komprimera och markera sedan kryssrutan Ta bort beskurna bildområden.

Mer information finns i

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac

Beskära en bild

 1. Högerklicka på bilden på bilden och välj sedan Beskär.

  Högerklicka på bilden och klicka sedan på Beskär

 2. Placera markören på ett av de svarta beskärningshandtagen som visas på bildens kanter.

  När du placerar markören på det svarta beskärningshandtaget ser markören ut ungefär så här:

  • Hörnbeskärningshandtag: Storlekshandtag för hörnbeskärning

  • Sido beskärnings handtag: Storlekshandtag för sidobeskärning

 3. Dra det svarta beskärningshandtaget inåt om du vill beskära varje sida.

 4. När du är klar med beskärningen trycker du på Esc eller klickar utanför bilden.

  Eller Välj Beskär för att slutföra beskärnings processen i OneNote på webben.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×