Beskära en bild i Office

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beskär en bild om du vill rensa bort yttre kanter som inte behövs.

Om du vill ta bort en bildbakgrund kan du läsa Ta bort en bilds bakgrund. Om du vill göra en bild större eller mindre kan du läsa Ändra storlek på en bild.

Förutom den grundläggande marginalbeskärningen kan du också beskära bilder till specifika figurer och bildformat eller beskära bilden så att den fyller en figur (i Office för Mac och i Office 2010 och senare).

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
1:32

Beskära en bilds marginaler

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Högerklicka på bilden och välj Beskär Knappen Beskär -knappen.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 3. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Dra beskärningshandtaget i hörnet inåt

  Beskär lika mycket på två parallella sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget i något av hörnen inåt

  Om du vill beskära med exakta mått justerar du värdena i rutorna Höjd och Bredd i menyfliksområdet, bredvid Beskär-knappen:

  Knappen Beskär och rutorna Höjd och Bredd för bilder i menyfliksområdet i Office 2016

  Du kan även förstora eller lägga till en marginal runt en bild genom att dra beskärningshandtagen utåt istället för inåt.

 4. (Valfritt) Om du vill ändra beskärningsområdet drar du antingen beskärningsrektangelns kanter eller hörn, eller flyttar bilden.

 5. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Obs!: Beskärningsverktygen är inte tillgängliga för figurer, men i Office 2010 och senare kan du ändra storlek på en figur och använda verktyget Redigera punkter om du vill uppnå en effekt som liknar beskärning, eller om du vill anpassa en figur. Mer information finns i Beskära för att passa eller fylla en figur nedan.

Andra typer av beskärning

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ändra snabbt formen på en bild genom att beskära den efter en specifik figur. Bilden justeras automatiskt så att den fyller den valda figuren samtidigt som den behåller sina proportioner.

Om du vill beskära samma bild efter mer än en figur gör du kopior av bilden och beskär varje bild individuellt efter önskad figur.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
01:16
 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Klicka på bilden.

  Du kan beskära flera bilder samtidigt, men du måste då beskära dem efter samma figur. Om du vill beskära efter olika figurer beskär du bilderna var för sig.

 3. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

 4. I menyn som visas väljer du Beskär efter form och klickar sedan på den figur du vill beskära efter.

  Bilden anpassas direkt efter figuren.

 5. Om du vill justera figuren klickar du på Beskär Knappen Beskär i menyfliksområdet i Office 2016 -knappen i menyfliksområdet.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

 6. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Dra beskärningshandtaget i hörnet inåt

  Beskär lika mycket på två parallella sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär lika mycket på alla fyra sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget i något av hörnen inåt

Klicka på Beskär-knappen igen när du är klar.

Om du beskär en bild efter en vanlig fotostorlek eller proportioner kommer den enkelt att passa i en fotoram av standardstorlek. Du kan även använda verktyget om du vill förhandsgranska hur en bild passar in i ett visst bildformat innan du beskär den.

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Klicka på bilden.

 3. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

 4. I menyn som visas väljer du Proportioner och klickar sedan på önskat bildformat.

  En beskärningsrektangel visar hur bilen ser ut när den beskärs efter det valda bildformatet.

 5. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 6. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Du kan lägga till en bild som fyllning för en figur och sedan redigera eller beskära figuren.

Lägga till en bild i en figur

 1. Lägg till en figur i dokumentet (instruktioner finns i Lägga till figurer) och markera figuren genom att klicka på den.

 2. Klicka på Ritverktyg > Format, gå till gruppen Figurformat och klicka på Figurfyllning > Bild.

  Lägga till en bild som en figurfyllning

 3. Välj typ av bild du vill använda (t.ex Från en fil eller Onlinebilder) och gå till bilden du vill använda och infoga den.

Ändra storlek på figuren

Om du vill ändra måtten för en fylld figur och samtidigt bevara grundformatet markerar du den och drar något av storlekshandtagen.

Välja hur bilden ska passa i figuren

Om bilden är skev, kapad eller inte fyller ut figuren på det sätt du vill kan du använda verktygen Anpassa och Fyll på menyn Beskär för att finjustera:

 1. Klicka på en figur som skapats med Figurfyllning > Bild.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär. En meny med beskärningsalternativ visas.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  • Välj Anpassa om du vill att hela bilden ska få plats i figuren. Bildens ursprungliga proportioner bevaras, men det kan förekomma ett tomt utrymme i figuren.

  • Välj Fyll om du vill att figuren ska passa inom gränserna för bilden och kapa allt utanför figuren.

 3. Klicka på Fyll eller Anpassa.

  • Fyllning ändrar bildens storlek efter figurens höjd eller bredd, beroende på vilket som är störst. Alternativet fyller figuren med bilden och allting utanför figuren tas bort.

   Bild med Beskär för att Fylla form används

  • Anpassa ändrar bildens storlek så att bildens höjd och bredd passar figurens gränser. Med det här alternativet fylls så mycket som möjligt av figuren med bilden, men vissa områden i figuren kan vara tomma.

   Beskär för att passa formen som visas på bilden

   Du kan dra bilden om du vill ändra vilken del av den som ska visas i figuren.

 4. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 5. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Använda redigeringspunkter till att redigera och beskära figuren

Trots att beskärningsverktygen inte är tillgängliga för figurer kan du redigera en figur manuellt med verktyget Redigera punkter.

 1. Markera den figur du vill redigera.

 2. Klicka på Ritverktyg > Format. Gå till gruppen Infoga figurer, klicka på knappen Redigera figur Bild av knappen Redigera figur och sedan Redigera punkter.

 3. Dra figurens hörnpunkter (som visas som svarta punkter runt figurens omkrets) tills figuren ser ut som du vill.

 4. Håll ned Ctrl och klicka på en hörnpunkt om du vill ta bort den. Om du vill lägga till en hörnpunkt håller du ned Ctrl och klickar någonstans på figurens omkrets där det inte redan finns en hörnpunkt.

Du kan beskära en bild med hjälp av apparna Paint (som finns i många versioner av Windows) och Paint 3D (som finns i Windows 10). Öppna bilden i appen. Det finns en Beskär-knapp i verktygsfältet. Du kan titta på den här snabba videoöverblicken över några 2D-funktioner i Paint 3D-appen.

När du beskära en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen, även om de inte syns. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar och sedan ångrar dig kan du klicka på Ångra Knappbild -knappen och återställa dem. Du kan ångra borttagningar tills du sparar filen.

 1. Markera bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Justera och klicka på Komprimera bilder. En dialogruta med kompressionsalternativ visas.

  Knappen Komprimera bilder på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Bildverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Om skärmstorleken är förminskad kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

  Ikonen Komprimera bilder utan etikett

 3. Under Komprimeringsalternativ försäkrar du dig om att kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder är markerad.

  Dialogrutan Komprimera bilder

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilderna i filen markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Välj en Upplösning om du vill.

 4. Klicka på OK.

Tips: Mer information om hur du minskar filstorleken för bilder och komprimerar bilder finns i Minska filstorleken på en bild.

Beskära en bild

 1. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Beskär.

  Högerklicka på bilden och klicka sedan på Beskär

 2. Placera markören på ett av de svarta beskärningshandtagen som visas på bildens kanter.

  När du placerar markören på det svarta beskärningshandtaget ser markören ut ungefär så här:

  • Hörnbeskärningshandtag: Storlekshandtag för hörnbeskärning

  • Sidobeskärningshandtag: Storlekshandtag för sidobeskärning

 3. Dra det svarta beskärningshandtaget inåt om du vill beskära varje sida.

 4. När du är klar med beskärningen trycker du på Esc eller klickar utanför bilden.

  Eller: I OneNote Online väljer du Beskär för att slutföra beskärningsprocessen.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken öppnar du filen i skrivbordsprogrammet och läser Ta bort beskurna delar av en bild.

Se även

Infoga bilder

Lägga till ett ritobjekt i ett Word-dokument

Minska filstorleken för bilder

Uppgradering av bildbeskärningen i Office i version 2010.

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Radbryta text runt bilder i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×