Beräkningsoperatorer och prioritet i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Operatorer anger vilken typ av beräkning som du vill utföra på elementen i en formel – som addition, subtraktion, multiplikation eller division. I den här artikeln lär du dig standardordning som operatorer agera utifrån element i en beräkning. Du får också lära dig hur du ändra ordningen genom att använda parenteser.

Typer av operatorer

Det finns fyra olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, textkombinationsoperatorer och referensoperatorer.

Att utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion eller multiplikation, eller om du vill kombinera tal, och skapa numeriska resultat kan använda aritmetiska operatorer i den här tabellen.

Aritmetisk operator

Betydelse

Exempel

+ (plustecken)

Addition

3+3

– (minustecken)

Subtraktion
Negation

3 – 1
– 1

* (asterisk)

Multiplikation

3*3

/ (snedstreck)

Division

3/3

% (procenttecken)

Procent

20 %

^ (cirkumflex)

Exponent

3^2

Med operatorer i tabellen nedan kan du jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, är resultatet ett logiskt värde SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>=B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<=B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Om du vill kombinera eller sammanfoga en eller flera textsträngar till ett sammanhängande textstycke använder du operatorn &.

Textoperator

Betydelse

Exempel

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde.

("Nordan"&"vind")

Kombinera cellområden för beräkningar med dessa operatorer.

Referensoperator

Betydelse

Exempel

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna.

B5:B15

; (semikolon)

Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens.

SUMMA(B5:B15;D5:D15)

(blanksteg)

Skärningspunktsoperator, som producerar en referens till celler som är gemensamma för två referenser.

B7:D7 C6:C8

Prioritetsordningen för operationer i Excel

I vissa fall ordningen beräkningen utförs kan påverka returvärdet av formeln, så det är viktigt att förstå ordning, och hur du kan ändra ordningen att få resultat du förväntar dig att se.

Formler beräknar värden i en viss ordning. En formel i Excel börjar alltid med ett likhetstecken (=). Likhetstecknet anger att de tecken som följer utgör en formel. Efter likhetstecknet, det kan vara ett antal element som ska beräknas (operander), som avgränsas med beräkningsoperatorer. Excel beräknar formeln från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator, beräknas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

(blanksteg)

; (semikolon)

Referensoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponent

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogar två textsträngar

=
< >
< =
> =
<>

Jämförelse

Om du vill ändra ordningen på Problemlösaren omge inom parentes en del av formeln ska beräknas först. Följande formel resulterar i värdet av 11, eftersom Excel beräknar multiplikation före addition. Formeln först multipliceras 2 med 3 och sedan läggs 5 till resultatet.

=5+2*3

Däremot om du använder parenteser för att ändra syntaxen Excel adderar 5 och 2 och multiplicerar sedan resultatet med 3 och få resultatet 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan kommer parenteser som omger den första delen av formeln tvinga Excel för att beräkna B4 + 25 först och sedan dividerar vi resultatet med summan av värdena i cellerna D5, E5 och F5.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Den här videon på prioritetsordning för operatorer i Excel om du vill veta mer.

Hur Excel omvandlar värden i formler

När du anger en formel ska i Excel specifika typer av värden för varje operator. Om du anger en annan typ av värde än förväntat konvertera Excel värdet.

Formeln

Ger resultatet

Förklaring

= "1"+"2"

3

När du använder ett plustecken (+) förväntar sig Excel siffror i formeln. Även om citattecknen anger att "1" och "2" är textvärden, omvandlar Excel automatiskt textvärdena till siffror.

= 1+"$4.00"

5

När en formel förväntar sig en siffra, omvandlar Excel text om den är i ett format som normalt kan omvandlas till en siffra.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Excel tolkar texten som ett datum i formatet yyyy-mm-dd, omvandlar datumen till värden och beräknar skillnaden.

=ROT ("8+1")

#VÄRDEFEL!

Excel kan inte omvandla texten till ett nummer eftersom texten "8+1" inte kan omvandlas till en siffra. Du kan använda "9" eller "8"+"1" i stället för "8+1" för att konvertera texten till ett nummer och returnera resultatet 3.

= "A"&SANT

ASANT

När text förväntas omvandlar Excel siffror och logiska värden som SANT och FALSKT till text.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×