Beräkningsoperatorer och prioritet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel. Beräkningarna utförs i en bestämd standardordning, men du kan ändra ordningen genom att lägga till parenteser.

Artikelinnehåll

Typer av operatorer

Prioritetsordningen för operationer i Excel

Typer av operatorer

Det finns fyra olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska, jämförelse, textkombinationsoperatorer (kombinera text) och referens.

Aritmetiska operatorer

Att utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion eller multiplikation, talkombinering och ger numeriska resultat, använder du följande aritmetiska operatorer i en formel:

Aritmetisk operator

Betydelse

Exempel

Resultat

+ (plustecken)

Addition

= 3 + 3

6

– (minustecken)

Subtraktion
Minus

=3–1
=–1

2

-1

* (asterisk)

Multiplikation

= 3 * 3

9

/ (snedstreck)

Division

= 15/3

5

% (procenttecken)

Procent

= 20% * 20

4

^ (cirkumflex)

Exponent

= 3 ^ 2

9

Jämförelseoperatorer

Använd följande två operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>=B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<=B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Operator för textkombination

Använd et-tecknet (&) för att sammanfoga (kombinera) en eller flera textsträngar till en enda text.

Textoperator

Betydelse

Exempel

Resultat

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde

= "North" & "wind"

Northwind

= "Hej" & "" & "world"

Det här exemplet infogar ett blanksteg mellan de två orden. Blanksteg anges genom att skriva ett blanksteg inom inledande och avslutande citattecken ("").

Hej världen

Referensoperatorer

Med följande operatorer kan du kombinera cellområden för beräkningar.

Referensoperator

Betydelse

Exempel

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna

B5:B15

, (komma)

Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens

SUMMA(B5:B15;D5:D15)

 (blanksteg)

Skärningspunktsoperator, som returnerar en referens till celler vanliga till områdena i formeln. I det här exemplet finns cell C7 i båda områdena, så det är skärningspunkten.

B7:D7 C6:C8

Överst på sidan

Prioritetsordningen för operationer i Excel

Ibland kan beräkningsordningen påverka resultatet av formeln. Därför är det viktigt att du förstår hur ordningen fastställs och hur du kan ändra ordningen för att få fram önskat resultat.

Beräkningsordning

Formler beräknar värden i en viss ordning. En formel i Excel börjar alltid med ett likhetstecken (=). Likhetstecknet anger att de tecken som följer utgör en formel. Efter likhetstecknet är element ska beräknas (operander, till exempel tal eller cellreferenser), som avgränsas med beräkningsoperatorer (som till exempel +, -, *, eller /). Excel beräknar formeln från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Operator med prioritet

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator, beräknas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

  (blanksteg)

, (komma)

Referensoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Potensräkning (höja till en exponent)

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogar två textsträngar

=
< >
<=
>=
<>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom multiplicering utförs före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

=5+2*3

Om du använder parenteser för att ändra syntaxen kan du först addera 5 och 2 och sedan multiplicera resultatet med 3 och få resultatet 21.

=(5+2)*3

I följande exempel gör parenteserna runt första delen av formeln att B4+25 beräknas först, och sedan divideras resultatet med summan av värdena från D5, E5 och F5.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×