Beräkningsoperatorer och prioritet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel. Beräkningarna utförs i en bestämd standardordning, men du kan ändra ordningen genom att lägga till parenteser.

Artikelinnehåll

Types of operators

The order in which Excel performs operations in formulas

Typer av operatorer

There are four different types of calculation operators: arithmetic, comparison, text concatenation (combining text), and reference.

Aritmetiska operatorer

To perform basic mathematical operations such as addition, subtraction, or multiplication; combine numbers; and produce numeric results, use the following arithmetic operators in a formula:

Aritmetisk operator

Betydelse

Exempel

Resultat

+ (plustecken)

Addition

=3+3

6

– (minustecken)

Subtraktion
Minus

=3–1
=–1

2

-1

* (asterisk)

Multiplikation

=3*3

9

/ (snedstreck)

Division

=15/3

5

% (procenttecken)

Procent

=20%*20

4

^ (cirkumflex)

Exponent

=3^2

9

Jämförelseoperatorer

Använd följande två operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>=B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<=B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Operator för textkombination

Use the ampersand (&) to concatenate (combine) one or more text strings to produce a single piece of text.

Textoperator

Betydelse

Exempel

Resultat

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde

="North"&"wind"

Northwind

="Hello" & " " & "world"

This example inserts a space character between the two words. The space character is specified by enclosing a space in opening and closing quotation marks (" ").

Hello world

Referensoperatorer

Med följande operatorer kan du kombinera cellområden för beräkningar.

Referensoperator

Betydelse

Exempel

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna

B5:B15

, (komma)

Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens

SUMMA(B5:B15;D5:D15)

 (blanksteg)

Intersection operator, which returns a reference to the cells common to the ranges in the formula. In this example, cell C7 is found in both ranges, so it is the intersection.

B7:D7 C6:C8

Top of Page

Prioritetsordningen för operationer i Excel

Ibland kan beräkningsordningen påverka resultatet av formeln. Därför är det viktigt att du förstår hur ordningen fastställs och hur du kan ändra ordningen för att få fram önskat resultat.

Beräkningsordning

Formulas calculate values in a specific order. A formula in Excel always begins with an equal sign (=). The equal sign tells Excel that the characters that follow constitute a formula. Following the equal sign are the elements to be calculated (the operands, such as numbers or cell references), which are separated by calculation operators (such as +, -, *, or /). Excel calculates the formula from left to right, according to a specific order for each operator in the formula.

Operator med prioritet

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator, beräknas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

  (blanksteg)

, (komma)

Referensoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponentiation (raising to a power)

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogar två textsträngar

=
< >
<=
>=
<>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom multiplicering utförs före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

=5+2*3

Om du använder parenteser för att ändra syntaxen kan du först addera 5 och 2 och sedan multiplicera resultatet med 3 och få resultatet 21.

=(5+2)*3

I följande exempel gör parenteserna runt första delen av formeln att B4+25 beräknas först, och sedan divideras resultatet med summan av värdena från D5, E5 och F5.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Top of Page

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×