Beräkningsområdet i Power Pivot-tilläggsprogrammet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du ändrar en datamodell med Power Pivot-tilläggsprogrammet kanske du vill skapa och hantera beräknade fält med hjälp av beräkningsområdet.

Ett beräknat fält är ett nytt objekt som du kan skapa i en modell som inte är en del av ursprungskälldata. Det visas som ett fält i pivottabellen. Exempel på beräknade fält kan vara nettovärden (till exempel nettovinst), genomsnitt och medianvärden.

Beräkningsområdet är ett rutnät längst ned på varje tabell i tilläggsprogrammet. Du använder det här området för att skapa och hantera beräknade fält.

 1. Starta Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet och öppna Power Pivot-fönstret.

 2. Klicka på Start > Visa > Beräkningsområde. Beräkningsområdet är aktiverat som standard. Om rutnätet försvinner klickar du på Beräkningsområde så visas det igen.

 3. Klicka på Avancerat > Visa implicita beräknade fält om du vill visa de beräknade fält som skapas automatiskt i Excel när du lägger till fält i området Värden i en fältlista för en pivottabell.

  Ett implicit beräknat fält är ett fält som skapats genom interaktion med pivottabellen. Det skapas när du drar ett numeriskt värde, till exempel Försäljningsbelopp till området Värden i en pivottabell. Värdena summeras automatiskt i Excel vilket resulterar i ett nytt beräknat fält med namnet Summa av försäljningsbelopp.

  Det är praktiskt att visa implicit beräknade fält eftersom du kan ta bort de du inte behöver. När ett implicit beräknat fält skapas i Excel sparas det i datamodellen tills du tar bort det.

  Om du vill söka efter implicit beräknade fält klickar du på Sök på menyfliksområdet i Power Pivot om du känner till fältets namn. Om du inte känner till fältnamnet går du till en flik som innehåller numeriska data som du kan ha räknat eller summerat. Om tabellen FactInternetSales till exempel innehåller försäljningsbelopp visar du beräkningsområdet för den tabellen och kontrollerar de beräknade fälten.

  Kom ihåg att implicit beräknade fält kan användas som referenser i andra beräkningar. Om du tar bort ett implicit beräknat fält som används i en annan formel blir den formeln ogiltig.

  Tips: Du kan placera ett beräknat fält var du vill i rutnätet. Det spelar ingen roll vilken flik, tabell eller kolumn som är aktiv. Beräknade fält är globalt tillgängliga i hela modellen. För enkelhetens skull kanske du vill välja en faktatabell (eller en annan tabell som innehåller mestadels numeriska data som du planerar att aggregera) och placera alla beräknade fält där. Mer information finns i Skapa ett beräknat fält.

Beräknade fält

Ett beräknat fält är en formel som skapas specifikt för användning i en pivottabell, ett pivotdiagram eller en Power View-rapport. Beräknade fält kan baseras på standardmängdfunktioner, till exempel COUNT eller SUM. Du kan också definiera en egen formel med hjälp av DAX i Power Pivot-tilläggsprogrammet. Mer information finns i Beräknade fält i Power Pivot.

KPI:er

En KPI-indikator baseras på ett särskilt beräknat fält och underlättar utvärderingen av ett mätvärdes aktuella värde, status och trend. KPI-indikatorn mäter värdets prestanda, som definieras av ett beräknat basfält jämfört med ett målvärde. Du kan utvidga ett beräknat basfält till en KPI-indikator. Mer information om KPI:er finns i KPI:er (Key Performance Indicators) i Power Pivot.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×