Beräkna skillnaden mellan två tider

Beräkna skillnaden mellan två tider

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du vill veta hur lång tid en anställd behöver för att utföra ett visst moment på det löpande bandet eller för att betjäna en kund på en snabbmatsrestaurang under lunchtid. Du kan beräkna skillnaden mellan två tider på flera olika sätt.

Presentera resultatet i standardtidsformat

Det finns två metoder som du kan vidta för att visa resultatet i tidsformatet standard (timmar: minuter: sekunder). Använd subtraktionsoperatorn (-) för att ta reda på skillnaden mellan tider och gör sedan något av följande:

Använda ett anpassat formatkod i cellen genom att göra följande:

  1. Markera cellen.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Allmänt i gruppen Tal på fliken Start och klicka på Fler talformat.

  3. Klicka på Anpassat i listan Kategori i dialogrutan Formatera celler och välj ett anpassat format i rutan Typ.

Använda funktionen TEXT för att formatera: När du använder tidsformatkoder timmar får inte överstiga 24, minuter får inte överstiga 60 och sekunder får inte överstiga 60.

Exempeltabell 1 – Visa resultatet i standard-/ tidsformat

Kopiera följande tabell till ett tomt kalkylblad och sedan ändra om det behövs.

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

Starttid

Sluttid

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

Formel

Beskrivning (resultat)

=B2-A2

Antalet timmar mellan två tider (4). Du måste tillämpa det anpassade formatet "h" manuellt på cellen.

=B2-A2

Antalet timmar och minuter mellan två tider (4:55). Du måste tillämpa det anpassade formatet "h:mm" manuellt på cellen.

=B2-A2

Antalet timmar, minuter och sekunder mellan två tider (4:55:00). Du måste tillämpa det anpassade formatet "h:mm:ss" manuellt på cellen.

=TEXT(B2-A2;"h")

Timmarna mellan två tider där cellen formateras som "h" med hjälp av funktionen TEXT (4).

=TEXT(B2-A2;"h:mm")

Timmarna och minuterna mellan två tider där cellen formateras som "h:mm" med hjälp av funktionen TEXT (4:55).

=TEXT(B2-A2;"h:mm:ss")

Timmarna, minuterna och sekunderna mellan två tider där cellen formateras som "h:mm:ss" med hjälp av funktionen TEXT (4:55:00).

Obs!: Om du både använder ett format som tillämpas med funktionen TEXT och ett talformat på cellen, prioriteras funktionen TEXT.

Mer information om hur du använder dessa funktioner finns i avsnittet om funktionen TEXT och i avsnittet Visa tal som datum eller tid.

På exempeltabell 2 – Presentera resultaten baserat på en tidsenhet

Om du vill utföra den här åtgärden ska du använda funktionen heltal eller timme, minutoch andra funktioner som du ser i exemplet nedan.

Kopiera följande tableto ett tomt kalkylblad och sedan ändra efter behov.

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

Starttid

Sluttid

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

Formel

Beskrivning (resultat)

=HELTAL((B2-A2)*24)

Totalt antal timmar mellan två tider (4)

=(B2-A2)*1440

Totalt antal minuter mellan två tider (295)

=(B2-A2)*86400

Totalt antal sekunder mellan två tider (17700)

=TIMME(B2-A2)

Skillnaden i timmar mellan två tider. Värdet får inte vara högre än 24 (4).

=MINUT(B2-A2)

Skillnaden i minuter mellan två tider. Värdet får inte vara högre än 60 (55).

=SEKUND(B2-A2)

Skillnaden i sekunder mellan två tider. Värdet får inte vara högre än 60 (0).

Mer information om hur du använder dessa funktioner finns i avsnitten om funktionen HELTAL, funktionen TIMME, funktionen MINUT och funktionen SEKUND.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×