Formler och funktioner

Beräkna skillnaden mellan två datum

Beräkna skillnaden mellan två datum

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd funktionen DATEDIF när du vill beräkna skillnaden mellan två datum. Placera först ett startdatum i en cell och ett slutdatum i en annan cell. Skriv sedan en formel, som någon av följande.

Varning!: I f är start datum är större än slutdatumet blir resultatet #NUM!.

Skillnaden i dagar

=DATEDIF(D9,E9,"d") med resultatet 856

I det här exemplet är startdatumet i cell D9 och slutdatumet är i E9. Formeln är i F9. "d" returnerar antalet hela dagar mellan de två datumen.

Skillnaden i veckor

=(DATEDIF(D13,E13,"d")/7) och resultatet: 122,29

I det här exemplet är startdatumet i cell D13 och slutdatumet är i E13. "d" returnerar antalet dagar. Lägg dock märke till /7 i slutet. Det dividerar antalet dagar med 7, eftersom det finns 7 dagar i en vecka. Observera att det här resultatet också måste vara formaterat som ett tal. Tryck på CTRL+1. Klicka sedan på Tal > Decimaler: 2.

Skillnaden i månader

=DATEDIF(D5,E5,"m") och resultat: 28

I det här exemplet är startdatumet i cell D5 och slutdatumet är i E5. "m" i formeln returnerar antalet hela månader mellan de två dagarna.

Skillnaden i år

=DATEDIF(D2,E2,"y") och resultatet: 2

I det här exemplet är startdatumet i cell D2 och slutdatumet är i E2. "å" returnerar antalet hela år mellan de två dagarna.

Beräkna ålder i ackumulerade år, månader och dagar

Du kan också beräkna ålder eller någons tjänstgöringstid. Resultatet kan vara något i stil med "2 år, 4 månader, 5 dagar".

1. Använd DATEDIF för att hitta totalt antal år.

=DATEDIF(D17,E17,"y") och resultatet: 2

I det här exemplet är startdatumet i cell D17 och slutdatumet är i E17. "å" i formeln returnerar antalet hela år mellan de två dagarna.

2. Använd DATEDIF igen med "åm" för att hitta månader.

=DATEDIF(D17,E17,"ym") och resultatet: 4

Använd formeln DATEDIF med parametern "åm" i en annan cell. "åm" returnerar antal återstående månader efter det sista hela året.

3. Använd en annan formel för att hitta dagar.

=DATEDIF(D17,E17,"md") och resultatet: 5

Nu måste vi ta reda på antalet återstående dagar. Vi gör det genom att skriva en annan typ av formel, som visas ovan. Denna formel subtraherar den första dagen i slut månaden (5/1/2016) från det ursprungliga slutdatumet i cell E17 (5/6/2016). Så här gör du det: först med funktionen datum skapas datumet 5/1/2016. Det skapar det med året i cell E17 och månaden i cell E17. Sedan 1 representerar den första dagen i den månaden. Resultatet för funktionen datum är 5/1/2016. Då subtraherar vi det från det ursprungliga slutdatumet i cell E17, som är 5/6/2016. 5/6/2016 minus 5/1/2016 är 5 dagar.

Varning!: Vi rekommenderar att du inte använder argumentet DATEDIF "md" eftersom den kan beräkna felaktiga resultat.

4. Valfritt: Kombinera tre formler i en.

=DATEDIF(D17,E17,"y")&" år, "&DATEDIF(D17,E17,"ym")&" månader, "&DATEDIF(D17,E17,"md")&" dagar" och resultatet: 2 år, 4 månader, 5 dagar

Du kan placera alla tre beräkningar i en cell, som i det här exemplet. Använd et-tecken, citattecken och text. Det blir en längre formel att skriva, men allt är samlat på ett ställe. Tips: Tryck på ALT+RETUR om du vill placera radbrytningar i formeln. Det gör den enklare att läsa. Om du inte kan se hela formeln trycker du på CTRL+SKIFT+U.

Hämta våra exempel

Du kan hämta en exempelarbetsbok med alla exempel som finns i den här artikeln. Du kan följa dem eller skapa egna formler.

Hämta exempel på beräkningar med datum

Andra beräkningar med datum och tid

Som du såg ovan beräknar funktionen DATEDIF skillnaden mellan ett startdatum och ett slutdatum. Men i stället för att ange specifika datum kan du också använda funktionen IDAG() i formeln. När du använder funktionen IDAG() använder Excel datorns aktuella datum som datumet. Tänk på att detta datum ändras när filen öppnas igen någon annan dag.

=DATEDIF(IDAG(),D28,"y") och resultatet: 984

Observera att när detta skrevs var det den 6 oktober 2016.

Använd funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT när du vill beräkna antalet arbetsdagar mellan två datum. Du kan även göra så att helger och helgdagar utesluts.

Innan du börjar: Bestäm om du vill utesluta helgdagar. Om du vill det skriver du en lista över datum för helgdagar i ett separat område eller blad. Placera varje helgdagsdatum i en egen cell. Markera sedan cellerna och välj Formler > Definiera namn. Ge området namnet MinaHelgdagar och klicka på OK. Skapa därefter formeln med hjälp av anvisningarna nedan.

1. Ange ett startdatum och ett slutdatum.

Startdatum i cell D53 är 2016-01-01, slutdatum är i cell E53 och är 2016-12-31

I det här exemplet är startdatumet i cell D53 och slutdatumet är i E53.

2. I en annan cell skriver du en formel som den här:

=NETTOARBETSDAGAR.INT(D53,E53,1) och resultatet: 261

Skriv en formel som i exemplet ovan. 1 i formeln anger att lördagar och söndagar är helgdagar och de utesluts från totalen.

Obs! Excel 2007 saknar netto arbets dagar. Funktionen INTL. Det finns däremot netto arbets dagar. Exemplet ovan vore så här i Excel 2007: = netto arbets dagar (D53, E53). Du anger inte 1 eftersom netto arbets dagar utgår från lördag och söndag.

3. Ändra 1 om det behövs.

IntelliSense-lista som visar 2 – söndag, måndag; 3 – måndag, tisdag osv.

Om lördag och söndag inte är dina helgdagar ändrar du 1 till ett annat tal i IntelliSense-listan. Exempelvis anger 2 att söndagar och måndagar är helgdagar.

Om du använder Excel 2007 kan du hoppa över det här steget. Funktionen NETTOARBETSDAGAR i Excel 2007 utgår alltid från att helgen är på lördag och söndag.

4. Skriv ett namn för området med helgdagar.

=NETTOARBETSDAGAR.INT(D53,E53,1,MinaSemestrar) och resultatet: 252

Om du har skapat ett områdesnamn för helgdagar i avsnittet "Innan du börjar" ovan, skriver du det i slutet, som här. Om du inte har några helgdagar kan du utelämna kommatecknet och MinaHelgdagar. Om du använder Excel 2007 blir exemplet ovan så här istället: =NETTOARBETSDAGAR(D53,E53,MinaHelgdagar).

Tips: Om du inte vill referera ett områdes namn kan du också skriva ett område i stället, till exempel D35: E:39. Eller så kan du skriva varje semester i formeln. Om du till exempel har dina helgdagar den 1 januari och 2 i 2016 skriver du dem så här: = netto arbets dagar. INTL (D53, E53, 1, {"1/1/2016", "1/2/2016"}). I Excel 2007 ser det ut så här: = netto arbets dagar (D53, E53, {"1/1/2016", "1/2/2016"})

Du kan beräkna förfluten tid genom att subtrahera en tid från en annan. Placera först en starttid i en cell och en sluttid i en annan cell. Skriv en fullständig tid med timmar och minuter, och ett blanksteg före FM eller EM. Så här gör du:

1. Ange starttid och sluttid.

Startdatum/-tid 07:15, slutdatum/-tid 16:30

I det här exemplet är starttiden i cell D80 och sluttiden är i E80. Se till att du anger timmar, minuter och ett blanksteg före FM eller EM.

2. Ställ in formatet t:mm FM/EM.

Dialogrutan Formatera celler, kommandot Anpassa, typen hh:mm

Markera båda datumen och tryck på CTRL+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando +1 på Mac). Välj Anpassat > t:mm FM/EM, om det inte redan är inställt.

3. Subtrahera de två tiderna.

=E80-D80 och resultatet: 09:15

Subtrahera cellen med starttiden från cellen med sluttiden i en annan cell.

4. Ställ in formatet t:mm.

Dialogrutan Formatera celler, kommandot Anpassa, typen hh:mm

Tryck på CTRL+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando +1 på Mac). Välj Anpassat > tt:mm så att FM och EM utesluts från resultatet.

Om du vill beräkna tiden mellan två datum och tider kan du helt enkelt subtrahera den ena från den andra. Du måste dock använda formatering i varje cell så att Excel returnerar det resultat som du vill ha.

1. Skriv två fullständiga datum och tider.

Startdatum 2016-01-01 13:00, slutdatum 2016-01-02 14:00

Skriv ett fullständigt startdatum/tid i en cell. Och skriv ett fullständigt slutdatum/tid i en annan cell. Varje cell ska ha en dag, månad, år, timme, minut och ett blanksteg före FM eller EM.

2. Ställ in formatet 14/3/12 1:30 EM.

Dialogrutan Formatera celler, kommandot Datum, typen 2012-03-14 13:30

Markera båda cellerna och tryck sedan på CTRL+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando +1 på Mac). Välj sedan Datum > 14/3/12 1:30 EM. Det är inte det här datumet som du anger, det är bara ett exempel på hur formatet ser ut. Observera att det här formatet kan ha ett annat exempeldatum, som 14/3/01 1:30 EM, i tidigare versioner än Excel 2016.

3. Subtrahera de två datumen/tiderna.

=E84-D84 och resultatet 1,041666667

Subtrahera startdatumet/tiden från slutdatumet/tiden i en annan cell. Resultatet blir antagligen ett tal med decimaler. Du korrigerar detta i nästa steg.

4. Ställ in formatet [t]:mm.

Dialogrutan Formatera celler, kommandot Anpassa, typen [hh]:mm

Tryck på CTRL+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando +1 på Mac). Välj Anpassat. Skriv [t]:mm i rutan Typ.

Närliggande information

DATEDIF, funktion
netto arbets dagar. Funktionen
Intlarbets dagar
fler datum-och tids funktioner
beräknar skillnaden mellan två tider

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×