Formler och funktioner

Beräkna skillnaden mellan två datum

Beräkna skillnaden mellan två datum

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd funktionen DATEDIF när du vill beräkna skillnaden mellan två datum. Ange först ett start datum i en cell och ett slutdatum i ett annat. Skriv sedan en formel som något av följande.

Varning!: Om startdatum är större än stoppdatum blir resultatet #OGILTIGT!.

Skillnad i dagar

= DATEDIF (D9; E9; "d") med resultatet 856

I det här exemplet finns start datumet i cell D9 och slutdatumet anges i E9. Formeln är i F9. "D" returnerar antalet dagar mellan de två datumen.

Skillnader i veckor

= (DATEDIF (D13, E13, "d")/7) och resultat: 122,29

I det här exemplet finns start datum i cell D13 och slutdatumet anges i E13. "D" returnerar antalet dagar. Men observera /7 i slutet. Det dividerar antalet dagar med 7, eftersom det finns sju dagar i veckan. Observera att det här resultatet måste formateras som ett tal. Tryck på CTRL + 1. Klicka sedan på nummer > decimaler: 2.

Skillnad i månader

= DATEDIF (D5; E5; "m") och resultat: 28

I det här exemplet är start datumet i cell D5 och slutdatumet anges i E5. I formeln returnerar "m" antalet fullständiga månader mellan de två dagarna.

Skillnad i år

= DATEDIF (D2; E2; "y") och resultat: 2

I det här exemplet finns start datumet i cell D2 och slutdatumet anges i E2. "Y" returnerar antalet hela år mellan de två dagarna.

Beräkna ålder på ackumulerade år, månader och dagar

Du kan också beräkna ålder eller någons tids tjänst. Resultatet kan vara något som "2 år, 4 månader", 5 dagar. "

1. Använd DATEDIF för att hitta totalt antal år.

= DATEDIF (D17, E17, "y") och resultat: 2

I det här exemplet finns start datum i cell D17 och slutdatumet anges i E17. I formeln returnerar "y" antalet hela år mellan de två dagarna.

2. Använd DATEDIF igen med "ÅM" för att hitta månader.

= DATEDIF (D17, E17, "ÅM") och resultat: 4

Använd formeln DATEDIF i en annan cell med parametern "ÅM" . "ÅM" returnerar antalet återstående månader efter det senaste hela året.

3. Använd en annan formel för att hitta dagar.

=DATEDIF(D17;E17;"md") och resultat: 5

Nu måste vi ta reda på antalet återstående dagar. Vi gör det genom att skriva en annan typ av formel, som visas ovan. Den här formeln subtraherar den första dagen i den sista månaden (2016-05-01) från slutdatumet i cell E17 (2016-05-06). Så här går det till: Först skapar funktionen DATUM datumet (2016-05-01). Datumet skapas med hjälp av året i cell E17 och månaden i cell E17. Sedan representerar 1 den första dagen i månaden. Resultatet för DATUM-funktionen är 2016-05-01. Sedan subtraherar vi det från det ursprungliga stoppdatumet i cell E17, d.v.s. 2016-05-06. 2016-05-06 minus 2016-05-01 är 5 dagar.

Varning!: Vi rekommenderar inte att du använder DATEDIF "MD"-argumentet eftersom det kan beräkna felaktiga resultat.

4. Valfritt: kombinera tre formler i en.

= DATEDIF (D17, E17, "y") & "år", &DATEDIF (D17, E17, "ÅM") & "månader", &DATEDIF (D17, E17, "MD") & "dagar" och resultat: 2 år, 4 månader, 5 dagar

Du kan ange alla tre beräkningarna i en cell, till exempel det här exemplet. Använda et-tecken, citat tecken och text. Det är en längre formel att skriva, men det är minst en i taget. Tips: Tryck på ALT + RETUR för att infoga rad brytningar i formeln. Det gör det lättare att läsa. Tryck på CTRL + SKIFT + U om du inte kan se hela formeln.

Hämta våra exempel

Du kan ladda ned en exempel arbets bok med alla exempel i den här artikeln. Du kan följa eller skapa egna formler.

Ladda ned exempel på datum beräkning

Andra datum-och tids beräkningar

Som du såg ovan beräknar funktionen DATEDIF skillnaden mellan ett start datum och ett slutdatum. Istället för att skriva särskilda datum kan du också använda funktionen idag () i formeln. När du använder funktionen idag () används datorns datum i Excel. Kom ihåg att det här kommer att ändras när filen öppnas igen på en kommande dag.

= DATEDIF (i dag (); D28, "y") och resultat: 984

Observera att dagen var den 6 oktober 2016 då den skrivs.

Använd netto arbets dagar. Funktionen INTL när du vill beräkna antalet arbets dagar mellan två datum. Du kan också låta den utesluta helger och semestrar.

Innan du börjar:Bestäm om du vill exkludera semester datum. Om du gör det skriver du en lista med semester datum i ett separat område eller i ett kalkyl blad. Placera varje jul datum i sin egen cell. Markera sedan de cellerna, Välj formler _GT_ Definiera namn. Namnge julområdet och klicka på OK. Skapa sedan formeln enligt anvisningarna nedan.

1. Ange ett start datum och ett slutdatum.

Start datum i cell D53 är 1/1/2016, slutdatum finns i cell E53 är 12/31/2016

I det här exemplet finns start datum i cell D53 och slutdatumet i cell E53.

2. i en annan cell skriver du en formel så här:

= Netto arbets dagar. INT (D53, E53, 1) och resultat: 261

Skriv en formel, till exempel ovan. 1 i formeln bestämmer lördagar och söndagar som helgdagar och exkluderar dem från summan.

Obs! Excel 2007 saknar netto arbets dagar. Funktionen INTL. Det finns däremot netto arbets dagar. Exemplet ovan vore så här i Excel 2007: = netto arbets dagar (D53, E53). Du anger inte 1 eftersom netto arbets dagar utgår från lördag och söndag.

3. om det behövs kan du ändra värdet 1.

IntelliSense-lista med 2 – söndag, måndag; 3-måndag, tisdag o.s.v.

Om lördag och söndag inte är dina helg dagar ändrar du 1 till ett annat nummer från IntelliSense-listan. Till exempel 2 anger söndagar och måndagar som helgdagar.

Om du använder Excel 2007 hoppar du över det här steget. Funktionen netto arbets dagar i Excel 2007 utgår alltid från lördag och söndag.

4. Skriv namnet på jul området.

= Netto arbets dagar. INTL (D53, E53, 1, helgdagar) och resultat: 252

Om du har skapat ett ledigt områdes namn i avsnittet "innan du börjar" skriver du in det i slutet så här. Om du inte har några helgdagar kan du lämna kommatecknet och jul helgen. Om du använder Excel 2007 blir det här exemplet det här i stället: = netto arbets dagar (D53, E53, helgdagar).

!Om du inte vill referera ett områdes namn kan du också skriva ett område i stället, till exempel D35: E:39. Eller så kan du skriva varje semester i formeln. Om du till exempel har dina helgdagar den 1 januari och 2 i 2016 skriver du dem så här: = netto arbets dagar. INTL (D53, E53, 1, {"1/1/2016", "1/2/2016"}). I Excel 2007 ser det ut så här: = netto arbets dagar (D53, E53, {"1/1/2016", "1/2/2016"})

Du kan beräkna förfluten tid genom att subtrahera en tid från en annan. Ange en start tid i en cell och en slut tid i en annan. Se till att ange en hel tid, inklusive timme, minuter och blank steg före FM eller EM. Gör så här:

1. Ange start-och slut tid.

Start datum/tid för 7:15 FM, Slutdatum/tid för 4:30 PM

I det här exemplet finns start tiden i cell D80 och slut tiden i E80. Skriv timme, minut och blank steg före FM eller EM.

2. Ställ in formatet h:mm AM/PM.

Dialog rutan Formatera celler, anpassat kommando, h:mm FM/PM

Markera båda datumen och tryck på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på Mac). Se till att välja anpassat _GT_ H:mm fm/emom den inte redan har angetts.

3. subtrahera de två tiderna.

= E80-D80 och resultat: 9:15 AM

I en annan cell subtraherar du Start tids cellen från cellen slut tid.

4. Ställ in formatet h:mm.

Dialog rutan Formatera celler, anpassat kommando, h:mm text

Tryck på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på Mac). Välj anpassat > h:mm så att resultatet exkluderar am och PM.

Om du vill beräkna tiden mellan två datum och klock slag kan du helt enkelt subtrahera ett från det andra. Du måste emellertid tillämpa formatering på varje cell för att se till att Excel returnerar det resultat du vill ha.

1. Skriv in två datum och tid.

Start datumet 1/1/16 1:00 PM; Slutdatum för 1/2/16 2:00 PM

Skriv in ett datum/tid i en cell. Skriv ett fullständigt Slutdatum/-tid i en annan cell. Varje cell ska ha en månad, en dag, en timme, en minut och ett blank steg före FM eller EM.

2. Ställ in 3/14/12 1:30 PM-formatet.

Dialog rutan Formatera celler, kommandot datum, 3/14/12 1:30 PM-typ

Markera båda cellerna och tryck sedan på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på Mac). Välj datum _GT_ 3/14/12 1:30 PM. Det här är inte det datum som du anger, det är bara ett exempel på hur formatet ser ut. Observera att i versioner före Excel 2016 kan det här formatet ha ett annat exempel datum som 3/14/01 1:30 EM.

3. subtrahera de två.

= E84-D84 och resultat av 1,041666667

I en annan cell subtraherar du start datum/-tid från slutdatum/slut tid. Resultatet ser förmodligen ut som ett tal och en decimal. Du kan åtgärda det i nästa steg.

4. Ange formatet [h]: mm.

Dialog rutan Formatera celler, anpassat kommando, [h]: mm-typ

Tryck på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på Mac). Välj Anpassad. I rutan typ skriver du [h]: mm.

Närliggande ämnen

DATEDIF, funktion
netto arbets dagar. Funktionen
Intlarbets dagar
fler datum-och tids funktioner
beräknar skillnaden mellan två tider

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×