Beräkna procentsatser i Excel för Mac

Du kan beräkna procentsatser på flera olika sätt i Excel. Du kan till exempel använda Excel för att beräkna moms för inköp, procentandelen korrekta svar på ett prov eller den procentuella skillnaden mellan två värden.

Använd medföljande exempeldata och följande procedurer för att lära dig hur du räknar ut procent.

Räkna ut procent om du har totalsumman och delsumman

Anta att du svarat rätt på 42 av 50 frågor på ett prov. Vad är då antalet rätta svar, räknat i procent?

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =42/50 och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 0,84.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Gå till fliken Start och klicka på Procentformat Knappen Procentformat .

  Resultatet är 84 %, vilket är procentandelen korrekta svar på provet.

  Obs!: Om du vill ändra antalet decimaler som visas i resultatet klickar du på Öka antalet decimaler Öka antalet decimaler eller Minska antalet decimaler Minska antalet decimaler .

Beräkna summan om du har antalet och procenttalet

Anta att priset på en skjorta är 15 kr, vilket är 25 % billigare än normalpriset. Hur mycket kostar skjortan utan rabatten? I det här exemplet vill du hitta det tal där 75 % av talet motsvarar 15 kr.

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =15/0,75 och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 20.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Klicka på Talformat för redovisning Klicka för att ange ett talformat för redovisning på fliken Start.

  Resultatet är 20,00 kr, vilket är det ursprungliga priset.

Beräkna delsumman om du har summan och procenttalet

Anta att du vill köpa en dator för 800 kr med en moms på 8,9 %. Hur stor är då momsen i kronor? I vårt exempel vill vi ta reda på hur mycket 8,9 % är av 800.

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =800*0,089 och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 71,2.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Klicka på Talformat för redovisning Klicka för att ange ett talformat för redovisning på fliken Start.

  Resultatet är 71,20 kr, vilket är momsbeloppet för datorn.

Beräkna skillnaden i procent mellan två tal

Anta att du på ett extraknäck tjänade 2 342 kr i november och 2 500 kr i december. Hur stor är den procentuella ändringen mellan de två månaderna? Och hur lyder ändringen i procent mellan december och januari om du tjänar 2 425 kr i januari? Du räknar ut skillnaden genom att subtrahera den nya inkomsten från den ursprungliga inkomsten och sedan dividera resultatet med den ursprungliga inkomsten.

Beräkna en procentuell ökning

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =(2500-2342)/2342 och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 0,06746.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Gå till fliken Start och klicka på Procentformat Knappen Procentformat .

  Resultatet är 7 %, vilket är inkomstökningen i procent.

Beräkna en procentuell minskning

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =(2425-2500)/2500 och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är -0,03.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Gå till fliken Start och klicka på Procentformat Knappen Procentformat .

  Resultatet är -3 %, vilket är inkomstminskningen i procent.

Öka eller minska tal med procentsatser

Anta att du köper mat för cirka 113 kronor om dagen och vill öka den utgiften med 25 %. Hur mycket kan du då spendera? Och hur mycket kan du lägga på mat per dag om du bestämmer dig för att i stället sänka dagskostnaden med 25 %?

Öka tal med procentsatser

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =113*(1+0,25) och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 141,25.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Klicka på Talformat för redovisning Klicka för att ange ett talformat för redovisning på fliken Start.

  Resultatet är 141,25 kr, vilket är en 25-procentig ökning av den dagliga kostnaden för mat.

Minska tal med en procentsats

 1. Klicka i en tom cell.

 2. Skriv =113*(1-0,25) och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 84,75.

 3. Markera den cell som innehåller resultatet från steg 2.

 4. Klicka på Talformat för redovisning Klicka för att ange ett talformat för redovisning på fliken Start.

  Resultatet är 84,75 kr, vilket är en 25-procentig minskning av den dagliga kostnaden för mat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×