Beräkna om formler i PowerPivot

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du arbetar med data i Power Pivot kanske du måste uppdatera data från källan då och då, beräkna om de formler som du har skapat i beräknade kolumner eller kontrollera att de data som visas i en pivottabell är uppdaterade.

Det här avsnittet förklarar skillnaden mellan uppdatera data kontra räkna om data, en översikt över hur omberäkning utlöses och beskriver dina alternativ för att styra omräkning.

Förstå hur data uppdateras och beräknas om

I Power Pivot både uppdateras och beräknas data:

Uppdatera data innebär att hämta uppdaterade data från externa datakällor. Power Pivot identifierar automatiskt inte ändringar i externa datakällor, men data kan uppdateras manuellt från fönstret Power Pivot eller automatiskt om arbetsboken är delad i SharePoint.

Omberäkning innebär att uppdatera alla kolumner, tabeller, diagram och pivottabeller i arbetsboken som innehåller formler. Eftersom omberäkning av en formel ådrar sig en kostnad för prestanda, är det viktigt att förstå beroenden som associeras med varje beräkning.

Viktigt!: Du bör aldrig spara eller publicera arbetsboken förrän formlerna i den har beräknats om.

Manuell eller automatisk omberäkning?

Som standard uppdateras beräkningar automatiskt av Power Pivot när det behövs, samtidigt som tiden för bearbetningen optimeras. Omberäkningen kan visserligen ta tid, men det är en viktig åtgärd. Under omberäkningen kontrolleras kolumnberoenden och du meddelas om en kolumn har ändrats, om data är ogiltiga eller om det finns ett fel i en formel som fungerade förut. Du kan emellertid välja att skjuta upp valideringen och bara uppdatera beräkningarna manuellt, t.ex. om du arbetar med komplexa formler eller väldigt stora datamängder och vill ha kontroll över tidpunkten för uppdateringarna.

Både det manuella och det automatiska läget har sina fördelar. Vi rekommenderar emellertid att du använder automatiskt beräkningsläge. Det här läget håller Power Pivot-metadata synkroniserade och förhindrar problem som kan uppstå när data tas bort, när namn eller datatyper ändras eller om beroenden saknas. 

Använda automatisk omberäkning

När du använder automatiskt läge för omberäkning utlöser alla ändringar av data som kan medföra att en formel ändras en ny omberäkning av hela kolumnen som innehåller en formel. Följande ändringar kräver alltid att formler beräknas om:

 • Värden från en extern datakälla har uppdaterats.

 • Formelns definition har ändrats.

 • Namn på tabeller eller kolumner som refereras i en formel har ändrats.

 • Relationer mellan tabeller har lagts till, ändrats eller tagits bort.

 • Nya mått eller beräknade kolumner har lagts till.

 • Ändringar har gjorts av andra formler i arbetsboken och kolumner eller beräkningar som är beroende av den beräkningen bör därför också uppdateras.

 • Rader har infogats eller tagits bort.

 • Du har använt ett filter som gör att en fråga måste köras för att datamängden ska kunna uppdateras. Filtret kan ha använts antingen i en formel eller som en del av en pivottabell eller ett pivotdiagram.

Använda manuell omberäkning

Du kan använda manuell beräkning om du själv vill bestämma när formelresultatet ska beräknas om. Manuellt läge är särskilt användbart i följande situationer:

 • Du skapar en formel genom att använda en mall och vill ändra namnen på kolumnerna och tabellerna som används i formeln innan du verifierar den.

 • Du vet att vissa data i arbetsboken har ändrats men du arbetar med en annan kolumn som inte har ändrats, och därför vill du skjuta upp omberäkningen.

 • Du arbetar i en arbetsbok som har många beroenden och vill skjuta upp omberäkningen tills du är säker på att alla ändringar som behövs har gjorts.

Så länge arbetsboken är inställd på manuell beräkning, utför Power Pivot i Microsoft Excel 2013 ingen verifiering eller kontroll av formlerna, vilket innebär följande:

 • Alla nya formler som du lägger till i arbetsboken flaggas för att de innehåller fel.

 • Inget resultat visas i nya beräknade kolumner.

Så här konfigurerar du arbetsboken för manuell omberäkning

 1. I Power Pivotklickar du på Design > beräkningar > Beräkningsalternativ > Läge för manuell beräkning.

 2. Om du vill beräkna om alla tabeller klickar du på Beräkningsalternativ> Beräkna nu.

  Formler i arbetsboken felsöks och tabellerna uppdateras med eventuella resultat. Beroende på mängden data och antalet beräkningar, kanske arbetsboken inte svarar under en stund.

Viktigt!: Innan du publicerar arbetsboken bör du alltid ändra tillbaka beräkningsläget till automatiskt. Då förhindrar du att problem uppstår när du skapar formler.

Felsöka omberäkning

Beroenden

När en kolumn är beroende av en annan kolumn, och innehållet i den andra kolumnen ändras på något sätt, kan alla relaterade kolumner behöva beräknas om. När ändringar görs i Power Pivot-arbetsboken analyserar Power Pivot i Microsoft Excel 2013 befintliga Power Pivot-data för att avgöra om en omberäkning är nödvändig, och uppdaterar arbetsboken på ett så effektivt sätt som möjligt.

Anta att du har en tabell, Försäljning, som är relaterad till tabeller, produkt - och ProductCategory; och formler i tabellen Sales beror på båda de andra tabellerna. Ändring av produkten eller ProductCategory tabeller äventyrar alla beräknade kolumner i tabellen Sales som ska räknas om. Det här är praktiskt när du funderar på att du kanske formler som slås samman försäljning efter kategori eller efter produkt. Därför är så att resultatet korrekt. formlerna utifrån data måste räknas.

I Power Pivot utförs alltid en fullständig omberäkning av en tabell, eftersom en fullständig omberäkning är mer effektiv än en sökning efter ändrade värden. Ändringarna som utlöser omberäkningen kan vara större ändringar som att ta bort en kolumn, ändra den numeriska datatypen för en kolumn eller lägga till en ny kolumn. Men även skenbart små ändringar, till exempel att ändra namnet på en kolumn, kan utlösa en omberäkning. Det beror på att namnen på kolumnerna används som identifierare i formler.

I vissa fall avgöra Power Pivot att kolumner kan undantas från beräkningen. Till exempel om du har en formel som slår upp ett värde, till exempel [Product Color] från tabellen produkter och kolumnen som ändras är [antal] i tabellen Sales kan formeln inte behöver räknas även om den tabeller Försäljning och produkter är relaterade. Men om du har de formler som är beroende av Försäljning [antal]krävs omberäkning.

Beräkningsordning för beroende kolumner

Beroenden beräknas innan omberäkningar görs. Om det finns flera kolumner som är beroende av varandra följer Power Pivot beroendeordningen. Det gör att kolumnerna bearbetas i rätt ordning så snabbt som möjligt.

Transaktioner

Åtgärder som beräkna om eller uppdatera data genomföras som en transaktion. Det innebär att om det inte går att någon del av uppdateringen visas de återstående åtgärderna återställs. Det här är att säkerställa att data inte finns kvar i ett delvis bearbetade tillstånd. Du kan inte hantera transaktionerna som du gör i en relationsdatabas eller skapa kontrollpunkter.

Omberäkning av beräkningsbara funktioner

Vissa funktioner som NOW, TODAY eller RAND har inga fasta värden. Prestandaproblem undviks genom att en körning av en fråga eller filtrering vanligtvis inte leder till att sådana funktioner omberäknas om de används i en beräknad kolumn. Resultatet av dessa funktioner omberäknas bara när hela kolumnen beräknas om. Detta kan vara en uppdatering från en extern datakälla eller manuell redigering av data som medför en omberäkning av formler som innehåller dessa funktioner. Beräkningsbara funktioner som NOW, RAND och TODAY beräknas emellertid alltid om när funktionen används i definitionen av ett beräknat fält.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×