Beräkna medianvärdet för en grupp tal

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du vill beräkna mittpunkten i en fördelning av betyg eller i en fördelning av stickprov från en kvalitetskontroll. Du kan beräkna medianvärdet för en grupp tal med hjälp av funktionen MEDIAN.

Funktionen MEDIAN mäter centrala tendenser, d.v.s. mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

 • Medel     som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

 • Median     som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

 • Typvärde     som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

 1. Öppna en tom arbetsbok eller ett kalkylblad.

 2. Så här kopierar du ett exempel

  Markera exemplet nedan.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Klicka i en tom cell.

 6. Klicka på fliken formel och klicka sedan på Autosumma > fler funktioner.

 7. Skriv MEDIAN i den söka efter en funktion: rutan och klicka sedan på OK.

 8. Skriv a1: a7 i rutan Tal1.

  I det här exemplet ska det svar som visas i cellen 8.

Tips: Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på CTRL+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

 1. Öppna en tom arbetsbok eller ett kalkylblad.

 2. Så här kopierar du ett exempel

  Markera exemplet nedan.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Klicka i en tom cell.

 6. Klicka på fliken formel och klicka sedan på Autosumma > fler funktioner.

 7. I fönstret Formelverktyget Skriv MEDIAN i sökrutan och klicka på Infoga funktion.

 8. Kontrollera att cellen tidsrymden i rutan Tal1 motsvarar dina data (i det här fallet a1: a7 ).

  I det här exemplet ska det svar som visas i cellen 8.

Tips: Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på CTRL+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

Funktionsinformation

Funktionen MEDIAN

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×