Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Låt oss säga att du vill hitta det genomsnittliga antalet dagar för att slutföra en uppgift av olika anställda. Eller så kan du beräkna genomsnitts temperaturen en viss dag under ett tio-åriga tidsintervall. Det finns flera sätt att beräkna medelvärdet av en grupp med tal.

Funktionen MEDEL mäter centrala tendenser, vilket innebär mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

  • Medel    Det här är det aritmetiska medelvärdet och beräknas genom att lägga till en grupp med tal och sedan dividera med antalet tal. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

  • Median     Mellannumret för en grupp med tal. Hälften av talen har värden som är större än medianen och halva talen har värden som är mindre än median värdet. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

  • Läge    Det vanligaste numret i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. I en skevad fördelning av en grupp med tal kan de skilja sig åt.

Gör följande:

  1. Klicka på en cell under eller till höger om de tal som du vill beräkna medelvärdet för.

  2. Klicka på pilen bredvid Knappbild Autosumma i gruppen redigering på fliken Start , klicka på medeloch tryck sedan på RETUR.

Använd funktionen medel för att utföra den här åtgärden. Kopiera tabellen nedan till ett tomt kalkyl blad.

Formel

Beskrivning (Resultat)

= MEDEL (SNITT: A7)

Beräknar medelvärdet av alla tal i listan ovan (9,5)

= MEDEL (A2: A4; A7)

Medelvärdet för de tre viktigaste och det sista numret i listan (7,5)

= MEDELOM (a2: A7; "<>0")

Beräknar medelvärdet av talen i listan förutom de som innehåller noll, till exempel cell A6 (11,4)

Använd funktionerna produkt Summa och Summa för att utföra den här åtgärden. vThis-exempel beräknar det genomsnittliga priset för en enhet i tre köp, där varje inköp är för ett annat antal enheter till ett annat pris per enhet.

Kopiera tabellen nedan till ett tomt kalkyl blad.

1

2

3

4

A

B

Pris per enhet

Antal enheter

20

500

250

750

35

200

Formel

Beskrivning (Resultat)

= PRODUKT SUMMA (A2: A4; B2: B4)/SUMMA (B2: B4)

Dividerar den totala kostnaden för alla tre beställningar med det totala antalet beställda enheter (24,66)

Använd funktionerna medel och om för att utföra den här åtgärden. Kopiera tabellen nedan och kom ihåg att det här exemplet kan vara lättare att förstå om du kopierar det till ett tomt kalkyl blad.

Formel

Beskrivning (Resultat)

= MEDELOM (a2: A7; "<>0")

Beräknar medelvärdet av talen i listan förutom de som innehåller noll, till exempel cell A6 (11,4)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

MEDEL

MEDELOM

SUMMA

PRODUKTSUMMA

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×