Beräkna flera resultat genom att använda en datatabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datatabell är ett intervall med celler som visar hur resultaten för de formlerna påverkas när du ändrar en eller två variabler i formel. Datatabeller ger en genväg för beräkning av flera resultat i en enda åtgärd och ett sätt att visa och jämföra resultat i alla de olika varianterna i bladet.

Datatabeller är en del av en uppsättning kommandon som kallas för konsekvensanalysverktyg. När du använder datatabeller gör du en konsekvensanalys. En konsekvensanalys ändrar värdena i celler för att se hur de ändringarna påverkar resultatet av formler i bladet. Du kan till exempel använda en datatabell för att variera räntesatsen och löptidens längd som används för ett lån för att bestämma möjliga månatliga betalningsbelopp.

Det finns tre typer av konsekvensanalysverktyg i Excel: scenarier, datatabeller och målsökning. Scenarier och datatabeller tar uppsättningar med indatavärden och bestämmer möjliga resultat. Målsökning fungerar annorlunda jämfört med scenarier och datatabeller på så sätt att den tar ett resultat och bestämmer möjliga indatavärden som ger det resultatet. Liksom scenarier hjälper datatabeller dig att utforska olika möjliga resultat. Till skillnad från scenarier visar datatabeller dig alla resultat i en tabell i ett blad. Med hjälp av datatabeller är det enkelt att snabbt undersöka flera olika möjligheter. Eftersom du bara fokuserar på en eller två variabler är resultaten enkla att läsa och dela i tabellform.

En datatabell kan inte tillgodose fler än två variabler. Om du vill analysera fler än två variabler använder du istället scenarier. Trots att en datatabell är begränsad till en eller två variabler (en för radindatacellen och en för kolumnindatacellen) kan den ha många olika variabelvärden. Ett scenario kan ha högst 32 olika värden men du kan skapa så många scenarier du vill.

Grunderna i datatabeller

Du skapa datatabeller med en eller två variabler, beroende på hur många variabler och formler du vill testa. Använd en datatabell med en variabel om du vill se hur olika värden för en variabel i en eller flera formler ändrar resultatet för de formlerna. Du kan till exempel använda en datatabell med en variabel för att se hur räntesatser påverkar en månatlig amortering på ett lån genom att använda funktionen BETALNING. Du anger variabelvärdena i en kolumn eller på en rad och resultaten visas i en kolumn eller på en rad intill.

Mer information finns i Funktionen BETALNING.

Cell D2 innehåller betalningsformeln, =BETALNING(B3/12,B4,-B5), som refererar till indatacellen B3.

En datatabell med en variabel

Konsekvensanalys, tabell med en variabel

Bildtext 1 Indatacell.

Bild av knapp Lista med värden som Excel ersätter i indatacellen B3.

Använd en datatabell med två variabler om du vill se hur olika värden av två variabler i en formel ändrar resultaten för den formeln. Du kan till exempel använda en datatabell med två variabler om du vill se hur olika kombinationer av räntor och lånevillkor påverkar de månatliga amorteringarna.

Cell C2 innehåller betalningsformeln, =BETALNING(B3/12,B4,-B5), som använder två indataceller, B3 och B4.

En datatabell med två variabler

Konsekvensanalys, tabell med två variabler

Bildtext 1 Kolumnindatacell.

Bild av knapp Lista med värden som Excel ersätter i radindatacellen, B4.

Bildtext 3 Radindatacell.

Steg 4 Lista med värden som Excel ersätter i kolumnindatacellen, B3.

Datatabeller beräknas om när ett blad beräknas, även om de inte har ändrats. För att snabba på beräkningen av ett bland som innehåller en datatabell kan du ändra beräkningsalternativen så att bladet beräknas automatiskt men inte datatabellerna.

En datatabell med en variabel har indatavärden som antingen visas i en kolumn (kolumnorienterade) eller på en rad (radorienterade). Formler som används i en envariabeltabell måste referera till en enda indatacell.

 1. Skriv listan med värden som du vill ersätta i indatacellen, antingen i en kolumn eller på en rad. Lämna flera tomma rader och kolumner på varsin sida om värdena.

 2. Gör något av följande:

Om datatabellen är

Gör du så här

Kolumnorienterad (variabelvärdena finns i en kolumn)

Skriv formeln i cellen en rad ovanför och en cell till höger om kolumnen med värden.

Illustrationen av datatabellen med en variabeln som visas i avsnittet Översikt är kolumnorienterad och formeln finns i cell D2.

Obs!: Om du vill utforska effekterna av olika värden på andra formler anger du ytterligare formler i cellerna till höger om den första formeln.

Radorienterad (variablerna finns på en rad)

Ange formeln i cellen en kolumn till vänster om det första värdet och en cell nedanför raden med värden

Obs!: Om du vill utforska effekterna av olika värden på andra formler anger du ytterligare formler i cellerna nedanför den första formeln.

 1. Markera cellområdet som innehåller de formler och värden som du vill ersätta. Baserat på den första illustrationen i det tidigare Översikt-avsnittet är området C2:D5.

 2. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Konsekvensanalys > Datatabell.

  Alternativet Datatabell

  I Excel för Mac 2011: På fliken Data, under Analys klickar du på Vad händer om och sedan på Datatabell.

  Dialogrutan Datatabell

 3. Gör något av följande:

Om datatabellen är

Gör följande

Kolumnorienterad

Ange cellreferensen för indatacellen i rutan Kolumnens indatacell. Med hjälp av exemplet som visas i den första illustrationen är indatacellen B3.

Radorienterad

Ange cellreferensen för indatacellen i rutan Radens indatacell.

Obs!: När du har skapat datatabellen kan du vilja ändra på resultatcellernas format. I illustrationen är resultatcellerna formaterade som valuta.

Formler som används i en datatabell med en variabel måste referera till samma indatacell.

 1. Gör något av följande:

Om datatabellen är

Gör följande

Kolumnorienterad (variabelvärdena finns i en kolumn)

Ange den nya formeln i en tom cell till höger om en befintlig formel på den översta raden i datatabellen.

Radorienterad (variablerna finns på en rad)

Ange den nya formeln i en tom cell nedanför en befintlig formel i den första kolumnen i en datatabell.

 1. Markera det cellområde som innefattar datatabellen och den nya formeln.

 2. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Konsekvensanalys > Datatabell.

  Alternativet Datatabell

  I Excel för Mac 2011: På fliken Data, under Analys klickar du på Vad händer om och sedan på Datatabell.

  Dialogrutan Datatabell

 3. Gör något av följande:

Om datatabellen är

Gör följande

Kolumnorienterad

Ange cellreferensen för indatacellen i rutan Kolumnens indatacell.

Radorienterad

Ange cellreferensen för indatacellen i rutan Radens indatacell.

Datatabeller med två variabler använder en formel som innefattar två listor med indatavärden. Formeln måste referera till två olika indataceller.

 1. I en cell i bladet anger du formeln som refererar till de två indatacellerna. I följande exempel, där formelns startvärden anges i cellerna B3, B4 och B5, anger du formeln =BETALNING(B3/12,B4,-B5) i cell C2.

 2. Skriv en lista med indatavärden i samma kolumn, under formeln. I det här fallet skriver du olika räntesatser i cellerna C3, C4 och C5.

 3. Ange den andra listan på samma rad som formeln, till höger om den. Ange lånevillkoren (i månader) i cell D2 och E2.

 4. Marker cellområdet som innehåller formeln (C2), både raden och kolumnen med värden (C3:C5 och D2:E2), och de celler där du vill ha de beräknade värdena (D3:E5). I det här fallet markerar du C2:E5.

 5. I Excel 2016 för Mac: Klicka på Data > Konsekvensanalys > Datatabell.

  Alternativet Datatabell

  I Excel för Mac 2011: På fliken Data, under Analys klickar du på Vad händer om och sedan på Datatabell.

  Dialogrutan Datatabell

 6. I rutan Radens indatacell anger du referensen till indatacellen för indatavärdena på raden. Ange B4 i rutan Radens indatacell.

 7. I cellrutan Kolumnens indatacell anger du referensen till indatacellen för indatavärdena i kolumnen. Ange B3 i rutan Kolumnens indatacell.

En datatabell med två variabler kan visa hur olika kombinationer av räntesatser och lånevillkor påverkar månatliga amorteringar. I följande illustration inehåller cell C2 betalningsformeln, =BETALNING(B3/12,B4,-B5), som använder två indataceller, B3 och B4.

Konsekvensanalys, tabell med två variabler

Bildtext 1 Kolumnindatacell.

Bild av knapp Lista med värden som Excel ersätter i radindatacellen, B4.

Bildtext 3 Radindatacell.

Steg 4 Lista med värden som Excel ersätter i kolumnindatacellen, B3.

Viktigt!: När du väljer det här beräkningsaltenativet hoppas datatabeller över när resten av arbetsboken beräknas. Om du vill beräkna datatabellen manuellt markerar du dess formler och trycker på F9. Om du vill använda det här kortkommandot i Mac OS X version 10.3 eller senare måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Mer information finns i Kortkommandon i Excel.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. I avsnittet Formler och listor klickar du på Beräkning och sedan på Automatiskt utom för datatabeller.

Mer information finns i

Introduktion till konsekvensanalys

Predict datatrender

Definiera och Lös ett problem med Problemlösaren

Använd Målsökning till att hitta de resultat du vill använda i en formel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×