Beräkna flera resultat genom att använda en datatabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datatabell är ett cellområde som du kan ändra värden i vissa i vissa celler och medföljer olika svar på ett problem. Ett bra exempel på en datatabell använder funktionen betalning med olika lån belopp och räntenivåer att beräkna prisvärt beloppet på ett hem lånet. Experimentera med olika värden till motsvarande variation i resultatet är en gemensam uppgift i Dataanalys.

Datatabeller är en del av en uppsättning kommandon som kallas även konsekvensanalys verktyg i Microsoft Excel. När du skapar och analysera datatabeller gör du konsekvensanalys.

Vad händer om-analys är processen att ändra värden i celler för att se hur dessa ändringar påverkar formelresultatet i kalkylbladet. Du kan till exempel använda en datatabell för att variera räntesatsen och tidsperiodens längd för ett lån – att utvärdera potentiella månatliga Betalningsbelopp.

Obs!: Du kan utföra snabbare beräkningar med datatabeller och Visual Basic for Applications (VBA). Mer information finns i Excel Dataverktyg datatabeller: snabbare beräkning med VBA.

Typer av konsekvensanalys   

Det finns tre typer av konsekvensanalys verktyg i Excel: scenarier, datatabelleroch Målsökning. Scenarier och datatabeller använda uppsättningar med indatavärden för att beräknar möjliga resultat. Målsökning är klart olika, används ett enda resultat och beräknar möjliga indatavärden som resulterar i resultatet.

Datatabeller och scenarier hjälper dig att utforska en uppsättning möjliga resultat. Till skillnad från scenarier visar datatabeller alla resultat i en tabell i ett kalkylblad. Om du använder datatabeller är det lätt att få en snabb överblick över många olika möjligheter. Eftersom du fokuserar på en eller två variabler är resultaten lätta att läsa och dela i tabellform.

En datatabell kan inte använda fler än två variabler. Om du vill analysera fler än två variabler bör du använda scenarier i stället. Även om en datatabell är begränsad till en eller två variabler (en för radens indatacell och en för kolumnens indatacell) kan en datatabell innefatta så många olika variabelvärden du vill. Ett scenario kan ha max 32 olika värden, men du kan skapa så många scenarier du vill.

Mer information finns i artikeln Introduktion till konsekvensanalys.

Skapa antingen en variabel eller två variabler datatabeller, beroende på antalet variabler och formler som du vill testa.

Datatabeller med en variabel   

Använda en datatabell med en variabel om du vill se hur olika värdena i en variabel i en eller flera formler ändras resultatet från dessa formler. Du kan till exempel använda en datatabell med en variabel om du vill se hur olika räntor påverkar en månadskostnaden med hjälp av funktionen betalning. Du anger variablerna i en kolumn eller rad och resultaten visas i ett angränsande kolumn eller rad.

  Du kan använda en datatabell med en variabel om du vill se hur olika räntor påverkar en månadsamortering. I följande exempel innehåller cell C2 betalningsformeln =BETALNING(B3/12,B4,-B5), som refererar till indatacellen B3.

Datatabell med en variabel

Datatabeller med två variabler   

Använd en datatabell med två variabler om du vill se hur olika värden av två variabler i en formel ändrar resultaten för den formeln. Du kan till exempel använda en datatabell med två variabler om du vill se hur olika kombinationer av räntor och lånevillkor påverkar de månatliga amorteringarna.

  Du kan t.ex. använda en datatabell som visar hur olika räntor och lånevillkor påverkar en månadsamortering. I följande exempel innehåller cell D2 betalningsformeln =BETALNING(B3/12,B4,-B5) som refererar till de två indatacellerna B3 och B4.

Datatabell med två variabler

Beräkningar i datatabeller    

När ett kalkylblad ska beräknas alla datatabeller också ska räknas om, även om det har uppstått ingen ändring av data. Om du vill snabba på en beräkning i ett kalkylblad som innehåller en datatabell, ändrar beräkningsalternativ automatiskt beräkna om kalkylbladet men inte datatabeller. Mer information finns i avsnittet snabbare beräkning i ett kalkylblad som innefattar datatabeller.

En datatabell med en variabel innehåller dess indatavärden i en enda kolumn (kolumnorienterad) eller på en rad (radorienterad). En formel i en datatabell med en variabel måste referera till en enda indatacell.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Skriv lista med värden som du vill ersätta i indatacellen, antingen i en kolumn eller på en rad. Lämna några tomma rader och kolumner på vardera sidan av värdena.

 2. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad (din variabler finns i en kolumn), skriver du formeln i cellen en rad ovanför och en cell till höger om kolumn med värden. Den här en variabel datatabellen är kolumnorienterad och formeln finns i cell D2.

   Datatabell med en variabel

   Om du vill undersöka effekterna av olika värden i andra formler anger du ytterligare formler i celler till höger om den första formeln.

  • Om datatabellen är radorienterad (din variabler finns i en rad), skriver du formeln i cellen en kolumn till vänster om det första värdet och en cell under raden med värden.

   Om du vill undersöka effekterna av olika värden i andra formler anger du ytterligare formler i celler under den första formeln.

 3. Markera området med celler som innehåller formler och värden som du vill ersätta. I bilden ovan är det här intervallet C2:D5.

 4. Klicka på fliken Datakonsekvensanalys >  Datatabell (i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp med Excel 2016 ).

 5. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad, anger du cellreferens för indatacellen i fältet Kolumnens indatacell. I bilden ovan är indatacellen B3.

  • Om datatabellen är radorienterad skriver du cellreferensen för indatacellen i fältet Radens indatacell.

   Obs!: När du har skapat din datatabell kanske du vill ändra format på resultatcellerna. På bild formaterats på Resultatceller som valuta.

Formler som används i en datatabell med en variabel måste referera till samma indatacell.

Följ dessa steg

 1. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad, anger du den nya formeln i en tom cell till höger om en befintlig formel i den översta raden i tabellen.

  • Om datatabellen är radorienterad, anger du den nya formeln i en tom cell under en befintlig formel i den första kolumnen i tabellen.

 2. Markera det cellområde som innefattar datatabellen och den nya formeln.

 3. Konsekvensanalys på fliken Data > Datatabell (i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp med Excel 2016 ).

 4. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad skriver du cellreferensen för indatacellen i rutan Kolumnens indatacell.

  • Om datatabellen är radorienterad skriver du cellreferensen för indatacellen i rutan Radens indatacell.

Datatabeller med två variabler använder en formel som innefattar två listor med indatavärden. Formeln måste referera till två olika indataceller.

Följ anvisningarna nedan:

 1. I en kalkylbladscell anger du formeln som refererar till de två indatacellerna.

  I exemplet nedan – i som formeln startvärdena är angivna i cellerna B3, B4 och B5 du skriver in formeln =PMT(B3/12,B4,-B5) i cell C2.

 2. Skriv en lista på indatavärden i samma kolumn, under formeln.

  I det här fallet anger du de olika räntenivåerna i cellerna C3, C4 och C5. 

 3. Skriv in den andra listan på samma rad som formeln, till höger.

  Ange lånevillkoren (i månader) i cellerna D2 och E2.

 4. Markera cellintervallet som innehåller formeln (C2), både rad- och kolumnvärdena (C3:C5 och D2:E2) samt de celler där du vill ha de beräknade värdena (D3:E5).

  I det här fallet skulle du markera området C2:E5.

 5. Klicka på fliken Data i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp (i Excel 2016 ), konsekvensanalys >  Datatabell (i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp med Excel 2016 ).

 6. Ange referensen till indatacellen för indatavärden i raden i fältet Radens indatacell.
  Skriv cell B4 i rutan Radens indatacell.

 7. I fältet Kolumnens indatacell anger du referensen till indatacellen för indatavärden i kolumnen.
  Skriv B3 i rutan Kolumnens indatacell.

 8. Klicka på OK.

Exempel på en datatabell med två variabler

En datatabell med två variabler kan visa hur olika kombinationer av räntesatser och lånevillkor påverkar en månadskostnaden. Bild här innehåller cell C2 betalningsformeln =PMT(B3/12,B4,-B5), vilket används två indatacellerna B3 och B4.

Datatabell med två variabler

När du ställer in det här beräkningsalternativet uppstå ingen datatabell beräkningar när en omberäkning görs på hela arbetsboken. Om du vill beräkna om datatabellen manuellt välja dess formler och tryck sedan på F9.

Följ dessa steg för att förbättra beräkningsprestanda i:

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin formler.

  • Alla andra versioner, klicka på Arkiv > Alternativ > formler.

 2. Klicka på Automatiskt utom för datatabeller under Beräkna under Beräkningsalternativ.

  Tips: Du kan också klicka på pilen vid Beräkningsalternativ på fliken formler och sedan på Automatisk utom datatabeller (i gruppen beräkning ).

Det finns ytterligare några Excel-verktyg som du kan använda för att utföra en konsekvensanalys om du har särskilda mål eller stora uppsättningar variabla data.

Målsökning

Om du vet vilket resultat du kan förvänta dig från en formel men inte vet exakt vilket indatavärde som krävs för att få det formeln Använd funktionen Målsökning. Finns i artikeln Använda Målsökning för att hitta det resultat du vill ha genom att justera ett indatavärde.

Problemlösaren i Excel

Du kan använda tillägget Problemlösaren i Excel för att hitta optimala värdet för en uppsättning indata variabler. Problemlösaren arbetar med en grupp celler (kallas beslut variabler eller bara variabla celler) som används i molntjänster formlerna i cellerna mål och villkor. Problemlösaren justerar värdena i beslutsvariabelceller att uppfylla begränsningar vid begränsningsceller och ger de resultat du vill använda för målsättningscellen. Mer information finns i den här artikeln: definiera och Lös ett problem med Problemlösaren.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×