Beräkna ett procenttal för delsummor i en pivottabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill visa procenttal som % av överordnad summa, % av totalsumma eller % löpande summa i en pivottabell väljer du alternativ i Visa värden som.

Om du vill visa beräkningar sida vid sida om de värden de baserats på (till exempel att visa % av totalsumma bredvid delsumman) måste du först duplicera värdefältet genom att lägga till det mer än en gång.

  1. Dra det fält du vill duplicera till området Värden i Fältlista och placera det precis under samma fält.

    I Excel läggs värdefältet till i pivottabellen med ett unikt id-nummer som kopplats till värdefältets namn. Du kan ändra namnet om du vill.

  2. Högerklicka på värdefältet i pivottabellen och välj sedan Visa värden som.

  3. Klicka på det alternativ du vill ha.

Beräkningsalternativ för värdefält

Använd den här c Alternativ för alculation :

För att visa eller beräkna:

Ingen beräkning

Värdet som anges i fältet.

% av totalsumman

Värden som en procent av totalsumman för alla värden eller datapunkter i rapporten.

% av kolumnsumma

Alla värden i varje kolumn eller serie som en procent av totalsumman för kolumnen eller serien.

% av radsumma

Värdena i varje rad eller kategori som en procent av totalsumman för raden eller kategorin.

% av

Värden som en procent av värdet på de valda basvärdena i Basfältet.

% av summa för överordnad rad

Värden som: (elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i rader)

% av summa för överordnad kolumn

Värden som: (elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i kolumner)

% av överordnad summa

Värden som: (elementets värde) / (värdet för det överordnade elementet i det valda basfältet)

Skillnad

Värden som differensen från det valda baselementet i dess basfält.

% skillnad

Värden som den procentuella differensen från det valda baselementet i dess basfält.

Löpande summa

Värdet för på varandra följande element i det valda basfältet som en löpande summa.

% löpande summa

Värdet som ett procenttal för på varandra följande element i det valda basfältet som visas som en löpande summa.

Rangordna från minst till störst

Rangordningen av valda värden i en specifik lista där det minsta elementet i fältet listas som 1 och varje större element med ett högre värde i rangordningen.

Rangordna från störst till minst

Rankningen av valda värden i ett specifikt fält där det minsta elementet i fältet listas som 1 och varje större element med ett högre värde i rangorningen.

Index

Värden som: ((värde i cell) x (Totalsumma)) / ((Totalsumma för rader) x (Totalsumma för kolumner))

Mer om pivottabeller

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×