Beräkna data i listor eller bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda formler och funktioner i SharePoint listor eller bibliotek för att beräkna data i en mängd olika sätt. Lägger till en beräknad kolumn i en lista eller ett bibliotek kan skapa du en formel som innehåller data från andra kolumner och utför funktioner för att beräkna datum och tid, för att utföra matematiska ekvationer eller ändra text. I uppgiftslistan, kan du använda en kolumn för att beräkna antalet dagar det tar för att slutföra varje aktivitet, baserat på kolumnerna Startdatum och datum slutfört.

Obs!: Det här avsnittet lär du dig hur du arbetar med beräknade kolumner i listor och bibliotek. Detaljerad information om funktioner, inklusive syntax och exempel på användning, se exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

Lägga till en beräknad kolumn i en lista eller ett bibliotek

En beräknad kolumn måste läggas till i en lista eller ett bibliotek där en formel ska användas.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Skapa kolumn.

 3. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 4. Klicka på beräknat (beräkning baserad på andra kolumner) under Informationstypen i den här kolumnen är.

 5. Ange formeln som du vill använda i rutan formel i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Du kan markera objekt i rutan Infoga kolumn och sedan lägga till funktioner, konstanter och operatorer i formeln. Exempel på formler finns exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

 6. Välj den datatyp som du vill använda som returneras av formeln och klicka sedan på OK.

Obs!: Formeln i en beräknad webbplatskolumn kan referera till andra webbplatskolumner som finns i samma listan eller biblioteket. När du lägger till beräknade webbplatskolumn i en lista eller ett bibliotek kan lägga du därför också webbplatskolumn som refereras i formeln. Mer information finns i göra en beräknad kolumn som är tillgängliga för andra listor eller bibliotek i den här artikeln.

Överst på sidan

Göra en beräknad kolumn tillgänglig för andra listor eller bibliotek

Om du ofta använder en viss formel i olika listor eller bibliotek kan du lägga till en beräknad kolumn i listan över webbplatskolumner. På så sätt blir kolumnen och formeln tillgänglig för användning i flera listor och bibliotek på webbplatsen och underwebbplatserna. Du kan till exempel skapa den beräknade kolumnen Förfallodatum genom att använda en formel för beräkning av datumet 30 dagar från värdet i kolumnen Startdatum (=[Startdatum]+30). Sedan kan du använda formeln i andra listor och bibliotek, utan att behöva ange den om igen.

Meddelanden: 

 • Formeln i en beräknad webbplatskolumn kan referera till andra webbplatskolumner som finns i samma listan eller biblioteket. När du lägger till beräknade webbplatskolumn i en lista eller ett bibliotek kan lägga du därför också webbplatskolumn som refereras i formeln. I exemplet ovan skulle du behöver lägga utgångsdatumet och startdatum webbplatskolumner i listan.

 • Om den nya beräknade webbplatskolumnen innehåller referenser till andra kolumner i en lista, måste dessa kolumner göras till webbplatskolumner om det ska gå att använda dem i formeln.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatskolumner i kolumnen Gallerier.

 2. Klicka på Skapa i listverktygsfältet.

 3. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 4. Klicka på beräknat (beräkning baserad på andra kolumner) under Informationstypen i den här kolumnen är.

 5. Ange formeln som du vill använda i rutan formel i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Du kan markera andra webbplatskolumner i rutan Infoga kolumn och sedan lägga till funktioner, konstanter och operatorer i formeln. Exempel på formler finns exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

 6. Välj den datatyp som du vill använda som returneras av formeln och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till en beräknad webbplatskolumn i en lista eller ett bibliotek

När du har skapat en beräknad webbplatskolumn kan du lägga till den i flera listor och bibliotek på webbplatsen eller underwebbplatserna.

Obs!: Om du redigerar kolumnformeln i en viss lista eller ett visst bibliotek, används ändringarna bara i den aktuella listan eller det aktuella bibIioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner under Kolumner.

 3. Markera i Välj kolumner den grupp som innehåller webbplatskolumnen från listan Välj webbplatskolumner från.

 4. Markera i rutan Tillgängliga webbplatskolumner de kolumner som ska läggas till i listan, och klicka sedan på Lägg till.

  Obs!: Om det finns andra webbplatskolumner i den beräknade webbplatskolumn som läggs till, måste dessa läggas till i listan. Du kan dölja de andra kolumnerna senare, om du inte vill att de ska visas i listan eller biblioteket.

 5. Avmarkera kryssrutan Lägg till i standardvy om kolumnen inte ska läggas till i listans standardvy.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×