Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) (projektfält)

I fältet Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) visas resultatet av en analys av kostnadsbegränsningar i ett projekt. Du kan välja Markerad, Ej markerad, Intvingad/Uttvingad eller Anpassad intvingad/uttvingad.

Datatyp    Uppräknad

Typ av post    Beräknad

Rekommenderad användning    När du har arbetat dig igenom en analys av kostnadsbegränsningar som en del i ett scenario för portföljval kan du välja vilka projekt som det ska investeras i baserat på förhållandet mellan värde och kostnad som indikeras för kostnadsbegränsningar på portföljnivå. Du kan spara flera scenarier för portföljval, till exempel olika modeller för kostnadsbegränsningar, för ytterligare analys.

När ett scenario för portföljval för kostnadsbegränsningar har bekräftats sparas beslutet för varje projekt i fältet Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) för varje projekt. Bekräftelsebeslutet visas som Markerad, Ej markerad, Intvingad eller Uttvingad. Det kan finnas ett ytterligare anpassat värde för ett intvingat eller uttvingat beslut baserat på en anpassad uppslagstabell som anger orsaker till ett intvingat eller uttvingat beslut.

Du kan lägga till fältet Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) i vyer i Projektcenter, rapporter och projektfältswebbdelar så att det kan granskas av dem som är inblandade i projektet och portföljen. Genom att göra detta kan du och andra i teamet se bekräftelsebeslutet som fattades som ett resultat av kostnadsanalysen.

Exempel    När du har arbetat dig igenom portföljstrategiprocessen har du kört en analys av kostnadsbegränsningar på hög nivå i Microsoft Project Server för det föreslagna projektet “Utveckla SOX-efterlevande granskningsmekanism”. När du bestämmer dig för att bekräfta det här projektet kan du se att fältet Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) innehåller “Intvingad” eftersom det här projektet är del i ett lagstadgat krav.

Kommentarer     I Project Web App kan du till exempel lägga till det här fältet i en sammanfattningsvy i projektcentret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×