Bekanta dig med menyfliksområdet i PowerPoint 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du startar Microsoft PowerPoint 2010 ser du att menyerna och verktygsfälten från PowerPoint 2003 och tidigare har ersatts med menyfliksområdet.

I den här artikeln

Vad är menyfliksområdet?

Platsen för vanliga kommandon i menyfliksområdet

Vad är menyfliksområdet?

Menyfliksområdet innehåller kommandona och andra menyobjekt som fanns i menyer och verktygsområden i PowerPoint 2003 och tidigare. Menyfliksområdet är utformat så att du snabbt ska kunna hitta kommandona du behöver för att utföra en uppgift.

Viktiga funktioner i menyfliksområdet

Ett exempel på menyfliksområdet i PowerPoint. Element.
Menyfliksområdet som den visas på vänster sida på fliken Start i PowerPoint 2010.

1. en flik i menyfliksområdet i detta fall på fliken Start. Varje flik relaterar till en typ av aktivitet, till exempel att infoga media eller tillämpar animeringar på objekt.

2. en grupp på fliken Start i det här fallet gruppen tecken. Kommandon ordnade i logiska grupper och samlas in tillsammans under flikarna.

3. En enskild knapp eller ett kommando i gruppen Bilder, i det här fallet knappen Ny bild.

Andra funktioner i menyfliksområdet

Ett exempel på några av de andra funktionerna i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
Andra saker som kan visas på menyfliken är sammanhangsberoende flikar, gallerier och dialogruteikoner.

1. ett galleri i detta fall galleriet med figurer i gruppen Rita. Gallerier är rektangulärt windows eller menyer som ger upphov till en matris med relaterade visuella alternativ.

2. en sammanhangsberoende flik i detta fall fliken Bildverktyg. Rörigt kan visas vissa flikar bara när de behövs. Till exempel visas fliken Bildverktyg endast om du infogar en bild på en bild och välj sedan bilden.

3. en dialogruteikonen, i det här fallet en som startar dialogrutan Formatera figur.

Överst på sidan

Platsen för populära kommandon i menyfliksområdet

I följande diagram kan du se var du hittar specifika kommandon på flikar och i grupper.

Fliken Arkiv

Fliken Arkiv i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
På fliken Arkiv är där du kan skapa en ny fil, öppna eller spara en befintlig fil och skriva ut presentationen.

1. Spara som

2. Öppna

3. Nytt

4. Skriv ut

Fliken Start

Fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010
Fliken Start är där du kan infoga nya bilder, gruppera objekt och formatera text i bilden.

1. Om du klickar på pilen bredvid Ny bild kan du välja mellan flera bildlayouter.

2. Gruppen Tecken omfattar knapparna Tecken, Fet, Kursiv och Teckenstorlek.

3. Gruppen Stycke omfattar Högerjustera text, Vänsterjustera text, Justera och Centrera.

4. Du hittar kommandot Gruppera om du klickar på Ordna och väljer Gruppera under Gruppera objekt.

Fliken Infoga

Fliken Infoga i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
På fliken Infoga är där du kan infoga tabeller, figurer, diagram, sidhuvuden eller sidfötter i presentationen.

1. Tabell

2. Figurer

3. Diagram

4. Sidhuvud och sidfot

Fliken Design

Fliken Design i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
Fliken Design är där du kan anpassa bakgrund, design tema och färger eller Utskriftsformat av presentationen.

1. Klicka på Utskriftsformat om du vill öppna dialogrutan Utskriftsformat.

2. I gruppen Teman klickar du på ett tema som du vill använda i presentationen.

3. Klicka på Bakgrundsformat om du vill välja en bakgrundsfärg och design till presentationen.

Fliken Övergångar

Fliken Övergångar i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
Fliken övergångar är där du kan använda, ändra eller ta bort övergångar i den aktuella bilden.

1. I gruppen Övergång till den här bilden klickar du på en övergång som du vill använda i den aktuella bilden.

2. I listan Ljud kan du välja mellan flera olika ljud som ska spelas under övergången.

3. Under Frammatning kan du välja Vid musklickning om du vill att övergången ska ske när du klickar.

Fliken Animeringar

Fliken Animeringar i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
Fliken animeringar är där du kan använda, ändra eller ta bort animeringar på objekt på bilden.

1. Klicka på Lägg till animering och välj den animering du vill använda i det markerade objektet.

2. Klicka på Animeringsfönster om du vill öppna åtgärdsfönstret Animeringsfönster.

3. Gruppen Tidsinställning innehåller områden för att ange Start och Varaktighet.

Fliken Bildspel

Fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
Fliken bildspel är där du kan starta ett bildspel, anpassa inställningarna för bildspelet och dölja enskilda bilder.

1. Gruppen Starta bildspelet som innehåller Från början och Från aktuell bild.

2. Klicka på Konfigurera bildspel om du vill öppna dialogrutan Inställningar för bildspel.

3. Dölj bild

Fliken Granska

Fliken Granska i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
Fliken Granska är där du kan kontrollera stavning, ändra språk i presentationen eller jämför ändringar i den aktuella presentationen mot en annan presentation.

1. Stavning, för att starta stavningskontrollen.

2. Gruppen Språk, som innehåller Redigeringsspråk, där du kan välja språk.

3. jämföra, där du kan jämföra ändringar i den aktuella presentationen mot en annan presentation.

Fliken Visa

Fliken Visa i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
På fliken Visa är där du kan visa bildbakgrunden, anteckningsbakgrund, Bildsortering. Du kan också aktivera eller inaktivera linjalen, stödlinjer och rita riktlinjer.

1. Bildsortering

2. Bildbakgrund

3. Gruppen Visa som innehåller Linjal och Stödlinjer.

Kommandot som jag behöver visas inte.     Vissa kommandon, till exempel Beskär och Komprimera finns på sammanhangsbaserade flikar.

Om du vill visa en sammanhangsbaserad flik markerar du först objektet som du vill arbeta med och kontrollerar sedan om en sammanhangsbaserad flik visas i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×