Bekanta dig med Business Contact Manager-funktioner och alternativ

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Få ut det mesta av din investering i Business Contact Manager för Outlook tar lite övning men tusentals användare har hittat tiden väl har ägnats.

Business Contact Manager för Outlook hjälper dig att organisera din affärsposter, hantera försäljning och marknadsföring aktiviteter, skapa rapporter och diagram, och du får nya insikter i ditt företag.

I den här artikeln bekanta dig med de funktioner och alternativ för Business Contact Manager för Outlook. Varje avsnitt innehåller en eller fler länkar till mer detaljerad artiklar som hjälper dig att lära dig mer om en funktion och slutföra en uppsättning uppgifter.

Artikelinnehåll

Hitta Business Contact Manager i Outlook

Business Contact Manager-mappar

Lär dig mer om Business Contact Manager i Välkomstcenter

Spåra viktiga business information på instrumentpanelen

Använda Business Contact Manager-arbetsytor

Ändra inställningar för Business Contact Manager och alternativ eller få hjälp

Fler funktioner

Hitta Business Contact Manager i Outlook

När du har installerat är Business Contact Manager för Outlook en viktig del av Microsoft Outlook. Funktionerna hittas genom att klicka på mapparna i följande platser:

 • I navigeringsfönstret under Business Contact Manager.

  Maximerad Business Contact Manager-mapp i navigeringsfönstret

  Tips: Klicka på mappen Business Contact Manager om du vill visa Business Contact Manager-instrumentpanelen.

  -eller-

 • Klicka på knappen Business Contact Manager eller lösningar som skapas i navigeringsfönstret.

  business contact manager-knappen i navigeringsfönstret

  I den här vyn visas mappen Affärsposter under mappen Business Contact Manager, förutom den Välkomstcenter, Kontakthantering, Försäljning, marknadsföring, Projekthantering och Borttagna objekt mappar.

  Obs!: Sökmappar visas inte i den aktuella vyn.

Tilläggsfunktioner och alternativ finns i Backstage-vyn på fliken Business Contact Manager. Mer information om dessa finns i Ange Business Contact Manager och använda funktioner i Backstage-vyn.

Tips: Om du inte ser Business Contact Manager, kanske inte är installerat eller har inaktiverats för din profil.

Överst på sidan

Business Contact Manager-mappar

Under Business Contact Manager-mapp som representerar en annan vy av affärsdata. Ta någon minut att öppna mapparna och bekanta dig med vyerna.

Tips: Om du inte redan lagt till din egen affärsdata kan du försöka med exempelaffärsdatabasen. Klicka på fliken Arkiv.

Klicka på fliken Business Contact Manager klickar du på Hantera databaser och klicka sedan på Växla till exempelföretag.

Klicka på

Se

art

Business Contact Manager

Business Contact Manager-instrumentpanelen. Visa aktuell information om ditt företag i gadgetar. Gadgetar visa grafiskt information från de olika posterna i Business Contact Manager för din analys. Information om instrumentpanelen finns i spåra viktiga business information på instrumentpanelensenare i den här artikeln. Information om gadgetar finns i använda gadgetar i Business Contact Manager.

art

Välkomstcenter

En översikt över Business Contact Manager för Outlook funktioner och introduktionsvideoklipp. Mer information om Välkomstcenter finns i Läs mer om Business Contact Manager i Välkomstcenter senare i den här artikeln.

art

Kontakthantering

Arbetsytan kontakthantering du ger snabb åtkomst till konto, affärskontakt och Lead-poster och gadgetar som visar den information som du vill se. Läs mer om konton, affärskontakter och Leads

art

Försäljning

Arbetsytan försäljning som ger snabb åtkomst till dina affärsmöjlighet och Lead-poster. Använda posterna för att gå igenom potentiell försäljning och kunder. Gadgetar visa aktuell försäljningsinformation. Information om affärsmöjligheter och Leads finns i spåra potentiella affärsmöjligheter i Business Contact Manager och Hantera dina potentiella kunder eller leads i Business Contact Manager.

art

Marknadsföring

Arbetsytan marknadsföring planera och visa marknadsföringsaktiviteter som marknadsför ditt företag. Gadgetar visa information om din marknadsföringsaktiviteter. Mer information om arbetsytan marknadsföring finns i marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager.

art

Projekthantering

Arbetsytan projektledning. Hinna med din affärsprojekt och deras relaterade uppgifter. Information om affärsprojekt finns i Ordna affärsprojekt i Business Contact Manager.

art

Borttagna objekt

mappen Borttaget innehåller poster som tas bort från Business Contact Manager för Outlook och kan endast tömt av ägaren till Business Contact Manager-databasen. Information om mappen Borttaget finns i Ta bort Business Contasdfgct Manager-poster.

Sökmappar

Mappar, till exempel företag Leads, som innehåller de poster som matchar de villkor som du anger. Sökmappar uppdateras automatiskt. Information om sökmappar finns i söka efter poster i Business Contact Manager.

Mer information om arbetsytor finns i Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager.

Mappen affärsposter

 • Om du vill öppna mappen Affärsposter i navigeringsfönstret klickar du på knappen Business Contact Manager eller lösningar och klicka sedan på Affärsposter.

  Mappen Affärsposter innehåller mappar som visar en lista över varje typ av post: konton; Affärskontakter Möjligheter. Marknadsföringsaktiviteter; Affärsprojekt och projektuppgifter; och kommunikationshistorikobjekt.

  Obs!: Leads tas med i mappen Affärskontakter eftersom de är en typ av affärskontakt.

Klicka på

Se

art

Affärsposter

Den konton, affärskontakter, affärsmöjligheter, marknadsföringsaktiviteter, affärsprojekt, och projekt uppgifter, och kommunikationshistorik mappar som visar en lista med poster av typen markerade.

Obs!: Lead-poster tas med i mappen Affärskontakter eftersom de är en typ av affärskontakt.

Konton

Konton

En lista över alla konton och alla poster som baseras på posttypen konto.

Visa, redigera eller lägga till nya konton och konto posttyper i den här listan. Mer information om konton finns i Spara information om dina konton i Business Contact Manager.

Affärskontakter

Affärskontakter

En lista över alla affärskontakter och Leads alla poster som baseras på posttypen affärskontakt.

Visa, redigera eller lägga till nya affärskontakter och affärskontakt posttyper i den här listan. Mer information om affärskontakter finns i Använda affärskontakter i Business Contact Manager.

Affärsmöjligheter

Affärsmöjligheter

En lista över alla affärsmöjligheter.

Visa, redigera eller lägga till nya möjligheter i den här fullständig lista. Mer information om möjligheter finns i spåra potentiella affärsmöjligheter i Business Contact Manager.

art

Marknadsföringsaktiviteter

En lista över alla marknadsföringsaktiviteter som samtalslistor och massutskick av e-post.

Skapa, visa eller redigera en marknadsföringsaktivitet. Mer information om marknadsföringsaktiviteter finns i marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager.

art

Affärsprojekt

En lista över alla affärsprojekt.

Skapa, visa eller redigera ett affärsprojekt.

Klicka på mappen projektuppgifter om du vill visa de relaterade aktiviteterna.

Mer information om affärsprojekt finns i Ordna affärsprojekt i Business Contact Manager.

art

Projektuppgifter

En lista med alla projektuppgifter.

Skapa och länka projektuppgifter till affärsprojekt, och visa eller redigera projektuppgifter. Information om projektuppgifter finns i använda projektuppgifter i Business Contact Manager.

art

Kommunikationshistorik

En lista med alla kommunikationshistorikobjekt, till exempel affärsmöjligheter, affärsprojekt, e-postmeddelanden, avtalade tider och möten.

Visa och redigera ett objekt, ett e-postmeddelande eller en fil. Du kan också skapa ett nytt objekt och koppla den till en post. Mer information om kommunikationshistorik finns i Spåra kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

art

Borttagna objekt

mappen Borttaget innehåller poster som tas bort från Business Contact Manager för Outlook och kan endast tömt av ägaren till Business Contact Manager-databasen. Information om mappen Borttaget finns i Ta bort Business Contact Manager-poster.

Överst på sidan

Lär dig mer om Business Contact Manager i Välkomstcenter

När du har slutfört Startguiden öppnas Välkomstcenter. Använda det för att hitta en mängd olika Oumbärlig information om Business Contact Manager för Outlook. Klicka på en kategori på ratten att se en kort beskrivning av det området. Titta på en kort video visas en översikt över hur du kan använda Business Contact Manager för Outlook som hjälper dig att hålla reda på information om ditt företag.

Eller klicka på ett av komma igång-kort i nedre halvan av Välkomstcenter för mer information, videoklipp och länkar till artiklar om de funktioner som du är intresserad av. Använd pilarna för att bläddra igenom korten.

Du kan när som helst som du vill återgå till Välkomstcenter. Klicka bara på Välkomstcenter mappen i navigeringsfönstret under Business Contact Manager.

Överst på sidan

Spåra viktiga business information på instrumentpanelen

Du kan se ditt företag inkomster möjliga, aktuella och framtida arbetsbelastningen för lärare, med bara en översikt över gadgetar på instrumentpanelen i Business Contact Manager för Outlook, och vilka marknadsföringsaktiviteter ger resultat för ditt företag. Instrumentpanelen kan visa upp till 20 gadgetar Diagramformer försäljning, marknadsföring aktiviteter, projekt och aktiviteter i ditt företag.

Använda menyfliken för att lägga till gadgetar som du vill ska visas på instrumentpanelen. Dra gadgetar om du vill ordna om dem eller klicka på fliken Visa i menyfliksområdet för att lägga till eller ta bort kolumner från instrumentpanelen. Det är att anpassa vyn.

Mer information om gadgetar finns i använda gadgetar i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Använda Business Contact Manager-arbetsytor

Varje Business Contact Manager för Outlook på arbetsytan finns en gadgetar yta och avsnitt för flikar. Kommandona är något annorlunda för var och en av arbetsytorna. I allmänhet de varje inkludera kommandon som du kan skapa nya poster, redigera dem och ställa in någon typ av kommunikation, som till exempel ett e-postmeddelande.

Mer information om arbetsytor finns i Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager.

Visa en arbetsyta

 • I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

art

1. i området gadgetar visa viktiga mätvärden i diagram att få en snabb överblick över status för ditt företag. Du kan visa eller dölja området gadgetar samt lägga till eller ta bort gadgetar. Mer information om gadgetar finns i använda gadgetar i Business Contact Manager.

2. i flikområdet du hantera, granska och analysera dina affärsdata. Flikarna består av en lista över poster, och ett Läs- eller förhandsgranskningsfönstret. Läsfönstret visas informationen från avsnitt i en vald post.

3. på flikarna innehålla de poster som du vill se, till exempel de affärsmöjligheter och Leads poster som visas. Du kan lägga till en flik för valfri typ av post på en valfri arbetsyta genom att klicka på knappen Skapa ny flik.

4. i läsfönstret eller förhandsgranskningsfönstret kan du Visa markerade avsnitten från en enskild arkivhandling. Klicka på Välj avsnitt om du vill ändra de avsnitt som har lagts till. Mer information om läsfönstret finns i Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Ändra inställningar för Business Contact Manager och alternativ eller få hjälp

Om du vill ändra inställningarna för vissa funktioner, eller utföra uppgifter, till exempel delar eller skapa en säkerhetskopia av databasen, importera eller exportera data eller få hjälp från diskussionsgrupper eller andra användare, gå till Backstage-vyn.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Gör följande:

  • Att utföra en uppgift. Klicka på någon av knapparna, till exempel dela databasen som påverkar alla av Business Contact Manager.

  • Klicka på ett av alternativen för att få hjälp från Microsoft eller från Business Contact Manager-communityn under Hjälp.

Mer information om alternativen i Backstage-vyn finns i Ange alternativ och använda funktioner i Backstage-vyn.

Överst på sidan

Fler funktioner

Vi har du kommit långt från Rolodex®. Dag innehåller affärsposter en omfattande uppsättning sökbara data som kan vara mycket hjälp i ditt företag. Plus verktyg i Business Contact Manager för Outlook går ännu längre eftersom du kan använda dem för att visualisera data i gadgetar, rapporter och diagram och ta data med dig som hjälper dig att bli mer produktiv när du befinner dig på kontoret.

I det här avsnittet

Söka affärsposter

Filtrera poster

Använda gadgetar

Skapa rapporter och diagram

Exportera affärsposter

Arbeta mobilt

Söka affärsposter

Söka affärsposter är ett snabbt sätt att hitta en enstaka post eller en grupp med poster. Din 10 senaste sökning strängar sparas automatiskt för enkelt återanvända. Mer information om sökning finns i söka efter poster i Business Contact Manager.

Filtrera poster

Tillämpa ett filter på en uppsättning data eller poster kan du visa information som uppfyller angivna villkor. Filter gör det enkelt att hämta en enskild post eller en uppsättning poster som har gemensamma egenskaper. Filtrera en lista eller en rapport är ett bra sätt att skapa en lista för en marknadsföringsaktivitet, försäljning samtal eller andra affärsverksamhet. Mer information om att filtrera poster finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

Använda gadgetar

I Business Contact Manager för Outlook visar gadgetar viktiga mätvärden och information på arbetsytorna instrumentpanel eller kontakthantering, försäljning, marknadsföring och projektledning. Mer information om gadgetar finns i använda gadgetar i Business Contact Manager.

Skapa rapporter och diagram

En rapport är ett utmärkt verktyg för att få insikt om dina konton, affärskontakter, Leads, affärsmöjligheter, affärsprojekt och marknadsföringsaktiviteter. Du kan öppna fler än 60 rapporter i Business Contact Manager för Outlook, och kan också ändra, spara, uppdatera och återanvända en nästan obegränsad mängd ytterligare rapporter. Mer information om hur du skapar rapporter och diagram finns i använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

Exportera affärsposter

Du kan exportera affärsposter och använda dem i andra program, till exempel Microsoft Excel. Du kanske vill exportera en kopia av data i en rapport till Excel för färgkod. Mer information om hur du exporterar affärsposter finns i Exportera affärsposter från Business Contact Manager.

Arbeta mobilt

Du kan vidta affärsdata med dig när du lämnar kontoret: på en bärbar dator eller på telefonen. Du kan också komma åt dina affärskontakter genom att logga in i Outlook Web Access om du har aktiverat funktionen för synkronisering av affärskontakter. Information om tar affärsdata med på en bärbar dator finns i arbeta offline med Business Contact Manager. Information om inklusive affärskontakter på din telefon eller komma åt dem på webben finns få fjärråtkomst till dina affärskontakter: använda synkronisering i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders