Behörighetsnivåer och behörigheter i SharePoint 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Standardmässiga behörighetsnivåer i Windows SharePoint Services 3.0

Listan webbplatsbehörigheter eller personliga behörigheter

Beroenden och beskrivningar

Men webbplatser som bygger på Windows SharePoint Services ofta har ytterligare SharePoint-standardgrupper, innehåller Windows SharePoint Services 3.0 fem behörighetsnivåer som standard. Var och en av dessa behörighetsnivåer har särskilda behörigheter. Som webbplatsägare kan välja du vilka behörigheter associeras med dessa behörighetsnivåer (förutom behörighetsnivåer begränsad åtkomst och fullständig behörighet) eller Lägg till nya behörighetsnivåer om du vill kombinera olika uppsättningar behörigheter.

Obs!: Före Windows SharePoint Services 3.0 kallades behörighetsnivåer för webbplatsgrupper och SharePoint-grupper kallades för globala webbplatsgrupper.

Som webbplatsägare kan du koppla behörigheter till behörighetsnivåer och också koppla behörighetsnivåer till användare och SharePoint-grupper. Användare och SharePoint-grupper är kopplade till skyddbara objekt, till exempel webbplatser, listor, listobjekt, bibliotek, mappar i listor och bibliotek och dokument. Mer information om hur du tilldelar behörighet i olika skyddbara objekt finns i om att kontrollera åtkomst till webbplatser och innehåll.

I tabellen nedan anges och beskrivs vilka behörighetsnivåer som du kan tilldela till användare och SharePoint-grupper och vilka behörigheter som du kan tilldela till behörighetsnivåer. För varje behörighet anges vilken behörighetsnivå den associeras till som standard. För varje behörighet anges också alla behörigheter som är beroende av den, samt vilka standardbehörighetsnivåer som behörigheten ingår i.

Standardbehörighetsnivåer i Windows SharePoint Services 3.0

Behörighetsnivå

Beskrivning

Fullständig behörighet

Den här behörighetsnivån innehåller alla behörigheter. Tilldelats ägare SharePoint-grupp webbplats namn som standard. Den här behörighetsnivån kan inte anpassas eller tas bort.

Design

Kan skapa listor och dokumentbibliotek, redigera sidor och använda teman, kantlinjer och formatmallar på webbplatsen. Tilldelas som standard inte till någon SharePoint-grupp.

Delta

Lägga till, redigera och ta bort objekt i befintliga listor och dokumentbibliotek. Tilldelats medlemmar SharePoint-grupp webbplats namn som standard.

Läs

Skrivskyddad åtkomst till webbplatsen. Användare och SharePoint-grupper med den här behörighetsnivån kan visa objekt och sidor, öppna objekt och dokument. Tilldelats besökare SharePoint-grupp webbplats namn som standard.

Begränsad åtkomst

Behörighetsnivån Begränsad åtkomst ska kombineras med detaljerade behörigheter som ger användarna åtkomst till en viss lista, ett objekt eller ett dokument, utan att de får tillgång till hela webbplatsen. Om en användare ska kunna få tillgång till exempelvis en lista eller ett bibliotek måste han eller hon emellertid ha behörighet att öppna den överordnade webbplatsen och läsa delade data, till exempel teman och navigeringsfält på webbplatsen. Den här behörighetsnivån kan inte anpassas eller tas bort.

Obs!: Du kan inte tilldela den här behörighetsnivån till användare eller SharePoint-grupper. I stället tilldelar Windows SharePoint Services 3.0 automatiskt den här behörighetsnivån till användare och SharePoint-grupper när du beviljar dem åtkomst till ett objekt på webbplatsen som kräver att de har tillgång till ett objekt på en högre nivå som de inte har behörighet till. Om du till exempel beviljar användarna tillgång till ett objekt i en lista och de inte har tillgång till själva listan, beviljas de automatiskt Begränsad åtkomst i Windows SharePoint Services 3.0 till listan, och även till webbplatsen om det behövs.

Överst på sidan

List-, webbplats och personliga behörigheter

I Windows SharePoint Services 3.0 finns 33 behörigheter, som används i fem standardbehörighetsnivåer. Du kan ändra vilka behörigheter som ska ingå i en viss behörighetsnivå (utom för behörighetsnivåerna Begränsad åtkomst och Fullständig behörighet) eller skapa nya behörighetsnivåer som innehåller en viss uppsättning behörigheter som du själv anger.

Behörigheter kategoriseras som listbehörigheter, webbplatsbehörigheter och personliga behörigheter, beroende på vilka objekt de kan användas för. Webbplatsbehörigheter kan till exempel användas för en viss webbplats, listbehörigheter gäller bara för listor och bibliotek och personliga behörigheter gäller bara för sådant som personliga vyer, personliga webbdelar och så vidare. I listan nedan anges de olika behörigheterna och vilka behörighetsnivåer som de associeras med som standard.

Listbehörigheter

Behörighet

Fullständig behörighet

Design

Delta

Läs

Begränsad åtkomst

Hantera listor

X

X

Ignorera utcheckning

X

X

Lägga till objekt

X

X

X

Redigera objekt

X

X

X

Ta bort objekt

X

X

X

Visa objekt

X

X

X

X

Godkänn objekt

X

X

Öppna objekt

X

X

X

X

Visa versioner

X

X

X

X

Ta bort versioner

X

X

X

Skapa aviseringar

X

X

X

X

Visa programsidor

X

X

X

X

X

Webbplatsbehörigheter

Behörighet

Fullständig behörighet

Design

Delta

Läs

Begränsad åtkomst

Hantera behörigheter

X

Visa användningsdata

X

Skapa underwebbplatser

X

Hantera webbplats

X

Lägga till och anpassa sidor

X

X

Använda teman och kantlinjer

X

X

Använda formatmallar

X

X

Skapa grupper

X

Bläddra i kataloger

X

X

X

Använda standardsidan för att skapa webbplatser

X

X

X

X

Visa sidor

X

X

X

X

Räkna upp behörigheter

X

Visa användarinformation

X

X

X

X

X

Hantera aviseringar

X

Använd fjärrgränssnitt

X

X

X

X

X

Använd funktioner för klientintegrering

X

X

X

X

X

Öppna

X

X

X

X

X

Redigera personlig användarinformation

X

X

X

Personliga behörigheter

Behörighet

Fullständig behörighet

Design

Delta

Läs

Begränsad åtkomst

Hantera personliga vyer

X

X

X

Lägga till eller ta bort personliga webbdelar

X

X

X

Uppdatera personliga webbdelar

X

X

X

Överst på sidan

Samband och beskrivningar

Många behörigheter är beroende av andra behörigheter. När du väljer en behörighet som är beroende av en annan, väljs behörigheten som den är beroende av automatiskt. Om du tar bort en behörighet som andra behörigheter är beroende av, ta även de beroende behörigheterna bort. I tabellen nedan beskrivs vad varje behörighet används till och vilka samband som finns.

Listbehörigheter

Behörighet

Beskrivning

Beroende behörigheter

Hantera listor

Skapa och ta bort listor, lägga till eller ta bort kolumner i en lista samt lägga till eller ta bort offentliga vyer av en lista.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna, Hantera personliga vyer

Ignorera utcheckning

Ignorera eller checka in ett dokument som har checkats ut av en annan användare.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Lägga till objekt

Lägga till objekt i listor, lägga till dokument i dokumentbibliotek samt lägga till kommentarer i webbdiskussioner.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Redigera objekt

Redigera objekt i listor, redigera dokument i dokumentbibliotek redigera webbdiskussionskommentarer i dokument samt anpassa webbdelssidor i dokumentbibliotek.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Ta bort objekt

Ta bort objekt från en lista, dokument från ett dokumentbibliotek samt webbdiskussionskommentarer i dokument.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Visa objekt

Visa objekt i listor, dokument i dokumentbibliotek och webbdiskussionskommentarer.

Visa sidor, Öppna

Godkänn objekt

Godkänna en delversion av ett listobjekt eller ett dokument.

Redigera objekt, Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Öppna objekt

Visa källan till dokumenten med filreferenserna på servern.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Visa versioner

Visa tidigare versioner av ett listobjekt eller ett dokument.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Ta bort versioner

Ta bort tidigare versioner av ett listobjekt eller ett dokument.

Visa objekt, Visa versioner, Visa sidor, Öppna

Skapa aviseringar

Skapa e-postaviseringar.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Visa programsidor

Visa dokument och vyer i en lista eller ett dokumentbibliotek.

Öppna

Webbplatsbehörigheter

Behörighet

Beskrivning

Beroende behörigheter

Hantera behörigheter

Skapa och ändra behörighetsnivåer på webbplatsen och tilldela behörigheter till användare och grupper.

Godkänn objekt, Räkna upp behörigheter, Öppna

Visa användningsdata

Visa rapporter om webbplatsutnyttjande.

Godkänn objekt, Öppna

Skapa underwebbplatser

Skapa underwebbplatser så som gruppwebbplatser, mötesarbetsytor och dokumentarbetsytor.

Visa sidor, Öppna

Hantera webbplats

Utföra alla administrativa uppgifter för webbplatsen samt hantera innehåll.

Visa sidor, Öppna

Lägga till och anpassa sidor

Lägga till, ändra eller ta bort HTML-sidor eller webbdelssidor samt redigera webbplatsen med hjälp av en Windows SharePoint Services-kompatibel redigerare.

Visa objekt, Bläddra i kataloger, Visa sidor, Öppna

Använda teman och kantlinjer

Använda ett tema eller kantlinjer på hela webbplatsen.

Visa sidor, Öppna

Använda formatmallar

Använda en formatmall (CSS-fil) på webbplatsen.

Visa sidor, Öppna

Skapa grupper

Skapa en grupp med användare som kan användas var som helst i webbplatssamlingen.

Visa sidor, Öppna

Bläddra i kataloger

Räkna upp filer och kataloger på en webbplats med hjälp av ett gränssnitt som SharePoint Designer eller Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Visa sidor, Öppna

Använda standardsidan för att skapa webbplatser

Skapa en webbplats med hjälp av standardsidan för att skapa webbplatser.

Visa sidor, Öppna

Visa sidor

Visa sidor på en webbplats.

Öppna

Räkna upp behörigheter

Räkna upp behörigheter för webbplatsen, listan, mappen, dokumentet eller listobjektet.

Visa objekt, Öppna objekt, Visa versioner, Bläddra i kataloger, Visa sidor, Öppna

Visa användarinformation

Visa information om användarna på webbplatsen.

Öppna

Hantera aviseringar

Hantera aviseringar för alla användare på webbplatsen.

Visa objekt, Skapa aviseringar, Visa sidor, Öppna

Använd fjärrgränssnitt

Använda gränssnitten SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV eller SharePoint Designer för att komma åt webbplatsen.

Öppna

Öppna

Öppna en webbplats, lista eller mapp för att få tillgång till objekt i respektive behållare.

Inga beroende behörigheter

Redigera personlig användarinformation

Tillåta en användare att ändra sin egen användarinformation, till exempel lägga till en bild.

Visa användarinformation, Öppna

Personliga behörigheter

Behörighet

Beskrivning

Beroende behörigheter

Hantera personliga vyer

Skapa, ändra och ta bort personliga vyer av listor.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Lägga till eller ta bort personliga webbdelar

Lägga till eller ta bort personliga webbdelar på en webbdelssida.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna, Uppdatera personliga webbdelar

Uppdatera personliga webbdelar

Uppdatera personliga webbdelar för att visa personanpassad information.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×