Begränsningar och varningar för delade mappar i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs restriktioner för delade mappar samt aktiviteter som kan leda till att varningsrutor visas.

Mapprestriktioner

SharePoint Workspace tillåter inte att du delar följande typer av mappar i en delad mapp:

 • Mappar på flyttbara enheter, som CD-ROM eller diskett.

 • Mappar på en nätverksenhet.

 • Mappar i datakatalogen för Groove-arbetsytan.

 • Mappar som du inte har skrivbehörighet till, alltså mappar som du inte kan skapa nya filer i.

 • En mapp som redan synkroniseras på ett annat SharePoint Workspace-konto.

 • En mapp med ett namn som börjar med .hg

Dessutom kan SharePoint Workspace visa varningar i följande fall:

 • Om du väljer att dela rotmappen i en datorenhet. Detta rekommenderas inte.

 • Om du väljer någon mapp i Windows-systemkatalogen.

 • Om du väljer en mapp (eller någon överordnad mapp) som redan synkroniseras i en annan delad mapp.

  I det här fallet är det viktigt att känna till följande säkerhetsproblem: mappar som delas i flera delade mappar finns tillgängliga i alla dessa delade mappar. Du måste vara säker på att alla medlemmar i alla delade mappar är behöriga att få åtkomst till alla data i alla mappar.

Filrestriktioner

Följande filer och filtyper kan inte delas i en delad mapp: Filer med namn som börjar med tecknet ~ eller .hg, samt alla filer med filtilläggen gfs, tmp, bak, sav eller lnk.

Dessutom går det inte att dela filer med följande attribut i en delad mapp: Dold, System, Tillfällig eller Offline.

Om du vill visa en lista med begränsningar för delade mappar kan du öppna dialogrutan Synkroniseringsegenskaper för mappar .

Det går inte att synkronisera filer som är större än 1 GB. Dessutom slutar Groove-arbetsytan att synkronisera mappar som överskrider följande gränser: fler än 5 000 filer eller en uppsättning filer som tillsammans överskrider 2 GB.

Förutom de filtyper som har angetts som begränsade för fildelning finns det andra typer av filer som inte fungerar bra i delade mappar. Det kan vara filtyper som är beroende av andra filer för att fungera som de ska, eller filer från program som bara körs korrekt på den dator där programmet installerades ursprungligen. Exempel på dessa filtyper är Outlook PST-filer, Quicken Quickbook-filer och Access-databasfiler.

Rekommendationer för bästa prestanda

För att få så höga prestanda som möjligt bör du tänka på följande:

 • Undvik att lägga till stora filer (>50 MB) till en delad mapp.

 • Undvik att lägga till många filer (>100 filer) på en gång.

 • Undvik att spara ett stort antal filer (>500 filer) i en delad mapp.

Dessa rekommendationer grundar sig på de lägsta systemkraven för Groove-arbetsytan. System som uppfyller mer än de lägsta kraven kan hantera ett större antal filer och få mindre försämringar prestandamässigt.

Andra faktorer som kan påverka prestanda:

 • Hur många ändringar som görs i filerna i den delade mappen. Ju oftare filer ändras, desto mer försämras prestanda. Större arbetsytor kan fungera med mindre nedsättning om de inte har en hög ändringsgrad.

 • Arbetsytemedlemmars hämtningsinställningar. Medlemmar som har manuella hämtningsinställningar begär inte att andra medlemmar ska skicka data vid varje uppdatering. Detta förbättrar allmänna prestanda för alla medlemmar.

 • Om du startar och stoppar Groove-arbetsytan ofta. Om du vill ha optimala prestanda låter du programmet köras hela tiden.

 • Om du kör tidigare versioner av Groove-arbetsytan. Alla medlemmar i arbetsytan ska använda den senaste versionen av Groove-arbetsytan för bästa prestanda.

Om du pausar kommunikationerna för en arbetsyta pausar du dessutom synkroniseringen av lokala ändringar på arbetsytan. I större arbetsytor kan det hjälpa prestanda övergripande om du pausar kommunikationer tills de verkligen behövs.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×