Begränsningar när du sparar en arbetsbok som en webbsida

När du sparar arbetsboksdata som en webbsida, kanske vissa funktioner fungerar annorlunda och en del formatering ser annorlunda ut, beroende på vilka slags Excel-data du sparar och hur du har formaterat dessa data.

Funktion

Resultatet på webbsidan

Macintosh datumsystem

De visade datumen är desamma, men serienumren för datumen bevaras inte.

Matrisformler

Formler konverteras till värden.

Spårningspilar för granskning

Funktionen finns inte kvar.

Diagram

Diagram som sparas som webbsidor konverteras till grafik och diagramdata bevaras inte. Om du vill att diagrammen ska visas korrekt på webbsidan måste du spara dem separat från andra data i arbetsboken.

Villkorsstyrd formatering

Aktuell cellformatering bevaras. Formateringen är emellertid inte längre villkorsstyrd.

Dataverifieringsbegränsningar och -meddelanden

Funktionen finns inte kvar.

Fördelad justering

Funktionen finns inte kvar.

Externa dataområden

Dataområden konverteras till värden. Möjligheten att uppdatera från källdata bevaras inte.

Sidhuvud och sidfot

Funktionen finns inte kvar.

Indragen text

Funktionen finns inte kvar.

Etiketter i formler

Etiketter konverteras till värden.

Namngivna celler eller namngivna områden

Funktionen finns inte kvar.

Namngivna konstanter

Namngivna konstanter konverteras till värden.

Disposition

Funktionen finns inte kvar. Disponerade data sparas så som de visas.

Lösenordsskydd

Data i blad och arbetsböcker som är skyddade med lösenord kan sparas eller publiceras som en webbsida. Lösenord bevaras emellertid inte i HTML.

Skuggmönster

Funktionen finns inte kvar.

Pivottabellrapporter

Värden och cellformatering i pivottabellrapporter konverteras och visas på webbsidor. Funktionaliteten för pivottabellrapporter bevaras inte.

Samma precision som visas på skärmen

Precisionen för visade värden sparas så som de visas i bladet. Precisionsinställningarna bevaras emellertid inte i HTML.

Funktioner för utskrift och utskriftsformat

Funktionen finns inte kvar.

R1C1-referenstyp

R1C1-referenser konverteras till värden.

Referenser till data i andra blad

Referenser konverteras till värden.

Roterad eller lodrät text

Text konverteras till vågrät text.

Delad arbetsboksinformation

Funktionen finns inte kvar.

Delsummor

Delsummor konverteras till värden. Formler bevaras emellertid inte.

Webbfrågor

Frågor konverteras till värden.

Figursatt text i celler

Text visas korrekt. Inställningarna bevaras emellertid inte i HTML.

Se även

Spara en arbetsbok som en webbsida

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×