Begränsa eller tillåta formateringsändringar

När du distribuerar ett dokument för att andra användare ska kunna redigera det och du inte vill att de ska ändra utseendet på dokumentet, så kan du begränsa alla eller vissa teman och formatmallar som annars skulle kunna ändras eller användas. Du kan även tillåta att granskare ändrar vissa teman och format.

Vad vill du göra?

Begränsa formatering

Tillåta formatering

Begränsa formatering

Som standard är alla formatmallar tillgängliga och kan ändras av andra användare. Du kan hindra personer från att ändra formateringen eller formatmallarna för hela eller en del av dokumentet.

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Formatmallar i gruppen Formatmallar på fliken Start.

  dialogruteikon för stilar

 2. Klicka på Hantera formatmallar Hantera format i åtgärdsfönstret Formatmallar, och klicka sedan på fliken Begränsa.

 3. I listan Sorteringsordning väljer du den sorteringsordning som du vill använda för att visa formatmallarna.

 4. Klicka på de enskilda formatmallar som du vill begränsa eller markera grupper med formatmallar genom att klicka på något av följande alternativ.

  • Ange synlig     Klicka på det här alternativet om du vill markera de formatmallar som ska visas som standard i listan med rekommenderade formatmallar. Om du vill visa en lista över rekommenderade formatmallar, så klickar du på fliken Rekommenderade.

   Tips: Du kan lägga till formatmallar i den här listan genom att markera önskade formatmallar på fliken Rekommenderade och sedan klicka på Visa.

  • Välj inbyggt     Klicka på det här alternativet om du vill markera alla formatmallar som ingår i Microsoft Word förutom eventuella anpassade format som du har skapat.

  • Välj alla     Klicka på det här alternativet om du vill markera alla formatmallar som ingår i Microsoft Word, inklusive eventuella anpassade format som du har skapat.

 5. Markera kryssrutorna bredvid ett eller flera av följande alternativ:

  • Endast tillåtna formatmallar får användas     Välj det här alternativet om du vill tillåta att granskare ändrar format med hjälp av endast tillåtna formatmallar. Granskare kommer inte kunna formatera text direkt eller använda formatmallar som är begränsade.

  • Tillåt att Autoformat åsidosätter formatering     Välj det här alternativet om du vill tillåta att granskare använder begränsade formatmallar när de formaterar text automatiskt, t.ex. hyperlänkar eller automatiska punktlistor. Om du t.ex. markerar den här kryssrutan så kommer hyperlänkar att formateras automatiskt i Word även om formatmallen Hyperlänk är låst.

   Obs!: Det här alternativet är tillgängligt endast om alternativet Endast tillåtna formatmallar får användas är markerat.

  • Förhindra byte av tema eller schema     Markera det här alternativet om du vill förhindra att granskare ändrar de teman som används i dokumentet.

  • Förhindra snabbyte av format     Markera det här alternativet om du vill förhindra att granskare ändrar den aktuella formatuppsättningen.

   Obs!: I Word 2016, Word 2013, Outlook 2016, och Outlook 2013, så heter det här alternativet Förhindra byte av formatuppsättning.

 6. Klicka på Begränsa.

  Lås-ikonen Ikonen Lås formatmallar visas bredvid format som begränsas.

 7. Klicka på OK.

 8. En uppmaning om att skapa ett valfritt lösenord kan visas. Om du vill lägga till ett lösenord för dokumentet, så att endast de personer som känner till lösenordet kan ta bort begränsningen, så anger du ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och bekräftar sedan lösenordet.

Överst på sidan

Tillåta formatering

När du har begränsat vissa formatmallar, så kan du sedan ta bort begränsningen så att andra kan använda dem i dokumentet.

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Formatmallar i gruppen Formatmallar på fliken Start.

  dialogruteikon för stilar

 2. Klicka på Hantera formatmallar Hantera format i åtgärdsfönstret Formatmallar, och klicka sedan på fliken Begränsa.

 3. I dialogrutan Hantera formatmallar väljer du den sorteringsordning som du vill använda för att visa formatmallar.

 4. Klicka på de enskilda formatmallar som du vill tillåta eller markera grupper med formatmallar genom att klicka på något av följande alternativ.

  • Ange synlig     Klicka på det här alternativet om du vill välja formatmallar som ska visas som standard i listan med rekommenderade formatmallar. Om du vill visa en lista över rekommenderade formatmallar, så klickar du på fliken Rekommenderade.

   Tips: Du kan lägga till formatmallar i den här listan genom att markera önskade formatmallar på fliken Rekommenderade och sedan klicka på Visa.

  • Välj inbyggt     Klicka på det här alternativet om du vill markera alla formatmallar som ingår i Microsoft Word förutom eventuella anpassade format som du har skapat.

  • Välj alla     Klicka på det här alternativet om du vill markera alla formatmallar som ingår i Microsoft Word, inklusive eventuella anpassade format som du har skapat.

 5. Klicka på Tillåt.

 6. Om formatbegränsningarna är lösenordsskyddade, så skriver du ditt lösenord för att låsa upp formaten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×