Begära synkroniseringskontroll i ett SharePoint-filverktyg

Om din roll i arbetsytan är deltagare eller moderator kan du begära synkroniseringskontrollen i ett SharePoint-filverktyg. Du kan göra begäran av en mängd olika orsaker. Det vanligaste är att synkroniseringskontrollen överförs i fall då den aktuella synkroniseraren inte kan initiera eller hantera schemat för synkronisering under en längre tid. I allmänhet bör du inte begära synkroniseringskontrollen om du inte vill ta på dig det här ansvaret på obestämd tid. Om du vill synkronisera data omedelbart är det bättre att be synkroniseraren att initiera en manuell synkronisering.

Obs!: I nödfall kan arbetsytemoderatorer ta över som synkroniserare utan att skicka en begäran.

Begära synkroniseringskontrollen

Så här begär du synkroniseringskontrollen:

 1. Klicka på Synkronisera på fliken Start och klicka sedan på Synkronisera nu.

  Ett meddelandefönster visas med information om synkroniserarens autentiseringsuppgifter. Du bör göra den här begäran endast om du har direkt åtkomst till SharePoint-platsen i ett höghastighetsnätverk. Om du inte har direkt åtkomst till SharePoint-platsen kan du inte köra synkroniseringar. Det är också viktigt att tänka på att du tar på dig ett ansvar och att andra medlemmar i arbetsytan är beroende av att du gör regelbundna synkroniseringar.

 2. Klicka på OK.

  Ett meddelande skickas till den nuvarande synkroniseraren med en begäran om synkroniseringskontrollen. Om den nuvarande synkroniseraren godkänner din begäran blir du synkroniserare.

Ta över som synkroniserare utan att skicka en begäran

Så här tar du över som synkroniserare utan att göra en begäran:

 1. Klicka på Synkronisera på fliken Start och klicka sedan på Synkronisera nu.

 2. Klicka på Mer.

 3. Markera alternativet Ta kontroll över synkroniseringen direkt utan att skicka en begäran.

  Obs!: Det här alternativet visas endast för arbetsytemoderatorer.

Begära synkroniseringskontrollen från en annan dator

Om du använder kontot på fler än en dator kan du begära synkroniseringskontrollen från vilken som helst av datorerna som har den för tillfället.

Klicka på Synkronisera på fliken Start och klicka sedan på Synkronisera nu. Ett meddelandefönster visas med en varning om att det kan dröja en stund att överföra synkroniseringskontrollen till den här datorn. Det beror på att om du byter dator måste en fullständig synkronisering göras mellan SharePoint-filverktyget och SharePoint-platsen. Om du väljer att fortsätta får den aktuella datorn omedelbart synkroniseringskontrollen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×