Bearbeta SQL på en databasserver genom att använda en direktfråga

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Microsoft Office Access 2007 som ett verktyg där du skapar och modifierar en databas och arbetar med dess data, men du kan även använda Office Access 2007 som en klient (gränssnitt) för ett administrationssystem för serverdatabas, t.ex. Microsoft SQL Server. I allmänhet är det så att när du använder Office Access 2007 som ett klientprogram så länkar du till tabeller som är i administrationssystemet för databasen och sedan använder du de länkade tabellerna som om de var placerade i Access-databasen. SQL-bearbetningen (Structured Query Language) utförs på din lokala dator av Access.

I vissa situationer kan det dock vara så att du vill att SQL-bearbetningen ska utföras av serverdatorn. Du kanske har en relativt långsam dator och en kraftfull databasserver och prestandan skulle öka om du bearbetade frågorna på serverdatorn. Annars kanske du vill köra en lagrad procedur som finns på serverdatorn, vilket inte är möjligt när Access bearbetar SQL på din lokala dator. Använd en direktfråga för att bearbeta SQL på en databasserver.

Vad vill du göra?

Ansluta till ett system för server-databas

Skapa en direktfråga

Ansluta till ett administrationssystem för en serverdatabas

För att ansluta till ett administrationssystem för en serverdatabas kan du konfigurera systemet som en ODBC-datakälla.

Obs!: Du måste tillhöra administratörsgruppen på din lokala dator för att konfigurera en ODBC-datakälla.

Konfigurera en ODBC-datakälla i Windows Vista

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och gör sedan följande:

  • Klicka på System och underhåll och sedan på Administrationsverktyg.

  • Klicka på Administrationsverktyg i klassiskt läge.

 2. Dubbelklicka på Datakällor (ODBC).

  Rutan Användarkontokontroll visas.

 3. Klicka på Fortsätt.

 4. Klicka på fliken System DSN.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till för att definiera en ny datakälla för en installerad drivrutin.

  • Klicka på namnet för den datakällan för att ändra definitionen av en befintlig datakälla och klicka sedan på Konfigurera.

 6. Ändra informationen i dialogrutorna enligt behov.

  Mer information om de olika alternativen får du om du klickar på Hjälp i respektive dialogruta.

Konfigurera en ODBC-datakälla i Microsoft Windows XP

 1. Klicka på Start och Kontrollpanelen och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Prestanda och underhåll i klassiskt läge och klicka sedan på Administrationsverktyg.

  • Klicka på Administrationsverktyg i klassiskt läge.

 2. Dubbelklicka på Datakällor (ODBC).

  Dialogrutan ODBC-administratör för datakälla visas.

 3. Klicka på fliken System DSN.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till för att definiera en ny datakälla för en installerad drivrutin.

  • Klicka på namnet för den datakällan för att ändra definitionen av en befintlig datakälla och klicka sedan på Konfigurera.

 5. Ändra informationen i dialogrutorna enligt behov.

  Mer information om de olika alternativen får du om du klickar på Hjälp i respektive dialogruta.

Överst på sidan

Skapa en direktfråga

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 2. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 3. Klicka på Direkt i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  I Access döljs frågerutnätet och objektfliken SQL-vyn visas.

 4. Tryck på F4 om egenskapsbladet inte visas.

 5. Klicka på egenskapsrutan ODBC ansluta Str på egenskapssidan och sedan på Skapa Knappen Verktyg .

  Dialogrutan Välj en datakälla visas.

 6. Klicka på fliken Maskindatakälla.

 7. Klicka på namnet på serverdatorn som du har konfigurerat i föregående anvisningarunder Datakällans namn och klicka sedan på OK.

  Obs!: Klicka på Ny om du inte redan har konfigurerat en ODBC-datakälla och följ sedan stegen i guiden för att skapa en ny datakälla.

 8. Ange användarnamn och lösenord om du ombeds logga in.

 9. Spara inte lösenordet om du ombeds spara ditt lösenord i anslutningssträngen.

  Genom att inte spara lösenordet håller systemet för databasservern en högre säkerhetsnivå.

 10. Skriv din fråga på objektfliken SQL-vyn.

  Obs!: Glöm inte att använda en SQL-syntax som passar för databassystemet, som kan skilja sig från Access SQL.

 11. När du är klar med frågan klickar du på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Din fråga skickas till databasservern för bearbetning.

  Meddelanden: 

  • Vissa direktfrågor syftar inte till att returnera data. Du kanske exempelvis till köra en lagrad procedur som inte returnerar några data till Access, t.ex. ett skript som ger databasbehörighet till en grupp eller en användare. Om din direktfråga inte ska returnera data till Access ska du ändra värdet för Hämtar poster (i frågans egenskapsblad) till Nej.

  • Vissa direktfrågor kanske returnerar processmeddelanden till Access. Ändra värdet till Logga meddelanden (i egenskapsbladet för frågan) till Ja om du vill samla de här meddelandena i en tabell för senare granskning. Namnet på den tabell som lagrar dessa meddelanden är användarnamnet hopskrivet med ett bindestreck (-) och ett löpande nummer, med start på 00.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×