Bakåtkompilera en befintlig databas till en databasmodell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med guiden Bakåtkompilering i Visio Online Plan 2, kan du skapa en databasmodell från en befintlig databas eller en Microsoft Excel-arbetsbok. Databasmodeller visa grafiskt strukturen i en databas så att du kan se hur databaselement, till exempel tabeller och vyer, relaterar till varandra utan att visa den faktiska data. Det här kan effektivisera skapar en ny databas eller förstå strukturen i en befintlig lista.

Artikelinnehåll

Var hittar jag databasen modelleringsfunktioner för Visio Online Plan 2?

Gå igenom guiden Bakåtkompilering extraherar

Förbered dig för att starta guiden

Bakåtkompilera en befintlig databas

Var hittar jag databasen modelleringsfunktioner för Visio Online Plan 2?

Add-in Visio för databasen Modeling kan skapa du en databasmodell från en befintlig databas. Det här tillägget fungerar bara med Visio Online Plan 2. Om du inte vet vilken version av Visio som du använder klickar du på Arkiv > konto > Om Visio. Se Visio Online Plan 2 om du vill veta mer om prenumerationsversion av Visio.

Obs! Guiden Bakåtkompilering är tillgängligt i Visio Online Plan 2 från Visio skapa 9029 eller senare och inte längre behöver ett tillägg installeras.

Hämta Visio-tillägget för databasen modellering

 1. Hämta tillägget från här.

 2. Välj språk på hämtningssidan och klicka sedan på Hämta.

 3. Markera 64-bitars (x64) eller 32-bitarsversionen (x86) som överensstämmer med versionen Visio Online Plan 2. Du kan också välja att ladda ned en PDF-fil som innehåller instruktioner för konfigurering. Klicka på Nästa om du vill hämta filerna till din dator eller enhet.

 4. Stäng Visio före nästa steg om du har program öppna.

 5. Leta reda på MSI installera filen som du har hämtat och dubbelklicka på den om du vill starta installationen. Klicka på Installera när du uppmanas att göra och klicka dig igenom installera skärmar att slutföra installationen.

 6. I databasmodelldiagram är nu tillgänglig för användning i Visio Online Plan 2 prenumeration-programmet.

Gå igenom guiden Bakåtkompilering extraherar

Definition schemainformationen som guiden kan extrahera beror på en kombination av saker, till exempel funktionerna i databasen management system (DBMS) och ODBC-drivrutin. Guiden visar alla element det kan extrahera och kan du välja vilka som du vill använda. Du kan till exempel vara intressanta endast 5 av 10 tabeller och vyer som 2 av 4.

När du kör guiden du har automatiskt skapa ritningen i tillägg till lista omvänd bakåtkompilerat objekt i fönstret tabeller och vyer. Om du bestämmer inte dig för att har skapat automatiskt ritningen kan dra du objekten från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan ihop manuellt på databasmodell.

I den utsträckning som de är tillgängliga från måldatabashanteringssystemet kan du extrahera följande:

 • Tabeller

 • Vyer

 • Primärnycklar

 • Sekundärnycklar

 • Index

 • Utlösare (inklusive kod)

 • Kontrollsatsdelar (inklusive kod)

 • Lagrade procedurer (inklusive kod)

Förbered dig för att starta guiden

Om du är omvänd måste utveckling en Excel-arbetsbok innan du startar guiden du öppna arbetsboken och namnge den grupp (eller det cellområde) med celler som innehåller kolumnrubrikerna. Om du vill använda mer än ett kalkylblad bara namnge cellgrupp kolumn i varje kalkylblad. Dessa områden behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i Hjälp om Microsoft Office Excel.

För bästa resultat skall vara standarddrivrutin måldatabasen som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Detta säkerställer att guiden mappar inbyggda datatyper korrekt och att all kod som guiden extraherar visas korrekt i kodfönstret.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Nytt, klicka på mallar, klicka på programvara och databaser och dubbelklicka på Databasmodelldiagram.

 2. Drivrutiner till databasen på fliken databas i gruppen Hantera.

 3. Välj Visio-drivrutin för ett DBMS på fliken drivrutiner. Om du utformar en Access-databas kan du välja Microsoft Access.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. På fliken ODBC-drivrutiner markerar du kryssrutan för firmanamnet-drivrutin för din DBMA. Om du utformar en Access-databas istället du väljer kryssrutan Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb).

 6. Klicka på OK i respektive dialogruta.

En leverantör 32-bitars ODBC-drivrutin måste vara från ett ODBC Data Access Pack senare än version 2.0 och ODBC-nivå 1-kompatibel eller högre. OLE DB-provider från leverantören måste vara kompatibel med OLE DB version 1.0 eller senare.

Överst på sidan

Bakåtkompilera en befintlig databas

 1. Klicka på Bakåtkompilera i databasmodelldiagram, på fliken databas.

 2. Gör följande på den första skärmen i guiden Bakåtkompilering:

  1. Välj Microsoft Visio databasdrivrutin för din databas management system (DBMS). Om du inte redan har associerat drivrutin för Visio-databaser med en viss ODBC-datakälla klickar du på Inställningar om du vill göra det nu.

   Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

  2. Välj datakällan för den databas du vill uppdatera. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen klickar du på Nytt om du vill göra det nu.

   När du skapar en ny källa läggs namnet till i listan Datakällor.

  3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  4. Följ anvisningarna i dialogrutor som eventuellt drivrutin-specifika. Till exempel skriver ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK. Om datakällan inte lösenordsskyddad, klickar du på OK.

 3. Markera kryssrutorna för den typ av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

  Vissa objekt kan vara nedtonade eftersom alla datorer inte stöder alla typer av element som guiden kan extrahera.

 4. Markera kryssrutorna för de tabeller (och vyer, om tillämpligt) som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla för att extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  Om du är bakåtkompilering ett Excel-kalkylblad och inte ser något i den här listan är det sannolikt att du behöver namnge cellområdet som innehåller kolumnrubriker i kalkylbladet.

 5. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5 väljer du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla för att extrahera alla, och klickar sedan på Nästa.

 6. Välj om du vill att omvänd bakåtkompilerat objekt som läggs till automatiskt till den aktuella sidan.

  Du kan välja att låta guiden automatiskt skapa ritningen i tillägg till lista omvänd bakåtkompilerat objekt i fönstret tabeller och vyer. Om du bestämmer inte dig för att har skapat automatiskt ritningen kan dra du objekten från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan ihop manuellt på databasmodell.

 7. Granska dina val för att verifiera att du extraherar den information du vill använda och klicka sedan på Slutför.

Om du använder allmän ODBC-drivrutin kan du få ett felmeddelande som anger att omvänd bakåtkompilerat information kan vara ofullständig. I de flesta fall inte detta problem – bara klicka på OK och fortsätta med guiden.

Guiden extraherar den valda informationen och visar anteckningar om extraheringsprocessen i fönstret Utdata.

Överst på sidan

Visio 2016 stöder inte guiden Bakåtkompilering

Guiden Bakåtkompilering är inte tillgänglig i Visio Professional 2016 eller Visio Standard 2016. För att kunna använda funktioner för databasmodelleringsmallarna, om du uppgraderar till Visio Online Plan 2.

Prova den nya versionen av Outlook

Visio 2013 stöder inte guiden Bakåtkompilering

Guiden Bakåtkompilering är inte tillgänglig i Visio Professional 2013 eller Visio Standard 2013. För att kunna använda funktioner för databasmodelleringsmallarna, om du uppgraderar till Visio Online Plan 2.

Prova den nya versionen av Outlook

Artikelinnehåll

Gå igenom guiden Bakåtkompilering extraherar

Förbered dig för att starta guiden

Bakåtkompilera en befintlig databas

Gå igenom guiden Bakåtkompilering extraherar

Definition schemainformationen som guiden kan extrahera beror på en kombination av saker, till exempel funktionerna i databasen management system (DBMS) och ODBC-drivrutin. Guiden visar alla element det kan extrahera och kan du välja vilka som du vill använda. Du kan till exempel vara intressanta endast 5 av 10 tabeller och vyer som 2 av 4.

När du kör guiden du har automatiskt skapa ritningen i tillägg till lista omvänd bakåtkompilerat objekt i fönstret tabeller och vyer. Om du bestämmer inte dig för att har skapat automatiskt ritningen kan dra du objekten från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan ihop manuellt på databasmodell.

I den utsträckning som de är tillgängliga från måldatabashanteringssystemet kan du extrahera följande:

 • Tabeller

 • Vyer

 • Primärnycklar

 • Sekundärnycklar

 • Index

 • Utlösare (inklusive kod)

 • Kontrollsatsdelar (inklusive kod)

 • Lagrade procedurer (inklusive kod)

Överst på sidan

Förbered dig för att starta guiden

Om du är omvänd måste utveckling en Excel-arbetsbok innan du startar guiden du öppna arbetsboken och namnge den grupp (eller det cellområde) med celler som innehåller kolumnrubrikerna. Om du vill använda mer än ett kalkylblad bara namnge cellgrupp kolumn i varje kalkylblad. Dessa områden behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i Hjälp om Microsoft Office Excel.

För bästa resultat skall vara standarddrivrutin måldatabasen som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Detta säkerställer att guiden mappar inbyggda datatyper korrekt och att all kod som guiden extraherar visas korrekt i kodfönstret.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Nytt, klicka på programvara och databaser och dubbelklicka på Databasmodelldiagram.

 2. Drivrutiner till databasen på fliken databas i gruppen Hantera.

 3. Välj Visio-drivrutin för ett DBMS på fliken drivrutiner. Om du utformar en Access-databas kan du välja Microsoft Access.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. På fliken ODBC-drivrutiner markerar du kryssrutan för firmanamnet-drivrutin för din DBMA. Om du utformar en Access-databas istället du väljer kryssrutan Microsoft Access Driver (*.mdb).

 6. Klicka på OK i respektive dialogruta.

En leverantör 32-bitars ODBC-drivrutin måste vara från ett ODBC Data Access Pack senare än version 2.0 och ODBC-nivå 1-kompatibel eller högre. OLE DB-provider från leverantören måste vara kompatibel med OLE DB version 1.0 eller senare.

Överst på sidan

Bakåtkompilera en befintlig databas

 1. Klicka på Bakåtkompilera i databasmodelldiagram, på fliken databas.

 2. Gör följande på den första skärmen i guiden Bakåtkompilering:

  1. Välj Microsoft Visio databasdrivrutin för din databas management system (DBMS). Om du inte redan har associerat drivrutin för Visio-databaser med en viss ODBC-datakälla klickar du på Inställningar om du vill göra det nu.

   Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

  2. Välj datakällan för den databas du vill uppdatera. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen klickar du på Nytt om du vill göra det nu.

   När du skapar en ny källa läggs namnet till i listan Datakällor.

  3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  4. Följ anvisningarna i dialogrutor som eventuellt drivrutin-specifika. Till exempel skriver ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK. Om datakällan inte lösenordsskyddad, klickar du på OK.

 3. Markera kryssrutorna för den typ av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

  Vissa objekt kan vara nedtonade eftersom alla datorer inte stöder alla typer av element som guiden kan extrahera.

 4. Markera kryssrutorna för de tabeller (och vyer, om tillämpligt) som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla för att extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  Om du är bakåtkompilering ett Excel-kalkylblad och inte ser något i den här listan är det sannolikt att du behöver namnge cellområdet som innehåller kolumnrubriker i kalkylbladet.

 5. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5 väljer du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla för att extrahera alla, och klickar sedan på Nästa.

 6. Välj om du vill att omvänd bakåtkompilerat objekt som läggs till automatiskt till den aktuella sidan.

  Du kan välja att låta guiden automatiskt skapa ritningen i tillägg till lista omvänd bakåtkompilerat objekt i fönstret tabeller och vyer. Om du bestämmer inte dig för att har skapat automatiskt ritningen kan dra du objekten från fönstret tabeller och vyer till ritningssidan ihop manuellt på databasmodell.

 7. Granska dina val för att verifiera att du extraherar den information du vill använda och klicka sedan på Slutför.

Om du använder allmän ODBC-drivrutin kan du få ett felmeddelande som anger att omvänd bakåtkompilerat information kan vara ofullständig. I de flesta fall inte detta problem – bara klicka på OK och fortsätta med guiden.

Guiden extraherar den valda informationen och visar anteckningar om extraheringsprocessen i fönstret Utdata.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×