Bakåtkompilera en befintlig databas till en databasmodell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med guiden Bakåtkompilering i Visio Online abonnemang 2 kan du skapa en databas modell från en befintlig databas eller en Microsoft Excel-arbetsbok. Databas modeller grafiskt visar strukturen för en databas så att du kan se hur databas element, till exempel tabeller och vyer, relaterar till varandra utan att visa faktiska data. Det här kan göra det enklare att skapa en ny databas eller förstå strukturen på en befintlig.

I den här artikeln

Var hittar jag funktionerna för databas modellering för Visio Online abonnemang 2?

Läs om hur guiden Bakåtkompilering extraherar

Förbereda för att starta guiden

Bakåtkompilera en befintlig databas

Var hittar jag funktionerna för databas modellering för Visio Online abonnemang 2?

Med Visio-tilläggsprogrammet för databas modellering kan du skapa en databas modell från en befintlig databas. Det här tillägget fungerar bara med Visio online plan 2. Om du inte är säker på vilken version av Visio du använder klickar du på Arkiv > Konto > Om Visio. Se Visio online plan 2 för mer information om prenumerations versionen av Visio.

Obs! Guiden Bakåtkompilering är tillgänglig i Visio online plan 2 från Visio version 9029 eller senare, och kräver inte längre ett tillägg för att installeras.

Ladda ned Visio-tilläggsprogrammet för databas modellering

 1. Ladda ned tillägget härifrån .

 2. Välj ditt språk på nedladdnings sidan och klicka sedan på Hämta.

 3. Välj den 64-bitars (x64) eller 32-bitars version (x86) som matchar din Visio online plan 2-version. Du kan också välja att ladda ned en PDF-fil med installations anvisningar. Klicka på Nästa för att ladda ned filerna till datorn eller enheten.

 4. Stäng Visio före nästa steg om programmet är öppet.

 5. Leta reda på installations filen för MSI och dubbelklicka sedan på den för att starta installationen. Klicka på Installera när du uppmanas till det och klicka på installera för att slutföra installationen.

 6. Databas modell diagrammet är nu tillgängligt för användning i prenumerations programmet Visio online plan 2.

Läs om hur guiden Bakåtkompilering extraherar

Den schema definitions information som guiden kan extrahera beror på en kombination av saker, till exempel funktionerna i databas hanterings systemet (DBMS) och ODBC-drivrutinen. Guiden visar alla element den kan extrahera och låter dig välja vilka du vill ha. Du kanske exempelvis bara är intresse rad av 5 av 10 tabeller och 2 av 4 vyer.

Medan du kör guiden kan du välja att automatiskt skapa ritningen förutom att visa de bakåtkompilerade objekten i fönstret tabeller och vyer. Om du väljer att ritningen inte ska skapas automatiskt kan du dra objekten från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

I den mån de är tillgängliga från mål DBMS kan du extrahera följande:

 • Tabeller

 • Vyer

 • Primär nycklar

 • Sekundär nycklar

 • Index

 • UtLösare (inklusive kod)

 • Kontroll satser (inklusive kod)

 • Lagrade procedurer (inklusive kod)

Förbereda för att starta guiden

Om du bakåtkompilerar en Excel-arbetsbok innan du startar guiden måste du öppna arbets boken och namnge gruppen eller området som innehåller kolumn rubrikerna. Om du vill använda fler än ett kalkylblad namnger du gruppen med kolumnceller i varje kalkylblad. Intervallen behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cell område finns i hjälp för Microsoft Office Excel.

För bästa resultat bör du ange standarddrivrutinen till den måldatabas du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Då mappas de inbyggda data typerna korrekt och alla koder som extraheras av guiden visas korrekt i kod fönstret.

 1. Klicka på fliken Arkiv , klicka på nytt, klicka på mallar, klicka på program vara och databasoch dubbelklicka sedan på databas modell diagram.

 2. Klicka på databas driv rutineri gruppen Hantera på fliken databas .

 3. På fliken driv rutiner väljer du den medföljande driv rutinen för Visio. Om du till exempel skapar en Access-databas väljer du Microsoft Access.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. På fliken ODBC-drivrutiner markerar du kryss rutan för den vender driv rutinen för din DBMA. Om du till exempel skapar en Access-databas markerar du kryss rutan driv rutin för Microsoft Access (*. mdb, *. accdb) .

 6. Klicka på OK i respektive dialog ruta.

En leverantör som tillhandahålls 32-bitars ODBC-drivrutin måste vara från ett ODBC-Access-paket som är större än version 2,0 och ODBC Level 1-kompatibel eller mer. En OLE-DATABASLEVERANTÖR som tillhandahålls av leverantören måste vara kompatibel med OLE DB-versionen 1,0 eller senare.

Överst på sidan

Bakåtkompilera en befintlig databas

 1. Klicka på bakåtkompilerapå fliken databas i databas modell diagrammet.

 2. Gör följande på den första skärmen i guiden Bakåtkompilering:

  1. Välj Microsoft Visio-databasdrivrutinen för ditt databas hanterings system (DBMS). Om du inte redan har kopplat Visio-databasdrivrutinen med en viss ODBC-datakälla klickar du på Konfigurera för att göra det nu.

   Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

  2. Välj data källa för den databas som du vill uppdatera. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen klickar du på Nytt och gör det nu.

   När du skapar en ny källa läggs namnet till i listan Datakällor.

  3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  4. Följ anvisningarna i de dialogrutor som rör drivrutinen. I dialogrutan Anslut datakälla anger du till exempel användarnamn och lösenord och klickar sedan på OK. Om data källan inte är lösenordsskyddad klickar du på OK.

 3. Markera kryssrutorna för den typ av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

  Vissa objekt kanske är nedtonade eftersom inte alla system stöder alla de typer av element som guiden kan extrahera.

 4. Markera kryssrutorna för de tabeller (och vyer, om tillämpligt) som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla för att extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad och inte ser något i den här listan är det troligt att du måste namnge det cell område som innehåller kolumn rubrikerna i kalkyl bladet.

 5. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5 väljer du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla för att extrahera alla, och klickar sedan på Nästa.

 6. Välj om du vill att de bakåtkompilerade objekten automatiskt ska läggas till på den aktuella sidan.

  Du kan välja att låta guiden automatiskt skapa ritningen förutom att lista de bakåtkompilerade objekten i fönstret tabeller och vyer. Om du väljer att ritningen inte ska skapas automatiskt kan du dra objekten från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

 7. Granska dina val för att kontrol lera att du extraherar den information du vill ha och klicka sedan på Slutför.

Om du använder den allmänna ODBC-drivrutinen kan du få ett fel meddelande som anger att den bakåtkompilerade informationen kan vara ofullständig. Vanligt vis är det här inget problem – det är bara att klicka på OK och fortsätta med guiden.

Guiden extraherar den valda informationen och visar anteckningar om extraheringsprocessen i fönstret Utdata.

Överst på sidan

Visio 2016 stöder inte guiden Bakåtkompilering

Guiden Bakåtkompilering är inte tillgänglig i Visio Professional 2016 eller Visio Standard 2016. För att använda funktionerna för databas modellering bör du uppgradera till Visio online plan 2.

Prova den nya versionen av Outlook

Visio 2013 stöder inte guiden Bakåtkompilering

Guiden Bakåtkompilering är inte tillgänglig i Visio Professional 2013 eller Visio Standard 2013. För att använda funktionerna för databas modellering bör du uppgradera till Visio online plan 2.

Prova den nya versionen av Outlook

I den här artikeln

Läs om hur guiden Bakåtkompilering extraherar

Förbereda för att starta guiden

Bakåtkompilera en befintlig databas

Läs om hur guiden Bakåtkompilering extraherar

Den schema definitions information som guiden kan extrahera beror på en kombination av saker, till exempel funktionerna i databas hanterings systemet (DBMS) och ODBC-drivrutinen. Guiden visar alla element den kan extrahera och låter dig välja vilka du vill ha. Du kanske exempelvis bara är intresse rad av 5 av 10 tabeller och 2 av 4 vyer.

Medan du kör guiden kan du välja att automatiskt skapa ritningen förutom att visa de bakåtkompilerade objekten i fönstret tabeller och vyer. Om du väljer att ritningen inte ska skapas automatiskt kan du dra objekten från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

I den mån de är tillgängliga från mål DBMS kan du extrahera följande:

 • Tabeller

 • Vyer

 • Primär nycklar

 • Sekundär nycklar

 • Index

 • UtLösare (inklusive kod)

 • Kontroll satser (inklusive kod)

 • Lagrade procedurer (inklusive kod)

Överst på sidan

Förbereda för att starta guiden

Om du bakåtkompilerar en Excel-arbetsbok innan du startar guiden måste du öppna arbets boken och namnge gruppen eller området som innehåller kolumn rubrikerna. Om du vill använda fler än ett kalkylblad namnger du gruppen med kolumnceller i varje kalkylblad. Intervallen behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cell område finns i hjälp för Microsoft Office Excel.

För bästa resultat bör du ange standarddrivrutinen till den måldatabas du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Då mappas de inbyggda data typerna korrekt och alla koder som extraheras av guiden visas korrekt i kod fönstret.

 1. Klicka på nyttpå fliken Arkiv , klicka på program vara och databasoch dubbelklicka sedan på databas modell diagram.

 2. Klicka på databas driv rutineri gruppen Hantera på fliken databas .

 3. På fliken driv rutiner väljer du den medföljande driv rutinen för Visio. Om du till exempel skapar en Access-databas väljer du Microsoft Access.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. På fliken ODBC-drivrutiner markerar du kryss rutan för den vender driv rutinen för din DBMA. Om du till exempel skapar en Access-databas markerar du kryss rutan driv rutin för Microsoft Access (*. mdb) .

 6. Klicka på OK i respektive dialog ruta.

En leverantör som tillhandahålls 32-bitars ODBC-drivrutin måste vara från ett ODBC-Access-paket som är större än version 2,0 och ODBC Level 1-kompatibel eller mer. En OLE-DATABASLEVERANTÖR som tillhandahålls av leverantören måste vara kompatibel med OLE DB-versionen 1,0 eller senare.

Överst på sidan

Bakåtkompilera en befintlig databas

 1. Klicka på bakåtkompilerapå fliken databas i databas modell diagrammet.

 2. Gör följande på den första skärmen i guiden Bakåtkompilering:

  1. Välj Microsoft Visio-databasdrivrutinen för ditt databas hanterings system (DBMS). Om du inte redan har kopplat Visio-databasdrivrutinen med en viss ODBC-datakälla klickar du på Konfigurera för att göra det nu.

   Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du Allmän ODBC-drivrutin.

  2. Välj data källa för den databas som du vill uppdatera. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen klickar du på Nytt och gör det nu.

   När du skapar en ny källa läggs namnet till i listan Datakällor.

  3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  4. Följ anvisningarna i de dialogrutor som rör drivrutinen. I dialogrutan Anslut datakälla anger du till exempel användarnamn och lösenord och klickar sedan på OK. Om data källan inte är lösenordsskyddad klickar du på OK.

 3. Markera kryssrutorna för den typ av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

  Vissa objekt kanske är nedtonade eftersom inte alla system stöder alla de typer av element som guiden kan extrahera.

 4. Markera kryssrutorna för de tabeller (och vyer, om tillämpligt) som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla för att extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad och inte ser något i den här listan är det troligt att du måste namnge det cell område som innehåller kolumn rubrikerna i kalkyl bladet.

 5. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5 väljer du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla för att extrahera alla, och klickar sedan på Nästa.

 6. Välj om du vill att de bakåtkompilerade objekten automatiskt ska läggas till på den aktuella sidan.

  Du kan välja att låta guiden automatiskt skapa ritningen förutom att lista de bakåtkompilerade objekten i fönstret tabeller och vyer. Om du väljer att ritningen inte ska skapas automatiskt kan du dra objekten från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

 7. Granska dina val för att kontrol lera att du extraherar den information du vill ha och klicka sedan på Slutför.

Om du använder den allmänna ODBC-drivrutinen kan du få ett fel meddelande som anger att den bakåtkompilerade informationen kan vara ofullständig. Vanligt vis är det här inget problem – det är bara att klicka på OK och fortsätta med guiden.

Guiden extraherar den valda informationen och visar anteckningar om extraheringsprocessen i fönstret Utdata.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×