Bädda in en Excel-arbetsbok på en webbsida eller blogg från SharePoint eller OneDrive för företag

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dela från OneDrive? Gå här.

Eftersom inbäddade Excel Online arbetsböcker är nu aktiverade på SharePoint Online kan använda du dem i din webbsida eller blogg där andra personer kan visa och interagera med dem utan att behöva logga in på SharePoint Online. Du kan hämta en URL för Office 365-befintliga arbetsböcker och använda den för att bädda in dem direkt på din webbsida eller blogg genom att ange attributet SRC för ett < iframe >-element på webbsidan.

Följ anvisningarna nedan för att bädda in SharePoint Online-värd Excel Online BI arbetsböcker på din webbsida eller blogg.

Ange behörigheter för arbetsboken

Kontrollera att den delas med alla relevanta personer innan du bäddar in en arbetsbok i din webbsida eller blogg. Om du kör en offentlig blogg kommer du till exempel vill dela arbetsboken med alla, inklusive personer som inte ingår i din organisation. Här är hur du delar en arbetsbok:

 1. Välj menyn mer (...) bredvid den arbetsbok du vill dela i SharePoint Online, och klicka på Dela.

  Menyn Mer (...) bredvid arbetsboken

 2. Markera alla i rutan Bjud in personer och väljer kan visa.

  Dela dialogruta

  Meddelanden: 

  • Det är möjligt att en SharePoint administratör blockerar alternativet för att bjuda in alla att visa en arbetsbok. I så fall, markera alla utom externa användare i stället eller kontakta din administratör.

   Kryssrutan Kräv inloggning vara inte markerad oavsett ovan markeringen för offentliga anonym åtkomst.

  • Det är möjligt att en SharePoint administratör blockera anonym åtkomst genom att ta bort rutan Kräv inloggning och standardvärden till True. I så fall kan du kontakta din administratör.

  • Du kan inte redigera en inbäddad arbetsbok i Excel Online, men personer med rätt behörighet kanske kan öppna den inbäddade arbetsboken i Excel, där de kan ändra data.

 3. Om du vill aktivera delningen av en arbetsbok med gäster, avmarkera kryssrutan Kräv inloggning och klicka på Dela.

Hämta URL-Adressen till den offentliga arbetsboken

 1. Välj menyn mer (...) bredvid arbetsboken igen och klicka på ett gästkonto.

  Gästlänk på menyn Mer

 2. Markera gästlänkens URL-adress, kopiera den och klistra in den i anteckningar.

 3. Ändra Webbadressen så här om du vill aktivera den inbäddade arbetsboken:

  • Om du vill presentera arbetsboken som en inbäddad arbetsbok, lägger du till parametern URL åtgärd = embedview i slutet av URL-sträng.

  • Om du vill tillåta interaktivitet med filter och pivottabeller i arbetsboken, lägger du till parametern URL wdAllowInteractivity = True.

  • Om du vill att BI-funktioner som Power View-visualiseringar, pivottabeller och datamodellen-baserade utsnitt fungerar i den inbäddade arbetsboken, lägger du till strängen & wdbipreview = True.

Tips: 

 • Slutgiltig URL ser ut ungefär så här:

 • https://Host/personal/User/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3D&docid=166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee& åtgärd = embedview & wdbipreview = true

Ange ytterligare parametrar

Ytterligare URL-parametrar kan ändra hur den inbäddade arbetsboken visas.

Här är ett exempel på en URL med ytterligare parametrar:

< iframe bredd = ”500” height = ”200” frameborder = ”0” rulla = ”ingen” src = ”https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&docid= 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee & åtgärd = embedview & wdbipreview = true & wdHideSheetTabs = true & wdAllowInteractivity = True & objekt = PivotTable1 & ActiveCell = B4 & wdHideGridlines = True & wdHideHeaders = True & wdDownloadButton = True ”>

Följande tabell visar de parametrar som används i den här exempel-URL och en kort beskrivning tänkas påverka presentationen av arbetsboken. Och här följer en lista över parameter standardinställningarna:

URL-Parameter

Effekt

Standard

wdHideSheetTabs = True

Döljer bladflikar som visas längst ned i alla blad i en arbetsbok.

Falskt

wdAllowInteractivity = True

Kan du interagera med data om arbetsboken består av en tabell eller pivottabell som kan sorteras och filtreras.

Sant

Objekt = itemName

Visar ett specifikt objekt. Om din arbetsbok innehåller diagram, tabeller, pivottabell eller namngivet område och du vill visa ett av objekten i din webbsida, Använd parametern objekt för att ange objektet. Information om namngivna områden och namngivna finns objekt i Excel-arbetsböcker i definiera och använda namn i formler.

Ange inte

ActiveCell = CellName

Anger den aktiva cellen (markerad) i den inbäddade arbetsboken när webbsidan öppnas. Du kan ange den aktiva cellen cellreferens (t ex A1) eller med namn.

Du kan också använda den här parametern för att definiera det aktiva bladet genom att markera en cell i kalkylbladet. Om du vill välja ett Power View-blad som aktiv skall vara denna parameter A1, trots att det finns inget rutnät på en Power View-blad.

Om du inte anger den aktiva cellen, visas den senast sparade vyn.

Den senast sparade vyn visas.

wdHideGridlines = True

Döljer kalkylblad stödlinjer om du vill ha.

Falskt

wdHideHeaders = True

Döljer de kolumn- och radrubriker.

Falskt

wdDownloadButton = True

Innehåller knappen Hämta så att användare kan hämta sin egen kopia av arbetsboken.

Excel-ikon i Excel Online

Falskt

Ange önskad storleken ram

Du kan ändra storlek på ramen som visar arbetsboken på webbsidan med hjälp av HTML iframe standardegenskaper. Leta efter värden för bredd och höjd (i bildpunkter) i iframe-taggen och ändra värdena för att få den ramstorlek du önskar.

< iframe bredd = ”201” height = ”173” frameborder = ”0” rulla = ”no”

Testa publicerad arbetsbok

Som en bloggare kommer du vill testa att den inbäddade arbetsboken som du publicerat är tillgänglig för anonyma användare. Här är vad du tycker om:

 • Power View fullt stöd kräver Silverlight. HTML-format 5 kan begränsa Power View-funktionerna.

 • En licens plan som ger iframe skapare eller filens ägare behörig access som andra personer inte kan ha. Om du vill se till att offentliga läsare kan visa den inbäddade arbetsboken kan köra en ej autentiserade test genom att öppna webbläsaren i en privat läge och åtkomst till den inbäddade arbetsboken. Här finns information om hur:

  1. Öppna en webbläsare i en privat läge. Klicka till exempel på Starta i privata surfning i Internet Explorer eller Nytt incognito fönster i Chrome.

  2. Navigera till den publicerade bloggen.

  3. Visa och interagera med den inbäddade arbetsboken.

Inbäddade arbetsboken begränsningar

Funktion

Maxgräns

Arbetsbokens storlek

10 MB

Antalet samtidiga läsare

1000

Meddelanden: 

 • Tung trafik på den inbäddade arbetsboken kan leda till vissa läsare som begränsats.

 • Tillgängligheten för en inbäddad arbetsbok kan påverkas av antalet inbäddade arbetsböcker i datacenter eller innehavare.

Mer information finns i

Interaktiva visualiseringar i Power View och pivottabeller kan nu har bäddats in i bloggar och webbplatser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×