Axlar i miniatyrdiagram

Beroende på vilken typ av data som ett minitatyrdiagram bygger på kan du ibland ändra axlarna för att finjustera skalan och precisionen, så att det blir lättare att göra jämförelser.

Vågrät axel

Alternativ

Beskrivning

Allmän axel

Den vågräta standardaxeln. Varje datapunkt ritas i relation till de andra datapunkter som utgör miniatyrdiagrammet.

Allmän axel för miniatyrdiagram

Datumaxel

Varje datapunkt ritas i relation till ett datum. Om du till exempel vill jämföra lagerhållning mellan olika månader markerar du ett intervall med månader som en datumaxel.

Visa axel

Visar en vågrät axel med miniatyrdiagrammet för att göra alla tal som är större än och mindre än noll tydligare. Det här är framför allt användbart i miniatyrdiagram med linjeformat.

Visa axel för miniatyrdiagram

Rita upp data från höger till vänster

Ändrar värdena på den vågräta axeln till motsatta värden.

Miniatyrdiagramaxel från vänster till höger

Lodrät axel

Du kan ange minimi- och maxvärden för ett enda miniatyrdiagram, eller för alla miniatyrdiagram i en grupp.

Alternativ

Beskrivning

Automatiskt för varje miniatyrdiagram

Minimi- och maxvärdena är olika för varje miniatyrdiagram och anges utifrån den information som utgör grunden för diagrammet. Exempel: Om dataområdet för en grupp med miniatyrdiagram är A1:C4, så finns det minimi- och maxvärden för såväl A1:A4 som B1:B4 och C1:C4 som bygger på de högsta och lägsta värdena i respektive område.

Samma för alla miniatyrdiagram

Minimi- och maxvärdena är likadana för varje miniatyrdiagram i en grupp och bygger på de lägsta och högsta värdena i det område som utgör gruppen. Exempel: Om dataomårdet för en grupp med miniatyrdiagram är A1:C4 så avgörs minimi- och maxvärdena av de lägsta och högsta värdena i A1:C4.

Anpassat

Ett angivet värde används som minimi- eller maxvärde för gruppen med miniatyrdiagram.

Se även

Om miniatyrdiagram

Skapa miniatyrdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×