AVRUNDA (funktionen AVRUNDA)

Rundar av ett tal till angivet antal siffror.

Syntax

AVRUNDA(tal;noggrannhet)

Tal    är det värde som ska avrundas.

Noggrannhet    anger till hur många decimaler eller siffror talet ska avrundas.

Kommentarer

  • Om noggrannhet är större än 0 avrundas tal till angivet antal decimaler.

  • Om antal_siffror är 0 rundas talet av till närmaste heltal.

  • Om noggrannhet är mindre än 0 avrundas tal till vänster om decimalkommat.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=AVRUNDA(2,15;1)

Rundar av 2,15 till en decimal (2,2)

=AVRUNDA(2,149;1)

Rundar av 2,149 till en decimal (2,1)

=AVRUNDA(-1,475;2)

Rundar av -1,475 till två decimaler (-1,48)

=AVRUNDA(21,5;-1)

Rundar av 21,5 en plats till vänster om decimalkommat (20)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×