Avrunda ett tal

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett snabbt sätt att få ett tal att visas som avrundat är att ändra antalet decimaler. Välj det tal du vill avrunda och klicka på Start > Minska decimal Knappbild .

Talet kommer att se avrundat ut i cellen men det faktiska värdet ändras inte – hela värdet används vid referens till cellen.

Använda funktioner för att avrunda tal

För att avrunda det faktiska värdet i celler kan du använda funktionerna AVRUNDA, AVRUNDA.UPPÅT, AVRUNDA.NEDÅT eller MAVRUNDA så som visas i följande exempelkalkylblad.

Avrunda till närmaste tal

Det här kalkylbladet visar hur du använder funktionen AVRUNDA för att avrunda till närmaste tal.

När du avrundar ett tal kan det som du förväntar dig ska visas åsidosättas av cellens format. Om du till exempel anger 4 decimaler som andra argument, men cellen har formaterats för att visa 2 siffror efter decimaltecknet, styrs visningen av cellens formatering.

Avrunda till närmaste decimal

Det här kalkylbladet visar hur du avrundar ett tal till närmaste decimal med hjälp av funktionen AVRUNDA.

Avrunda tal uppåt

Det här kalkylbladet visar hur du använder funktionen AVRUNDA.UPPÅT.

Du kan också använda funktionerna JÄMN och UDDA om du vill avrunda ett tal uppåt till närmaste jämna eller udda heltal. De här funktionerna är begränsade och det är viktigt att komma ihåg att de alltid avrundar uppåt och endast till ett heltal.

Avrunda tal nedåt

Det här kalkylbladet visar hur du använder funktionen AVRUNDA.NEDÅT.

Avrunda ett tal till en signifikant siffra

Det här kalkylbladet visar hur du avrundar ett tal till en signifikant siffra. Signifikanta siffror bidrar till hur exakt ett tal är.

Följande lista ger några tumregler att tänka på när du avrundar tal till signifikanta siffror. Experimentera med avrundningsfunktionerna och använd egna tal och parametrar för att returnera det önskade antalet signifikanta siffror.

  • Om decimaldelen är 0,5 eller större, avrundas talet uppåt när du använder AVRUNDA. Om det är mindre än 0,5, avrundas talet nedåt. Hela tal avrundas också uppåt eller nedåt med en liknande regel som ersätter multipler av 5.

  • När du avrundar ett heltal, subtraherar du som en tumregel längden från det antal signifikanta siffror som du vill avrunda till. Om du till exempel vill avrunda 2345678 nedåt till 3 signifikanta siffror, använder du AVRUNDA.NEDÅT med parametern -4. Exempelvis kommer = AVRUNDA.NEDÅT(2345678;-4) att avrunda talet nedåt till 2340000, med delen "234" som signifikanta siffror.

  • Om du vill avrunda ett negativt tal, det talet först konverteras till dess absolutvärdet – värdet utan minustecknet. När avrundning är klar används minustecknet igen. Till exempel när du använder avrunda.nedåt vill avrunda -889 till två signifikanta siffror resultat i -880-889 konverteras till 889 och avrundas nedåt till 880. Minustecknet sedan in igen med -880slutliga resultatet.

Avrunda ett tal till en viss multipel

Det kan finnas tillfällen när du vill göra det här. Till exempel när ditt företag levererar en produkt i lådor om 18 artiklar och du vill ta reda på hur många lådor du behöver för att leverera 204 artiklar. MAVRUNDA delar det tal du vill avrunda med multipeln och avrundar det sedan uppåt. I det här fallet är svaret 12, eftersom 204 dividerat med 18 är 11,333 som avrundas uppåt till 12 för att få plats för återstående artiklar. Den 12:e lådan kommer endast att innehålla 6 artiklar.

Det här kalkylbladet visar hur du använder funktionen MAVRUNDA vill avrunda talet till en viss multipel.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×