Avgöra om centraliserad distribution av tillägg fungerar för din Office 365-organisation

Centraliserad distribution är den rekommenderade och mest funktionsrika metoden för de flesta kunder att distribuera Office-tillägg till användare och grupper inom Office 365-organisationen. Om du är Office 365-administratör använder du den här guiden till att ta reda på om din Office 365-klientorganisation och dina användare uppfyller kraven för centraliserad distribution.

Krav

Centraliserad distribution av tillägg kräver att användarna har Exchange Online och aktiva Exchange Online-postlådor samt Office 365 ProPlus. De här kraven är särskilt nödvändiga om du vill använda funktionen för centraliserad distribution:

 • Användarna måste använda Office ProPlus 2016 på följande operativsystem:

  • I Windows: Office-version 16.0.8067 eller senare

  • På Mac: Office-version 15.34.17051500 eller senare

 • För Outlook måste de använda någon av följande versioner:

  • Klicka-och-kör-versionen 2013: 15.0.4819.1000 och senare

  • MSI-versionen 2013: 15.0.4937.1000 och senare*

  • Klicka-och-kör-versionen 2016: 16.0.7726.5702 och senare

  • MSI-versionen 2016: 16.0.4494.1000 och senare

  *I MSI-versionen av Outlook visas administratörsinstallerade tillägg i rätt menyfliksområde i Outlook, men tillägget visas inte i avsnittet Mina tillägg.

 • Katalogen måste vara sammansluten till Azure Active Directory.

 • Användarna måste logga in på Office 2016 med sina organisations-ID.

 • Användarnas Exchange-postlåda måste vara OAuth-aktiverad.

Centraliserad distribution stöder inte följande:

 • Tillägg som är inriktade på Word, Excel eller PowerPoint i Office 2013

 • En lokal katalogtjänst

 • Tilläggsdistribution till SharePoint

 • Tilläggsdistribution till Office Online Server

 • Distribution av COM- (Component Object Model) och VSTO-tilläggen (Visual Studio Tools for Office)

 • Distributioner av Office 365 som inte inkluderar Exchange, till exempel Office 365 Business

Klientkrav

I följande tabell visas de klienter som har stöd för funktionen för centraliserad distribution.

Office-program

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

bockmarkering

bockmarkering

bockmarkering

Excel

bockmarkering

bockmarkering

bockmarkering

PowerPoint

bockmarkering

bockmarkering

bockmarkering

Outlook

bockmarkering

bockmarkering

bockmarkering

Office Online kan användas för alla Office 365 företagsabonnemang. Distribution av Office 365 ProPlus stöds bara för datorklienter. Om en användare ska kunna använda Office 365 ProPlus måste han/hon ha ett Office 365-konto och ha tilldelats en licens. Mer information finns i Översikt över Office 365 ProPlus.

Kompatibilitetskontroll för centraliserad distribution av Office 365

Med hjälp av kompatibilitetskontrollen för centraliserad distribution av Office 365 kan du kontrollera om användarna i klientorganisationen har konfigurerats för användning av centraliserad distribution för Word, Excel och PowerPoint. Kompatibilitetskontrollen krävs inte för Outlook-stöd. Ladda ned kompatibilitetskontrollen här.

Kör kompatibilitetskontrollen genom att följa de här stegen:

 1. Starta PowerShell.exe.

 2. Kör kommandot Invoke-CompatibilityCheck, då du uppmanas att ange värden för TenantDomain (till exempel TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) och TenantAdmin-autentiseringsuppgifterna, och begär sedan medgivande.

Obs!: Beroende på antalet användare i klientorganisationen kan det ta några minuter eller några timmar att slutföra åtgärden.

När verktyget körts klart har en utdatafil i kommaavgränsat format (.csv) genererats. Utdatafilen innehåller följande information:

 • Användarnamn

 • Användar-ID (användarens e-postadress)

 • Centraliserad distribution är klar – om de återstående objekten har värdet sant

 • Office-SKU – SKU för Office som de är licensierade för

 • Office aktiverat – om de har aktiverat Office

 • Postlåda som stöds – om de finns på en OAuth-aktiverad postlåda

Ta reda på om Office 365 ProPlus är installerat

Det enklaste sättet att identifiera om en användare har Office 365 ProPlus installerat och har använt det nyligen är att använda Microsoft Office aktiveringsrapport som finns i Administrationscenter för Office 365. Rapporten innehåller en lista med alla användare som har aktiverat Office 365 ProPlus inom de senaste 7 dagarna, 30 dagarna, 90 dagarna eller 180 dagarna. De kolumner i rapporten som är viktiga för centraliserad distribution är de för datoraktiveringar för Windows och Mac. Du kan exportera rapporten till Excel. Mer information om rapporten finns i Office 365-rapporter i administrationscenter – Microsoft Office-aktiveringar.

Om du inte vill använda aktiveringsrapporten kan du be en användare att öppna ett Office-program på sin dator, till exempel Word, och välja Arkiv > Konto. Under Produktinformation bör du se Prenumerationsprodukt och Microsoft Office 365 ProPlus som på bilden nedan.

Skärmbild av en del av avsnittet med produktinformation i ett Office-program. Visar att programmet är en produkt med prenumeration för Office 365 ProPlus.

Om du behöver hjälp med Office 365 ProPlus kan du läsa Felsökningstips för Office 365 ProPlus.

Krav för Exchange

Microsoft Exchange lagrar tilläggsmanifesten i organisationens klientorganisation. Administratören som distribuerar tillägg och användarna som tar emot dem måste använda en version av Exchange Server som stöder OAuth-autentisering. Som standard har distributioner av Exchange för flera innehavare och dedikerade VNext-distributioner stöd för OAuth. ExchangeDedikerade äldre distributioner och hybriddistributioner kan konfigureras för att stödja OAuth, men det är inte standardkonfigurationen.

Fråga organisationens Exchange-administratör om vilken konfiguration som används. OAuth-anslutning per användare kan verifieras med hjälp av PowerShell-cmdleten Test-OAuthConnectivity.

Användar- och grupptilldelningar

Funktionen för centraliserad distribution har för närvarande stöd för de flesta grupper som stöds av Azure Active Directory, inklusive grupper, distributionslistor och säkerhetsgrupper för Office 365.

Obs!: Säkerhetsgrupper utan e-postaktivering stöds inte för närvarande.

I följande tabell visas vilka tilldelningar som stöds inom centraliserad distributionen, förutsatt att användarna har stöd för de klient- och serverkrav som nämnts tidigare. Centraliserad distribution har stöd för användare i grupper på översta nivå och grupper utan överordnade grupper, men inte för användare i kapslade grupper och grupper som har överordnade grupper.

Tilldelning till tillägg

Stöds

Användare via direkt tilldelning

Ja

Användare via grupptilldelning

Ja, om gruppen är en grupp på översta nivån (inte har några överordnade grupper)

Nej, om gruppen är en kapslad grupp (har överordnade grupper)

Alla i klientorganisationen

Ja

Ta en titt på följande exempel där Sandra, Sheila och gruppen Sales Department har tilldelats till ett tillägg. Eftersom West Coast Sales Department är en kapslad grupp, tilldelas Jens och Erik inte till ett tillägg.

Diagram med Rutan Sales Dept som innehåller namnen Joe och Bob som är ansluten till rutan West Coast Sales med namnen Bert och Fred. Bredvid rutan finns ett rött X. Namnen Sandra och Sheila finns högst upp till höger i diagrammet.

Användare

Hur administratörer tilldelar tillägget

Tilldelad till ett tillägg?

Joe

Via gruppen Sales Department

Ja, Sales Department har ingen överordnad grupp

Bob

Via gruppen Sales Department

Ja, Sales Department har ingen överordnad grupp

Sandra

Direkt tilldelning av användaren

Ja

Sheila

Direkt tilldelning av användaren

Ja

Bert

Tilldelning är inte möjlig

Nej, West Coast Sales Department är kapslad

Fred

Tilldelning är inte möjlig

Nej, West Coast Sales Department är kapslad

Ta reda på om en grupp innehåller kapslade grupper

Det enklaste sättet att upptäcka om en grupp innehåller kapslade grupper är att visa gruppens kontaktkort i Outlook. Om du anger gruppens namn i fältet till i ett e-postmeddelande och klickar på gruppens namn när det matchas kan du se om den innehåller användare eller kapslade grupper. I exemplet nedan visas inga användare och bara två undergrupper på fliken Medlemmar för Outlook-kontaktkortet för Test Group.

Skärmbild av fliken Medlemmar för Outlook-kontaktkortet för gruppen Test Group. Sub Group 1 och Sub Group 2 visas som medlemmar.

Du kan göra motsatt fråga genom att matcha gruppen och ta reda på om den är medlem i en grupp. I exemplet nedan kan du se att Sub Group 1 är medlem i Test Group under fliken medlemskap för Outlook-kontaktkortet.

Skärmbild av fliken Medlemskap för Outlook-kontaktkortet för gruppen Sub Group 1, som visar att Sub Group 1 är en medlem i gruppen Test Group.

Du kan också använda Azure Active Directory Graph API till att köra frågor för att hitta listan med grupper inom en grupp. Mer information finns i Åtgärder för grupper | Referens för Graph API.

Kontakta Microsoft om du behöver support

Om du eller dina användare stöter på problem med att läsa in tillägget när du använder Office Online-appar (Word Online, Excel Online och så vidare), som distribuerats centralt, kan du behöva kontakta Microsofts support (så här gör du). Ange följande information om din Office 365-miljö i supportärendet.

Plattform

Felsökningsinformation

Office Online

 • Charles-/Fiddler-loggar

 • Klientorganisationens id (så här gör du)

 • CorrelationID. Visa källan för en av Office-sidorna, sök efter värdet för CorrelationID och skicka det:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

RTF-klienter (Windows, Mac)

 • Charles-/Fiddler-loggar

 • Versionsnummer för klientappen (helst som en skärmbild från Arkiv/Konto)

Se även

Distribuera Office-tillägg i administrationscentret för Office 365

Använda PowerShell-cmdlets för centraliserad distribution för att hantera tillägg

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×