AVF (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet AVF (avvikelse vid slut) visas skillnaden mellan TBK (budgeterat vid slut) eller originalkostnad och EAC (uppskattning vid slut) för en aktivitet, resurs eller tilldelning med en aktivitet.

Det finns flera kategorier av fälten AVF.

Datatyp    Valuta

AVF (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en originalplan innehåller fältet AVF för aktiviteten 0 kr. Planerade kostnaden för en aktivitet och den budgeterade kostnaden för aktiviteten är vid den här tidpunkten samma så att variansen är 0 kr. Eftersom ändringar i planen görs, eller som status har rapporterats för aktiviteten, beräknas Microsoft Office Project AVF för aktiviteten. Detta omfattar kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för aktiviteten hittills. Project beräknas AVF på följande sätt:

AVF = Avvikelse vid slut (originalkostnad) - Uppskattad kostnad

Bästa användning    Lägg till fältet AVF i en aktivitetslista när du vill se om du ligger under, över eller exakt inom budgetramarna när aktiviteten är avslutad.

Exempel    Den budgeterade kostnaden för en aktivitet är 5 000 kr, eftersom du inledningsvis uppskattade att den skulle ta tio timmar att slutföra för en resurs som kostar 500 kr per timme. Om resursen endast behöver fem timmar för att slutföra aktiviteten, är den budgeterade kostnaden 5 000 kr och den förväntade kostnaden uppdateras till 2 500 kr. Avvikelsen vid slutförandet blir därför 2 500 kr, vilket betyder att du kommer att ligga under budget med 2 500 kr när aktiviteten är slutförd.

Obs!    Om avvikelsen är negativ ligger projektkostnaden för aktiviteten över den budgeterade kostnaden eller originalbeloppet. I så fall kan du ändra mängden återstående arbete eller tilldela en annan resurs med en lägre kostnad för aktivitetens återstående arbete. Om avvikelsen är positiv ligger projektkostnaden för aktiviteten under budget.

AVF (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en originalplan innehåller fältet AVF för resursen 0 kr. Planerade kostnaden för resursen och den budgeterade kostnaden för resursen är vid den här tidpunkten samma så att variansen är 0 kr. Eftersom ändringar i planen görs, eller som rapporter resursstatus för alla tilldelade aktiviteter, beräknas Microsoft Office Project AVF för resursens alla tilldelningar. Detta omfattar kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för resurs hittills. Project beräknas AVF på följande sätt:

AVF = Avvikelse vid slut (originalkostnad) - Uppskattad kostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Avvikelse vid slut i en resurslista när du vill se om du kommer att ligga under, över eller inom budgetramarna för en resurs när alla tilldelade aktiviteter har slutförts.

Exempel    Om den budgeterade kostnaden för en resurs är 5 000 kr och den förväntade kostnaden är 4 000 kr, är avvikelsen vid slutförandet 1 000 kr, vilket betyder att kostnaden för resursens tilldelningar beräknas att ligga 1 000 kr under budget när resursens tilldelningar är avslutade.

Obs!    Om avvikelsen är negativ ligger projektkostnaden för resursen över den budgeterade kostnaden eller originalbeloppet. I så fall kan du ändra mängden återstående arbete för vissa tilldelningar eller tilldela en annan resurs med en lägre kostnad det återstående arbetet på tilldelningarna. Om avvikelsen är positiv ligger projektkostnaden för resursen under budget.

AVF (tilldelningsfält)

Typ av post     Beräkning

Beräkning     När en originalplan har angetts och en tilldelning görs innehåller fältet AVF för tilldelningen 0 kr. Planerade kostnaden för tilldelningen och den budgeterade kostnaden för tilldelningen nu är det samma variansen är 0 kr. Eftersom ändringar i planen görs, eller som tilldelad resurs rapporter arbete, beräknas Microsoft Office Project AVF för tilldelningen. Det här värdet innehåller kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för tilldelningen hittills. Project beräknas AVF på följande sätt:

AVF = Avvikelse vid slut (originalkostnad) – Uppskattad kostnad (totalkostnad)

Bästa användning     Lägg till fältet AVF i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se en uppskattning av om du kommer att hamna under, över eller exakt inom budgetramarna för en tilldelning när denna avslutats.

Exempel     Om den budgeterade kostnaden för en tilldelning är 5 000 kr och den uppskattade kostnaden är 4 000 kr är AVF 1 000 kr, vilket innebär att kostnaden kommer att ligga 1 000 kr under budget vid tilldelningens slut.

Obs!     Om AVF är negativt ligger projektkostnaden för tilldelningen över det budgeterade beloppet eller över originalplanens belopp. I så fall kan du ändra mängden återstående arbete för tilldelningen eller tilldela en resurs med en lägre kostnad för återstoden av aktiviteten. Om AVF är positivt ligger kostnaden under budget.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×