Avbryta utskriften av en rapport om den inte innehåller några poster

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard kan du skriva ut rapporter som inte innehåller några poster. Du kan lösa det här problemet genom att använda antingen ett makro eller en VBA-kod (Visual Basic for Applications) för att identifiera frånvaron av poster i en rapport och sedan avbryta utskriften. Stegen i den här artikeln förklarar hur du använder båda metoderna.

Vad vill du göra?

Avbryta utskriften med hjälp av ett makro

Använda VBA-kod för att avbryta utskrift

Du vill förmodligen avbryta utskriften av en rapport när den inte innehåller några poster. Om du till exempel börjar sälja en ny produkt finns det troligt vis en tids period där du ännu inte har registrerat någon försäljning. Därför bör du överväga att vissa av dina rapporter inte innehåller detalj poster och att mängd funktioner, till exempel funktionen antal , kanske inte kan räkna. Om du vill hantera en sådan händelse smidigt kan du skapa ett makro som avbryter utskriften. Du kan också lägga till några rader med noggrant placerade VBA-kod för att göra samma sak. VBA är det programmeringsspråk som används i Access.

Du lägger till makrot eller VBA-koden i rapportens händelse procedur med ingen da -åtgärd. Access utlöser händelsen on ingen data när du kör en rapport som inte innehåller några poster. Makrot och VBA-koden som beskrivs i den här artikeln visar ett lämpligt meddelande och Avbryt utskriften av rapporten när rapporten inte innehåller några data. När du lägger till ett makro eller en VBA-kod till en händelse procedur för inga data körs makrot eller VBA-koden när du öppnar en rapport som inte innehåller några poster. När du klickar på OK för att stänga aviserings meddelandet stänger makrot också den tomma rapporten. När du lägger till makrot eller VBA-koden i rapporten öppnas inte en tom rapport när du försöker visa den i rapportvyn eller layoutvyn – men du kan öppna rapporten i designvyn.

Avbryta utskriften med hjälp av ett makro

Makrot som beskrivs i det här avsnittet visar ett varnings meddelande när du försöker skriva ut en tom rapport. När du klickar på OK för att stänga meddelande rutan avbryts utskriften automatiskt. Om du inte inkluderar ett varnings meddelande kommer det att visas som om inget händer när du försöker skriva ut rapporten – något som förmodligen förvirrar användarna i rapporten.

Skapa makrot

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på den rapport som du vill ändra och klickar sedan på designvy.

 2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  - eller -

  Dubbelklicka på rutan i det övre vänstra eller högra hörnet i rapporten, beroende på dina nationella inställningar.

 3. Klicka på fliken händelse och klicka på Knappen Verktyg i rutan inga data .

  Dialog rutan Välj hjälp verktyg visas.

 4. Klicka på makro verktygetoch klicka sedan på OK.

  Makro designer startas och ett tomt makro visas.

 5. I den nedrullningsbara listan med makro åtgärder i fönstret makro design väljer du meddelande i listan.

 6. Skriv texten för aviseringen i rutan meddelande .

  Du kan till exempel ange följande: det finns inga poster att rapportera.

 7. Du kan också ändra argumentvärdet i rutan ljud från Ja till Nej och välja den typ av ikon som du vill ska visas i meddelande listan.

 8. Skriv rubriken för aviseringen i rutan rubrik .

  Du kan till exempel ange inga poster.

 9. Välj den nedrullningsbara List rutan med makro åtgärder under åtgärden meddelande och välj sedan Avbryt.

 10. Klicka på Sparai gruppen Stäng på fliken design .

 11. Klicka på Stäng i gruppen Stäng på fliken Design. Om ett varnings meddelande visas och du tillfrågas om du vill spara ändringarna i makrot och rapport egenskapen klickar du på Ja, stänger rapporten, sparar ändringarna om du uppmanas att göra det och fortsätter till nästa steg för att testa den.

Testa makrot

 • I navigerings fönstret högerklickar du på rapporten som innehåller makrot och klickar på Skriv ut. Beroende på vilka alternativ du väljer visas ett varnings meddelande.

  När du klickar på OK för att stänga meddelandet avbryts utskriften med instruktionen Avbryt händelse . Om du inte har angett någon annan händelse (som att öppna rapporten för visning) stängs rapporten.

Överst på sidan

Använda VBA-kod för att avbryta utskrift

VBA-koden som beskrivs här fungerar ungefär som det makro som beskrivs i föregående avsnitt – ett varnings meddelande visas när du öppnar en tom rapport och sedan avbryter utskrifts åtgärden när du stänger aviserings meddelandet.

Lägga till VBA-kod

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på den rapport som du vill ändra och klickar sedan på designvy.

  Obs!: Om du vill utföra den här proceduren använder du en rapport som inte innehåller några poster.

 2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  - eller -

  Dubbelklicka på rutan i det övre vänstra eller högra hörnet i rapporten, beroende på dina nationella inställningar.

 3. Klicka på fliken händelse och klicka på Knappen Verktyg i rutan inga data .

  Dialog rutan Välj hjälp verktyg visas.

 4. Klicka på kod verktygetoch sedan på OK.

  Visual Basic Editor startas och visar en tom händelse procedur.

 5. Skriv följande kod i Visual Basic Editor så att Report_NoData-proceduren visas på exakt samma sätt som när du är klar:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. När du är klar klickar du på Arkivoch sedan på Spara.

 7. Klicka på Arkivoch sedan på Stäng och gå tillbaka till Microsoft Access.

 8. Stäng den öppna rapporten och klicka sedan på Ja för att bekräfta spara.

 9. I navigerings fönstret högerklickar du på rapporten som du just har ändrat och klickar sedan på Skriv ut. Beroende på vilka alternativ du väljer visas ett varnings meddelande.

I Report_NoData-proceduren används funktionen MsgBox för att visa att det inte finns några poster att rapportera meddelandet och knappen OK . När du klickar på OKfår raden "Cancel = True" i proceduren åtkomst till Avbryt rapporten. Cancel är ett argument som automatiskt skickas till händelse proceduren och alltid kontrol leras efter åtkomst när händelse proceduren är slutförd.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×