Avbryta utskriften av en rapport om den inte innehåller några poster

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Rapporter som inte innehåller några poster kan som standard skrivas ut. Du ändrar detta genom att använda ett makro eller VBA-kod (Microsoft Visual Basic for Applications) för att identifiera frånvaron av poster i en rapport och sedan avbryta åtgärden. I den här artikeln beskrivs hur du använder båda metoderna.

Vad vill du göra?

Använd ett makro för att avbryta utskriften

Använd VBA-kod för att avbryta utskrift

Du vill förmodligen avbryta utskriften av en rapport om den inte innehåller några poster. Om du till exempel börjar sälja en ny produkt, dröjer det troligen ett tag innan du kan registrera någon försäljning. Därför kanske vissa rapporter inte innehåller några detaljposter och mängdfunktionerna, till exempel funktionenAntal, har inte några värden att beräkna. Du hanterar detta genom att skapa ett makro som avbryter utskriften. Du kan också lägga till några noggrant placerade rader med VBA-kod som utför samma sak. VBA är det programmeringsspråk som används i Microsoft Office Access 2007.

Lägga till makrot eller VBA-kod i rapportens På Nej Data händelseprocedur. Office Access 2007 utlöser händelsen Vid inga Data när du kör en rapport som innehåller några poster. Makrot och VBA-kod som beskrivs i den här artikeln visas ett meddelande och avbryta utskriften av rapporten när rapporten inte innehåller några data. När du lägger till ett makro eller VBA-kod i händelseprocedur Vid inga Data körs makrot eller VBA-kod när du öppnar en rapport som inte innehåller några poster. När du klickar på OK för att stänga antingen varningsmeddelandet stänger makrot också tom rapport. När du lägger till makrot eller VBA-kod i rapporten en tom rapport öppnas inte när du försöker visa den i rapportvyn eller layoutvyn – men du kan öppna rapporten i designvyn.

Avbryta utskriften med ett makro

Makrot som beskrivs i det här avsnittet visar ett varningsmeddelande när du försöker att skriva ut en tom rapport. När du stänger varningsmeddelandet med OK avbryts utskriften automatiskt. Om du inte tar med något varningsmeddelande, verkar det som om inget händer när du försöker att skriva ut rapporten – vilket kan förvirra andra som använder rapporten.

Skapa makrot

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du vill ändra och klicka sedan på Design.

 2. Klicka på Egenskapslista i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  eller

  Dubbelklicka i rutan i rapportens övre vänstra eller högra hörn, beroende på de nationella inställningarna.

 3. Klicka på fliken händelse och klicka på Knappen Verktyg i egenskapsrutan Vid inga Data.

  Dialogrutan Välj hjälpverktyg visas.

 4. Klicka på Makroverktyget och sedan på OK.

  Makroverktyget startar och ett tomt makro visas.

 5. Klicka i makrots första rad i fältet i kolumnen Instruktion och markera Meddelanderuta i listan.

 6. Skriv texten till varningsmeddelandet i rutan Meddelande under Instruktionsargument i den nedre delen av makroverktyget.

  Du kan till exempel ange följande: det finns inga poster att rapportera.

 7. Ändra eventuellt argumentvärdet i rutan Ljudsignal från Ja till Nej och markera i listan Typ den ikon som du vill visa i meddelandet.

 8. Skriv rubriken för meddelandet i rutan Rubrik.

  Du kan till exempel ange Inga poster.

  Ändringarna visas i den övre delen av makroverktyget – i kolumnen Argument bredvid instruktionen Meddelanderuta.

 9. Klicka i makroverktygets övre del i cellen bredvid kolumnen Instruktion (cellen direkt under Meddelanderuta) och markera AvbrytHändelse

  Makrot ska se ut så här, även om du kan använda annan text i argumenten:

  Exempel på makro som avbryter en utskrift

 10. Klicka på Spara som på fliken Design i gruppen Stäng och Använd dialogrutan Spara som för att ge makrot ett namn.

 11. Stäng makrot. Om ett varningsmeddelande visas där du ombeds att spara ändringarna i makrot och rapportegenskapen klickar du på Ja och fortsätter med nästa steg för att testa det.

Testa makrot

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som innehåller makrot och klicka på Skriv ut. Beroende på vilka alternativ som du har valt kan ett varningsmeddelande som detta visas:

  Meddelanderuta som visas när rapporten inte innehåller några poster

  När du stänger meddelandet med OK avbryts utskriften av instruktionen AvbrytHändelse. Eftersom du inte har angett någon annan händelse (till exempel öppna rapporten för visning) stängs rapporten.

Överst på sidan

Avbryta utskriften med VBA-kod

Den VBA-kod som beskrivs här fungerar ungefär som makrot ovan – den visar ett varningsmeddelande när du öppnar en tom rapport, och avbryter sedan utskriften när du stänger varningsmeddelandet.

Lägga till VBA-kod

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du vill ändra och klicka sedan på Design.

  Obs!: Om du vill slutföra den här proceduren använder en rapport som inte innehåller några poster.

 2. Klicka på Egenskapslista i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  eller

  Dubbelklicka i rutan i rapportens övre vänstra eller högra hörn, beroende på de nationella inställningarna.

 3. Klicka på fliken händelse och klicka på Knappen Verktyg i egenskapsrutan Vid inga Data.

  Dialogrutan Välj hjälpverktyg visas.

 4. Klicka på Kodverktyget och sedan på OK.

  Visual Basic Editor startar och visar en tom händelseprocedur.

 5. Skriv följande kod i Visual Basic Editor så att proceduren Rapport_IngaData visas exakt så här när du är klar:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. När du är klar klickar du på Arkiv och klicka sedan på Spara.

 7. Klicka på Arkiv och sedan klicka på Stäng och återgå till Microsoft Office Access.

 8. Stäng den öppna rapporten och klicka sedan på Ja för att bekräfta åtgärden.

 9. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du har ändrat och klicka på Skriv ut. Ett meddelande som det här visas:

Meddelanderuta som visas när rapporten inte innehåller några poster

Proceduren Rapport_IngaData använder funktionen Meddelanderuta för att visa meddelandet Det finns inga poster att rapportera och knappen OK. När du klickar på OK ser raden "Cancel=True" i proceduren till att rapporten avbryts. Cancel är ett argument som automatiskt skickas till händelseproceduren och som alltid kontrolleras av Access när händelseproceduren är klar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×