Avbryta arbetet med en aktivitet (dela en aktivitet)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du behöver avbryta arbetet med en aktivitet kan dela du aktiviteten så att en del av den startar senare i schemat.

När du flyttar delade uppgifter kan du välja att bara flytta en del av den delade uppgiften eller att flytta hela den delade uppgiften inklusive avbrotten.

Vad vill du göra?

Dela en aktivitet.

Flytta en del av en delad aktivitet

Flytta alla delar av en delad aktivitet

Ändra varaktigheten för en delad aktivitet

Ändra format för Gantt-stapel för delade aktiviteter

Dela en aktivitet.

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Vy.

 2. Klicka på Dela aktivitet i gruppen Schemaläggning på fliken Aktivitet.

 3. Klicka på området för det datum i aktivitetsstapeln då du vill utföra delningen, och dra den andra delen av stapeln till det datum då arbetet ska börja igen.

Obs!: 

 • Du kan dela upp en aktivitet flera gånger.

 • Om du vill ta bort en uppdelning från en aktivitet drar du en del av aktivitetsstapeln så att den vidrör en annan del.

 • Om du lägger till ledig tid i en kalender för att ange en delning visas inte den lediga tiden som en delad aktivitet i Gantt-schemat.

 • Om projektet har uppgifter som redan har delat, men du är osäker på varför, ditt projekt kanske har blivit utjämnas samtidigt delningar ska ske. Utjämningsalternativ på fliken resurs i gruppen nivå. Markera kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete för att ge delningar på grund av utjämning i dialogrutan Resursutjämning eller avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att delningar vid resursutjämning.

Överst på sidan

Flytta en del av en delad aktivitet

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Vy.

 2. Placera pekaren över valfri del av den delade aktiviteten än den första delen. Pekaren blir en korspil Delningspekare .

 3. Dra aktivitetsstapeln åt vänster om du vill starta delen tidigare eller åt höger om du vill starta den senare.

Obs!: 

 • Om du drar den första delen av den delad aktivitet flyttas hela aktiviteten.

 • Om du drar en del av en delad aktivitet och släpper den precis vid en annan del integreras den i den andra delen av den delade aktiviteten.

 • Om projektet har uppgifter som redan har delat, men du är osäker på varför, ditt projekt kanske har blivit utjämnas samtidigt delningar ska ske. Utjämningsalternativ på fliken resurs i gruppen nivå. Markera kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete för att ge delningar på grund av utjämning i dialogrutan Resursutjämning eller avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att delningar vid resursutjämning.

Överst på sidan

Flytta alla delar av en delad aktivitet

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Vy.

 2. Placera pekaren över den första delen av den delade aktiviteten. Pekaren blir en korspil Delningspekare .

 3. Dra aktivitetsstapeln åt vänster om du vill påbörja aktiviteten tidigare eller åt höger om du vill påbörja den senare.

Obs!: 

 • Om du drar någon annan del av en delad aktivitet än den första delen flyttas bara den delen av aktiviteten i stället för hela aktiviteten.

 • Du kan också ändra start- eller slutdatumet om du vill flytta hela aktiviteten och dess delar.

 • Om projektet har uppgifter som redan har delat, men du är osäker på varför, ditt projekt kanske har blivit utjämnas medan delningar ska ske. Utjämningsalternativ på fliken resurs i gruppen nivå. Markera kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete för att ge delningar på grund av utjämning i dialogrutan Resursutjämning eller avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att delningar vid resursutjämning.

Överst på sidan

Justera varaktigheten för en delad aktivitet

Om du vill ändra varaktighet för hela den delade aktiviteten (inklusive alla delar) anger du en ny varaktighet i fältet Varaktighet för aktiviteten i Gantt-schemat. Det kan vara bra att flytta delar av den delade aktiviteten efter att varaktigheten har ändrats.

Du kan också justera varaktigheten för varje del av en delad aktivitet.

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Vy.

 2. Placera pekaren över den högra änden av någon del av den delade aktiviteten tills pekaren blir en utökningen pilen Expansionspil .

 3. Dra åt vänster om du vill minska delens varaktighet eller åt höger om du vill förlänga delens varaktighet.

  Tips: Om du vill ta bort en delning av en aktivitet drar du en del av den delade aktivitetsstapeln mot den andra delen tills de sammanfogas.

Överst på sidan

Ändra stilen på aktivitetsstapeln för delade aktiviteter

Delade aktiviteter symboliseras som standard i Gantt-schemat av prickade linjer som förbinder de olika delarna. Du kan ändra delningens utseende genom att ändra stilen på delningsfältet.

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Vy.

 2. Klicka i rutan nere till höger i gruppen Format för Gantt-schema på fliken Format.

 3. I dialogrutan Stil på staplar klickar du på Dela i kolumnen Namn för tabellen.

 4. Klicka på alternativ för delningsfältet i listorna Form, Mönster och Färg under Mitten på fliken Fält.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×