Automatisk rensning – skydd mot skräppost och skadlig kod

ZAP (Zero-hour auto purge) är en funktion för e-postskydd som identifierar meddelanden som skräppost eller som innehåller skadlig programvara och som redan har skickats till användarnas inkorgar. Meddelandena flyttas till mappen Skräppost så länge de är olästa.

ZAP är tillgänglig via standardversionen av Exchange Online Protection som ingår i alla Office 365-abonnemang som innehåller Exchange Online-postlådor.

Hur fungerar ZAP?

Office 365 uppdaterar dagligen och i realtid skydd mot skräppost och signaturer för skadlig programvara. Men användare kan fortfarande få skadliga meddelanden i sin inkorg, eftersom den dagliga sökning kanske inte har upptäckt de senaste versionerna av skräppost och skadlig programvara. ZAP korrigerar det här genom att kontinuerligt övervaka uppdateringar av Office 365-signaturer för skräppost och skadlig programvara, och kan därför identifiera tidigare oupptäckta skadliga meddelanden i inkorgar. Om mottagarna inte har läst meddelandena flyttar ZAP meddelandena till mappen Skräppost. Det omvända förhållandet gäller för meddelanden som felaktigt har klassats som skadliga.

Postlådeanvändare märker inte ZAP-åtgärderna – han/hon meddelas inte om att e-postmeddelanden har flyttats.

Tillståndslistor, Exchange-transportregler och slutanvändarregler eller extrafilter har företräde framför ZAP.

I den här artikeln:   

Ställ in policyn för skräppostfilter

Se om ZAP har flyttat ditt meddelande

Inaktivera ZAP

Vanliga frågor och svar

Arbeta med ZAP

ZAP är aktiverat som standard, men du behöver kontrollera att några villkor uppfylls:

Om du vill se om ZAP flyttat meddelandet kan du använda meddelandespårningsverktyget för Exchange Online.

Administratörer kan även inaktivera ZAP med PowerShell.

Så här ställer du in policyn för skräppostfilter
 1. Välj skydd > skräppostfilter i administrationscentret för Exchange.

  Välj skydd och sedan skräppostfilter i EAC
 2. Välj antingen filterpolicyn som du vill justera eller välj lägg till Ikonen Lägg till om du vill skapa en ny.

  I den föregående skärmbilden heter policyn Standard, men om du skapar ytterligare policyer för skräppostfilter kan du ge dem andra namn. Du kan även använda principen för endast ett begränsat antal användare.

 3. Välj skräppost- och massåtgärder i policyfönstret och se till att Skräppost är inställt på Flytta meddelandet till Skräppost.

  Om du väljer Spara i det här läget gäller principen för din Office 365-innehavare.

  Ange skräppost- och massåtgärder för Mpve-meddelanden i mappen Skräppost
 4. Om du har skapat en ny princip, och du endast vill använda principen för en uppsättning användare, bläddrar du till avsnittet Tillämpas på i fönstret för principfilter. I menykontrollerna väljer du mottagare, domän eller gruppmedlemskap som du vill tillämpa principen för. Du kan även ange ytterligare villkor och undantag.

  Välj mottagarna i avsnittet Tillämpas på

  Välj Spara om du vill tillämpa principen för de valda användarna.

Så här ser du om ZAP har flyttat ditt meddelande
 • Du kan använda meddelandespårningsverktyget för Exchange Online för att avgöra om meddelandet har flyttats av ZAP:

  Leta efter texten Zero-Hour Auto Purge (ZAP) i din spårningsinformation om du vill identifiera ett meddelande som har flyttats av ZAP.

Så här inaktiverar du ZAP
 • Om du vill inaktivera ZAP för din Office 365-innehavare, eller en uppsättning användare, använder du parametern ZapEnabled i Set-HostedContentFilterPolicy, en EOP-cmdlet.

  I följande exempel inaktiveras ZAP för en princip för innehållsfilter som heter Test.

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity Test –ZapEnabled $false

Vanliga frågor och svar

Vad händer om ett legitimt meddelande flyttas till skräppostmappen?   

Du ska följa den vanliga rapporteringsprocessen för falska positiva identifieringar. Den enda orsaken till att meddelandet flyttas från Inkorgen till mappen Skräppost är att tjänsten har fastställt att meddelandet är skräppost eller skadligt.

Vad händer om jag använder Office 365-karantänen i stället för skräppostmappen?   

ZAP flyttar för närvarande inte meddelanden till karantän från Inkorgen.

Vad händer om jag har en egen transportregel (Exchange-transportregel/blockeringsregel/tillståndsregel)?   

Regler som skapats av administratörer (Exchange-transportregel) eller blockerings-/tillståndsregler har högre prioritet. Sådana meddelanden undantas från funktionens villkor.

Mer information finns i

Skydd mot skräppost för e-post i Office 365

Blockera skräppost med skräppostfiltret i Office 365 för att förhindra att skräppost felaktigt hamnar i inkorgen

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×