Automatisera uppstartshändelser med ett makro

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill köra vissa åtgärder varje gång du öppnar en Access-databas eller ett Access-webbprogram, skapa ett AutoExec-makro i en lokal databas eller ett Viduppstart-makro i en Access-webbprogram. Till exempel i en skrivbordsdatabas kan ett AutoExec-makro automatiskt maximera programfönstret låsa Navigeringsfönstret och öppna en viss rapport varje gång du öppnar databasen.

I det här avsnittet

Skapa ett AutoExec-makro i en skrivbordsdatabas

Skapa ett Viduppstart-makro i en Access-webbprogram

Skapa ett AutoExec-makro i en skrivbordsdatabas

Ett AutoExec-makro (ett makro som du namnge AutoExec) körs innan andra makron eller moduler i databasen. Om du redan har skapat ett makro som gör vad som ska hända när databasen startas byta namn på bara makrot AutoExecoch den körs nästa gång du öppnar databasen. Annars följer du dessa steg för att skapa ett makro:

 1. Klicka på Skapa > Makro.

  Knappen Makro på fliken Skapa.

 2. I listrutan överst i makroverkrtyget väljer du den åtgärd som du vill utföra. Om du vill använda argument skriver du lämpliga värden i argumentrutorna.

  • Om du inte hittar den åtgärd som du vill använda kontrollerar du att Visa alla åtgärder är markerat på fliken Design. Detta innebär att hela listan med åtgärder som du kan använda visas, men listan innehåller också en del åtgärder som bara körs om databasen beviljas betrodd status. Mer information finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

 3. Upprepa steg 2 för varje ytterligare åtgärd som ska utföras. Du kan även söka efter åtgärder i åtgärdskatalogen och dubbelklicka på dem eller dra dem till makrot.

 4. Klicka på Spara och skriv AutoExec i dialogrutan Spara som.

 5. Klicka på OK och stäng makroverktyget. Makrot körs nästa gång databasen öppnas.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

Obs!: 

Överst på sidan

Skapa ett Viduppstart-makro i en Access-webbprogram

Ett Viduppstart-makro i Access-webbprogram utför samma typ av funktionen som ett AutoExec-makro i en skrivbordsdatabas, men det visas inte i navigeringsfönstret som ett namngivet makro. I stället för körs i bakgrunden när du öppnar databasen i Access-klient, körs också när du öppnar webbprogrammet i webbläsaren. Du kan inte kringgå makro logik definieras i ett Viduppstart-makro när du öppnar din online i webbläsaren.

Så här skapar du det:

 1. Öppna webbprogrammet i Access. Om du visar den i en webbläsare, klickar du på Inställningar > Anpassa i Access.

 2. Klicka på Start > Avancerat > på starta makrot.

  Kommandot VidUppstart-makto i menyfliksområdet.

  Makrodesigner öppnas. Om det redan finns ett Viduppstart-makro visas den. Om du inte ser du ett tomt makro där du kan börja lägga till åtgärder.

 3. Välj åtgärder i listrutan Lägg till ny instruktion eller sök efter åtgärder i åtgärdskatalogen och dubbelklicka på dem eller dra dem till makrot.

  Tips:  I åtgärdskatalogen finns korta texter som beskriver vad åtgärderna gör.

 4. Om det behövs kan du ange värden i argumentrutorna för de tillagda åtgärderna.

 5. Klicka på Spara > Stäng.

 6. Klicka på Start > Starta program och på Start-makro körs när webbprogrammet öppnas i webbläsaren.

Mer information om hur du skapar ett makro i en Access-webbprogram finns i Anpassa en vy genom att skapa en användare gränssnitt makro.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×