Autokorrigeringsfunktioner i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd den här dialogrutan för att inaktivera eller aktivera automatisk korrigering eller automatisk formatering i Excel.

Det finns fyra flikar i dialogrutan Autokorrigering. Du kan snabbt hoppa till den information du vill ha genom att klicka på det namn nedan som motsvarar rätt flik:

Autokorrigering | Autoformatera vid inskrivning | Åtgärder | Matematisk autokorrigering

Autokorrigering

Du kan använda funktionen Autokorrigering för att korrigera skrivfel, gemener och felstavade ord samt automatiskt infoga symboler och andra text delar. Som standard använder Autokorrigering en standard lista med typiska fel stavningar och symboler, men du kan ändra posterna i den här listan.

Som standard är Excel konfigurerat för att automatiskt korrigera vissa vanliga skrivfel. Använd alternativen i den här dialogrutan för att inaktivera eller ändra något du inte gillar.

Om du inte gillar knappen Alternativ för autokorrigering Knappbild som visas medan du skriver kan du använda den här dialogrutan för att inaktivera den: Avmarkera kryssrutan bredvid Visa knappar med alternativ för autokorrigering.

Du kan göra följande på den här fliken i dialogrutan. Klicka på en rubrik nedan för att öppna avsnittet och se anvisningarna:

Du kan aktivera eller inaktivera olika alternativ för autokorrigering av gemener/versaler på fliken Autokorrigering.

Markera eller avmarkera följande kryssrutor:

 • KOrrigera TVå INledande VErsaler

 • Inled varje mening med versal

 • Inled veckodagar med versal

 • Korrigera oavsiktlig användning av cAPS LOCK-tangenten

Du kan ange undantag för några av reglerna för gemener/versaler. Undantagen som du anger gäller för alla Office-program som stöder Autokorrigering, vilket innebär att alla ändringar du gör i den här listan i ett program även påverkar de andra programmen.

Gå till fliken Autokorrigering, klicka på Undantag och gör sedan något av följande:

 • Om du har markerat kryssrutan KOrrigera TVå INledande VErsaler och vill förhindra att Autokorrigering korrigerar ett specifikt ord som innehåller blandade versaler och gemener (till exempel ”ID:n”) klickar du på fliken INledande VErsaler.

  Om du vill lägga till ett ord i listan över undantag skriver du ordet i rutan och klickar sedan på Lägg till. Om du vill ta bort ett ord markerar du ordet och klickar på Ta bort.

 • Om du har markerat kryssrutan Inled varje mening med versal och vill förhindra att Autokorrigering använder versaler i ord som följer efter vissa förkortningar (till exempel ”bl.a.”) klickar du på fliken Första bokstaven.

  Om du vill lägga till ett ord i listan över undantag skriver du ordet i rutan och klickar sedan på Lägg till. Om du vill ta bort ett ord markerar du ordet och klickar på Ta bort.

Obs!: I vissa Office-program kan du markera eller avmarkera kryssrutan Lägg automatiskt till ord i listan. Detta alternativ gäller när du redigerar en fil eller ett objekt. När Autokorrigering gör en oönskad korrigering kan du ångra den genom att trycka på Ctrl+Z. Markera kryssrutan Lägg automatiskt till ord i listan om du vill att de oönskade korrigeringarna som du tar bort ska läggas till i listan över undantag.

Autokorrigering är baserat på två parallella ordlistor. Det första ordet är ordet du skriver och det andra ordet eller frasen är det som programmet automatiskt infogar för att ersätta det du skriver.

Lista i Autokorrigering

Listan för autokorrigering gäller för alla Office-program som stöder funktionen Autokorrigering, vilket innebär att när du lägger till eller tar bort ett ord från listan i ett Office-program påverkas även de andra Office-programmen.

Du kan lägga till flera poster som kan ersättas under ”Med”. Som exempel kan ”hade”, ”haft” ersättas med ”har”. Lägg till separata poster för var och en av dessa ändringar.

Viktigt!: Om autokorrigering inte verkar fungera alls går du till fliken Autokorrigering och kontrollerar att kryssrutan Skriv över befintlig text är markerad.

Lägga till, ändra eller ta bort en post på listan för autokorrigering

Om du vill lägga till en post gör så här:

 1. Gå till fliken Autokorrigering. I rutan Ersätt skriver du ett ord eller en fras som du ofta skriver eller stavar fel – till exempel vesäntlig.

 2. I rutan Med skriver du ordet rättstavat – det vill säga väsentlig.

 3. Klicka på Lägg till.

Om du vill ändra ersättningstexten för en post markerar du den i listan med poster och skriver en ny text i rutan Med.

Om du vill ta bort en post markerar du den i listan och klickar på Ta bort.

Obs!: Då listan över Undantag används ersätter stavningskontrollen inte automatiskt objekt från listan som den tror är felstavade. Om ett ord ersätts automatiskt, och du har bekräftat att det inte finns på listan för autokorrigering, lägger du till ordet i listan Undantag så att stavningskontrollen inte automatiskt ersätter det.

Om du vill förhindra alla automatiska ändringar och ersättningar i Autokorrigering gör du följande i den här dialogrutan:

 • Avmarkera alla kryssrutor högst upp på fliken om du vill inaktivera alla automatiska korrigeringar av gemener/versaler.

 • Avmarkera kryssrutan Skriv över befintlig text om du vill stänga av alla automatiska ersättningar.

Tips: Om Office har korrigerat något automatiskt och du inte ville göra ändringen klickar du bara på Ångra eller trycker på Ctrl+Z på tangentbordet för att ångra ändringen.

Om du snabbt vill infoga en symbol utan att öppna några menyer, tilldelar du symbolen en tangenttryckning eller text. Det här är särskilt användbart om du planerar att infoga symbolen ofta och inte vill gå via kommandot Symboler i menyfliksområdet varje gång.

Du måste infoga symbolen en gång, kopiera den och sedan lägga till autokorrigeringsregeln. När du har slutfört steg 8 kan du, om du vill, ta bort den symbol som du har infogat för att skapa regeln, så du behöver inte bekymra dig så mycket om var du infogar den.

 1. Klicka på Symbol > Fler symboler på fliken Infoga.

 2. Rulla nedåt i listan och dubbelklicka på den symbol du vill använda för att infoga den i filen. Stäng dialogrutan för symboler.

  Tips: De flesta vanliga symboler är en del av Wingdings teckensnittsuppsättningar. Ställ in teckensnittet på Wingdings i dialogrutan Symbol för att göra din sökning snabbare.

 3. Markera den infogade symbolen i arbetsboken och klicka på KopieraStart-fliken i menyfliksområdet (eller tryck på Ctrl+C).

 4. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

 5. Klicka på rutan Med och tryck på Ctrl+V för att klistra in den kopierade symbolen i fältet.

 6. I rutan Ersätt skriver du ett ord eller en fras som du vill associera med symbolen, t.ex. Bock1.

  I rutan Ersätt på fliken Autokorrigering skriver du ett ord eller en fras som du vill associera med bockmarkeringen.
 7. Klicka på Lägg till > OK.

 8. När du vill använda den bockmarkering som du definierade, skriver du det ord som du angav steg i 7, så infogas symbolen.

Tips: Om tecknet som infogats inte är det du ville använda provar du att markera det tecken som har infogats och kontrollera att teckensnittet är Wingdings.

Autoformatera vid inskrivning

Som standard utför Excel viss automatisk formatering medan du skriver, till exempel format för punktlista eller numrerad lista när programmet identifierar att du skriver en lista. 

Använd den här dialogrutan om du vill inaktivera några av de här alternativen för automatisk formatering. Avmarkera kryssrutan för de objekt som du inte vill utföra automatisk formatering för. 

Åtgärder

Det finns en ”högerklicksåtgärd” i Excel. Du aktiverar den här åtgärden genom att välja Aktivera ytterligare åtgärder i snabbmenyn i den här dialogrutan. 

Med åtgärden Datum kan du högerklicka på ett fullständigt datum (inklusive månad, dag och år) och öppna din Outlook-kalender på det datumet. 

Ignorera knapparna Egenskaper och Fler åtgärder på fliken Åtgärder. De har inga användbara funktioner. 

Matematisk autokorrigering

Du kan skapa en ekvation från grunden genom att trycka på Alt+likhetstecken. En ekvationsplatshållare visas där du kan skriva matematiska tecken. 

När du arbetar i en ekvationsplatshållare har Office en stor uppsättning kortkommandon som du kan använda för att infoga matematikspecifika tecken. Dessa kortkommandon för matematisk autokorrigering är aktiverade som standard.

Du kan göra följande åtgärder. Klicka på en rubrik nedan för att öppna avsnittet och se anvisningarna:

 Avmarkera kryssrutan Skriv över befintlig text

 1. Välj det objekt som du vill ändra. 

  Informationen läggs till i rutorna Ersätt och Med.

 2. Ändra antingen kortkommandot i rutan Ersätt eller symbolen i rutan Med.

 3. Klicka på knappen Ersätt.

 1. Markera det objekt du vill ta bort från listan.

 2. Klicka på knappen Ta bort.

Innan du börjar måste du ha kopierat den önskade symbolen till Urklipp så att du kan klistra in den i dialogrutan. Du kan göra detta genom att stänga dialogrutan, manuellt infoga symbolen i en bild (Infoga > Symbol) och sedan markera och kopiera symbolen (Ctrl+C).

 1. Skriv det kortkommando du vill använda i rutan Ersätt.

  (Kortkommandot ska skilja sig från ett normalt, korrekt stavat ord, såvida du inte alltid vill att det ordet ska ersättas med den symbol som du definierar i steg 2.)

 2. I rutan Med klistrar du in den symbol som du vill tilldela till det kortkommando för matematisk autokorrigering du angav i steg 1.

 3. Klicka på Lägg till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×