Autokorrigera stavning och infoga text och symboler i Word 2016 för Mac

Med Autokorrigering kan du korrigera skriv- och stavfel men också infoga symboler och andra texter. Autokorrigering är automatiskt konfigurerad med en lista som innehåller vanliga stavfel och symboler. Du kan dock ändra listan så att den passar dina dokument.

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Förstå funktionen Autokorrigering

Lägga till en textpost till listan i Autokorrigering

Ändra innehållet i en textpost i listan i Autokorrigering

Byta namn på en post i listan i Autokorrigering

Förstå funktionen Autokorrigering

Du kan använda funktionen Autokorrigering för att göra följande:

 • Automatiskt hitta och korrigera skriv- och stavfel     Om du till exempel skriver ohc följt av ett blanksteg ersätter Autokorrigering det du skrev med och. Och om du skriver Det här ärh uset följt av ett blanksteg ersätter Autokorrigering det du skrev med Det här är huset.

 • Snabbt infoga symboler     När du till exempel skriver (c) infogar Autokorrigering © i stället. Om Autokorrigering inte redan infogar en symbol som du vill använda kan du lägga till den i listan så att den infogas.

 • Snabbt infoga långa textavsnitt     Om du till exempel behöver ange en fras som avkastning på investering flera gånger kan du konfigurera Autokorrigering att automatiskt infoga frasen när du skriver något kortare, till exempel roi.

Alla de här sätten att använda Autokorrigering är baserade på två parallella listor med ord eller symboler. I den första kolumnen står det ord eller de symboler som du skriver, och i den andra kolumnen står ordet, frasen eller symbolerna som Autokorrigering infogar i stället.

I autokorrigeringslistan paras text som ska ersättas med hjälp av Autokorrigering ihop med texten som ska infogas i stället.

Obs!: Listan i Autokorrigering gäller för alla program i Microsoft Office som stöder Autokorrigering, vilket innebär att när du lägger till eller tar bort ett ord från listan i ett Office-program påverkas även de andra Office-programmen.

Överst på sidan

Lägga till en textpost till listan i Autokorrigering

Du kan lägga till ett felstavat ord eller en uppsättning symboler som du vill att Autokorrigering automatiskt ska ersätta med ett rättstavat ord, en fras eller en symbol som du anger. Det gör du enligt anvisningarna nedan.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. I Inställningar i Word klickar du på Autokorrigering.

  I Inställningar i Word klickar du på Autokorrigera för att ändra vad autokorrigeringen ändrar i dokumentet.
 3. På fliken Autokorrigering kontrollerar du att Skriv över befintlig text är markerat.

  Markera Skriv över befintlig text om du vill göra korrigeringar med hjälp av Autokorrigering medan du skriver.
 4. I rutan Ersätt skriver du ett ord eller en fras som du ofta skriver eller stavar fel – skriv t.ex. vesäntlig.

  Lägg till och ändra markerade poster i autokorrigeringslistan genom att skriva i rutorna Ersätt och Med.
 5. I rutan Med skriver du ordet rättstavat – d.v.s. väsentlig.

 6. Klicka på Lägg till.

Överst på sidan

Ändra innehållet i en textpost i listan i Autokorrigering

Följande beskriver hur du ändrar texten som Autokorrigering infogar i stället för ett visst felstavat ord. Om du vill ändra korrigeringen som Autokorrigering använder för en viss felstavning följer du dessa anvisningar.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. I Inställningar i Word klickar du på Autokorrigering.

  I Inställningar i Word klickar du på Autokorrigera för att ändra vad autokorrigeringen ändrar i dokumentet.
 3. På fliken Autokorrigering kontrollerar du att Skriv över befintlig text är markerat.

  Markera Skriv över befintlig text om du vill göra korrigeringar med hjälp av Autokorrigering medan du skriver.
 4. Markera den post i listan som du vill ändra.

  Postens innehåll visas i rutorna Ersätt och Med.

 5. Skriv ny text i rutan Med.

  Markera en post i autokorrigeringslistan om du vill ändra ersättningstexten för den i rutan Med.
 6. Klicka på Ersätt.

Överst på sidan

Byta namn på en post i listan i Autokorrigering

Följande beskriver hur du ändrar texten som Autokorrigering identifierar som ett felstavat ord. Om du vill ändra det felstavade ordet som Autokorrigering använder en viss korrigering för kan du följa dessa anvisningar.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. I Inställningar i Word klickar du på Autokorrigering.

  I Inställningar i Word klickar du på Autokorrigera för att ändra vad autokorrigeringen ändrar i dokumentet.
 3. På fliken Autokorrigering kontrollerar du att kryssrutan Skriv över befintlig text är markerad.

  Markera Skriv över befintlig text om du vill göra korrigeringar med hjälp av Autokorrigering medan du skriver.
 4. Markera den post i listan som du vill ändra.

  Postens innehåll visas i rutorna Ersätt och Med.

 5. Klicka på Ta bort.

  Markera en post i autokorrigeringslistan och ta bort den genom att klicka på Ta bort.

  Postens värden står kvar i rutorna Ersätt och Med, så att du kan ändra dem.

 6. Ange ett nytt namn i rutan Ersätt.

 7. Klicka på Lägg till.

  Klicka på Lägg till om du vill lägga till texten i rutorna Ersätt och Med i autokorrigeringslistan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×