Attrahera kunder och öka försäljningen med reklamblad i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har öppnat just en butik i en ny plats eller det är dags för årlig helgdag försäljning. Eller kanske du fått bra nya varor som du vill höja. Få nyheter ut snabbt till rätt personer genom att skapa ett flygblad som e-post, dela ut eller publicera runt stad.

Microsoft Office Publisher 2007 innehåller fördefinierade flygblad publikationer som har konfigurerats med information om nyheter och specialerbjudanden. Genom att starta med en fördefinierad publikation kan du fokusera på innehållet i ditt meddelande som du skapar en effektiv kampanjaktiviteter del för ditt företag.

Reklamblad med rabattkuponger som har skapats i Microsoft Office Publisher 2007

I den här artikeln

Välj och anpassa design

Göra globala ändringar i designen

Arbeta med texten

Arbeta med bilder

Förfina flygbladet

Slut flygbladet

Välj och anpassa design

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på reklamblad i listan Publikationstyper.

 3. Klicka på Nyare design eller Klassisk designalternativ under flygblad.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på förhandsgranskningsbild för flygblad design som du vill använda.

  • Sök efter ytterligare flygblad mallar som på Microsoft Office Online.

   Hur gör jag?

   Viktigt!: Du måste vara ansluten till Internet innan du kan söka efter mallar på Office Online.

   1. Gör något av följande:

    • Klicka på någon av katalog rubriker, till exempel händelse eller marknadsföring i katalogen flygbladVisa mallar från Microsoft Office Online.

    • Skriv ett nyckelord i rutan Sök efter mallar. Skriv till exempel flygblad. Välj Microsoft Office Online i rutan Filternamn och klicka sedan på den gröna knappen Sök.

     Obs!: Rutan Sök efter mallar är ovanför rubriken flygblad.

   2. Klicka på den mall du vill använda.

    För det här projektet valde vi reklambladsmall (mjuka blå) med avrivningsbara telefonnummer från Office Online.

 5. Välj de alternativ du vill använda.

  Du kan ändra många av designelementen innan du öppnar publikationen. Gör något av följande:

  • Klicka på det färgschema och det teckensnittsschema du vill använda under Anpassa.

  • Klicka på den uppsättning med företagsinformation du vill ha under Anpassa eller skapa en ny.

  • Under Alternativ väljer du Inkludera e-postadressen för att lägga till en andra publikationssida med textrutor för adress och avsändaradress.

  • Under Alternativ väljer du Inkludera grafik för att infoga en platshållarbild i flygbladet.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt i alla mallar. Om du inte ser det här alternativet kan mallen inte stöd för den.

  • Markera kupong eller formulär som du vill lägga till under avrivningsbara telefonnummer.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt i alla mallar. Om du inte ser det här alternativet kan mallen inte stöd för den.

   Obs!: Om du använder en mall som du har hämtat från Office Online går det inte att anpassa designen förrän du har öppnat publikationen..

 6. Klicka på Skapa.

Reklambladsmall (ljusblå design) på Office Online

Göra globala ändringar i designen

När du ser publikationen på hela skalan kanske du vill göra ändringar som påverkar hela publikationen. Du kanske vill prova andra färg eller teckensnitt färgschema, ändra sidstorlek eller infoga företagsinformation om du inte i början. Du kan göra dessa ändringar när som helst, men det är bäst att göra det innan du infogar text och bilder.

Gör något av följande:

 • Om du vill prova ett annat färgschema, så klickar du på Färgscheman i åtgärdsfönstret Formatera publikation, och klickar sedan på det färgschema som du vill använda.

 • Om du vill prova ett annat teckensnitt, klicka på Teckensnittsschema i åtgärdsfönstret Formatera publikationen och klicka sedan på det teckensnitt som du vill använda. Mer information om teckentabeller finns i Använd ett teckensnittsschema.

 • Klicka på publikationen skriver du alternativ i åtgärdsfönstret Formatera publikationÄndra sidstorlek om du vill ändra storleken på sidan och välj sedan en ny sidstorlek i dialogrutan Utskriftsformat. Mer information finns i Ändra sidstorlek, pappersstorlek eller orientering.

 • Du kan infoga företagsinformation genom att klicka på Företagsinformation på menyn Infoga och sedan dra det önskade objektet från åtgärdsfönstret Företagsinformation till din publikationssida.

  Om du vill ändra företagsinformationen klickar du på Ändra företagsinformation i åtgärdsfönstret Företagsinformation. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort data för företagsinformation.

Arbeta med texten

Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation, så ersätts en del av platshållartexten automatiskt av ditt företags kontaktuppgifter och logotyp.

Obs!: Företagsinformation ersätta inte automatiskt platshållartexten i mallar som du har hämtat från Office Online. Om du vill ersätta platshållarnamn, adresser och logotyper med företagsinformation, klicka på smarta etiketter knappen Bild av knapp för ett företag informationsobjekt, till exempel företagets namn eller adress, och klicka på Uppdatera från Affärsprofil Information. (Knappen för smarta etiketter visas när du klickar på text eller en logotyp.)

 1. Markera platshållartexten och skriv.

  Markerad platshållartext

 2. Ändra textstorleken Gör något av följande:

  • Om du vill förhindra att texten ändrar storlek automatiskt för att passa i en textruta som inte är kopplad till andra textrutor, så klickar du på textrutan, pekar på Autopassa Text på menyn Format och klickar sedan på Använd inte Autopassa.

  • Om du vill ändra teckenstorleken manuellt, markerar du texten och välj en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek i verktygsfältet.

   Mer information om hur du kan passa in text i textrutor finns i Aktivera och inaktivera automatisk text anpassning.

 3. Om du har markerat kryssrutan Inkludera e-postadress och ditt flygblad har en andra sida som innehåller e-postadressen, upprepar du steg 1 och 2 för den aktuella sidan.

Mer information om hur du arbetar med text finns i lägga till text i Publisher.

Arbeta med bilder

 1. Högerklicka på platshållarbilden, klicka på Ändra bild på snabbmenyn, och välj sedan en källa för den nya bilden.

  Ändra platshållarbild

  Tips: Om Ändra bild inte visas när du högerklickar, så klickar du på platshållarbilden en gång, tills vita cirklar visas runt bildramen. Klicka på bilden igen tills grå cirklar med kryss visas runt själva bilden, och högerklicka sedan på bilden.

 2. Upprepa om det behövs fler bilder i publikationen.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Tips om hur du arbetar med bilder.

Förfina flygbladet

Det är enkelt att lägga till eller ändra designelement i en publikation. Kanske du ändrat dig om de kontakt avrivningsbara telefonnummer som du började med och nu vill du infoga en riva av kupong, orderformulär eller svarsformulär så att du kan spåra kunden svar på dina flygblad enklare.

Du kan lägga till eller ersätta designelementen med hjälp av Publisher designgalleriet. Du kan också lägga till designelement från det föreslagna objekten i åtgärdsfönstret Formatera publikation. Eller, om du använder en fördefinierad mall i Publisher kan du använda kommandot Ändra mall.

Använda element från designgalleriet

 1. Om du vill ta bort kontakt riva av objektet, markerar du den och trycker sedan på DELETE.

 2. Klicka på Objekt Bild av knapp i verktygsfältet objekt och klicka sedan på typ av objekt som du vill använda, till exempel kuponger.

  Markerad kupong i designgalleriet

 3. Klicka på den design du vill använda, väljer alternativen grafik och text som du vill använda, till exempel linjeformat på kant, och klicka sedan på Infoga objekt.

 4. Dra objektet till den plats där du vill ha den på sidan.

 5. Markera texten i textrutan om du vill ersätta platshållartexten i det infogade objektet, och skriv sedan den text som du vill använda.

 6. Om du vill ersätta platshållarbilden i det infogade objektet klickar du på bildramen i logotypen, högerklicka på bilden, klicka på Ändra bild på snabbmenyn och markerar sedan den bild som du vill använda.

 7. Gör andra ändringar som du vill använda och sparar sedan filen.

Använda element från det föreslagna objekten

De föreslagna objekt som är tillgängliga för infogning i publikationen variera beroende på den mall som du använder.

 1. Om du vill ta bort kontakt riva av objektet, markerar du den och trycker sedan på DELETE.

 2. Klicka på något av objekten under föreslagna objekt i åtgärdsfönstret Formatera publikation under Sidalternativ.

 3. Gör andra ändringar som du vill använda och sparar sedan filen.

Ändra mallen

 1. Klicka på Ändra mall i åtgärdsfönstret Formatera publikation under Flygblad alternativ.

 2. Välja ett annat avrivningsbara telefonnummer i dialogrutan Ändra mall under Alternativ.

 3. Gör andra ändringar som du vill använda och sparar sedan filen.

Slut flygbladet

 1. Om du planerar att skicka flygbladet förbereda du dem för adressetiketter och skriva ut genom att koppla kunden adresserna till publikationen.

  Tips: Om dina adresser inte i en datafil, kan du skapa en ny adresslista i Office Publisher 2007. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Skapa adresslista. Mer information om hur du arbetar med e-postlistor och koppla dokument finns i Skapa ett kopplat dokument.

 2. Om du vill skriva ut flygbladet, klicka på Skriv utArkiv-menyn, göra ändringarna som behövs i utskriftsalternativ, till exempel antal kopior, och klicka sedan på Skriv ut.

Tips: Om du har mer än vad som ryms på ett flygblad kan skapa en broschyr i stället och dra nytta av mer flexibilitet när du layout. En broschyr kan ha en 3-panelen eller 4 design. Det kan ta med en kundadressen ska skrivas ut på en av panelerna och det kan också innehålla en ordning, svar eller anmälningsformulär. Mer information finns i skapa broschyrer som hjälper dig att sälja i Publisher.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×