Attrahera kunder och öka försäljningen med reklamblad i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har precis öppnat en butik på en ny plats eller så är det dags för årets julrea. Eller du kanske har fått in fina nya varor som du vill lyfta fram. Få snabbt ut nyheten till rätt personer genom att skapa ett reklamblad som du kan skicka, dela ut eller sätta upp i staden.

I Microsoft Office Publisher 2007 finns det fördesignade reklambladspublikationer för information om nyheter och specialerbjudanden. Genom att utgå från en fördesignad publikation kan du fokusera på innehållet när du skapar ett effektivt marknadsföringsmeddelande åt ditt företag.

Reklamblad med rabattkuponger som har skapats i Microsoft Office Publisher 2007

Artikelinnehåll

Välja och anpassa designen

Göra globala ändringar i designen

Arbeta med texten

Arbeta med bilder

Förfina reklambladet

Slutföra reklambladet

Välja och anpassa designen

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på Reklamblad i listan Publikationstyper.

 3. Klicka på Nya designer eller Klassiska designer under Reklamblad.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på förhandsgranskningsbilden för den reklambladsdesign du vill använda.

  • Sök efter fler mallar med designer för reklamblad på Microsoft Office Online.

   Hur gör jag?

   Viktigt!: Du måste vara ansluten till Internet innan du kan söka efter mallar på webbplatsen Office Online.

   1. Gör något av följande:

    • Klicka på Visa mallar från Microsoft Office Online i katalogen Reklamblad och klicka sedan på någon av katalogrubrikerna, till exempel Evenemang eller Marknadsföring.

    • Skriv in ett sökord i rutan Sök efter mallar. Skriv till exempel in reklamblad. I nästa ruta väljer du Microsoft Office Online och klickar sedan på den gröna knappen Sök.

     Obs!: Rutan Sök efter mallar finns ovanför rubriken Reklamblad.

   2. Klicka på den mall du vill använda.

    Till det här projektet valde vi mallen Reklamblad (ljusblå) med avrivningsbara lappar från Office Online.

 5. Välj önskade alternativ.

  Många av designelementen går att ändra innan du öppnar publikationen. Gör något av följande:

  • Under Anpassa klickar du på det färgschema och teckensnittsschema som du vill använda.

  • Under Anpassa klickar du på den uppsättning med företagsinformation som du vill använda, eller skapar en ny.

  • Under Alternativ markerar du Inkludera postadress om du vill lägga till en andra publikationssida med textrutor för postadress och avsändaradress.

  • Under Alternativ markerar du Inkludera bilder om du vill infoga en platshållarbild i reklambladet.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt i alla mallar. Om alternativet inte visas kanske det inte kan användas i mallen.

  • Under Avrivningsblock väljer du den kupong eller det formulär som du vill lägga till.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt i alla mallar. Om alternativet inte visas kanske det inte kan användas i mallen.

   Obs!: Om du använder en mall som du har hämtat från Office Online går det inte att anpassa designen förrän du har öppnat publikationen.

 6. Klicka på Skapa.

Reklambladsmall (ljusblå design) på Office Online

Göra globala ändringar i designen

När du ser publikationen i full skala kan det hända att du vill göra ändringar som påverkar hela publikationen. Du kanske till exempel vill prova med andra färg- eller teckensnittsscheman, ändra sidstorleken eller infoga din företagsinformation om du inte gjorde det i början. Du kan göra den här typen av ändringar när som helst, men det är bäst att göra det innan du infogar texten och bilderna.

Gör något av följande:

 • Om du vill prova med ett annat färgschema klickar du på Färgscheman i åtgärdsfönstret Formatera publikation och klickar sedan på det färgschema som du vill använda.

 • Om du vill prova med ett annat teckensnittsschema klickar du på Teckensnittsscheman i åtgärdsfönstret Formatera publikation och klickar sedan på det teckensnittsschema som du vill använda. Mer information om teckensnittsscheman finns i Tillämpa ett teckensnittsschema.

 • Om du vill ändra sidstorleken klickar du på Alternativ för publikationstyp i åtgärdsfönstret Formatera publikation, på Ändra sidstorlek och väljer en ny sidstorlek i dialogrutan Utskriftsformat. Mer information finns i Ändra sidstorlek, pappersstorlek eller sidorientering.

 • Om du vill infoga företagsinformation klickar du på FöretagsinformationInfoga-menyn och drar sedan den post du vill använda från åtgärdsfönstret Företagsinformation till publikationssidan.

  Om du vill ändra företagsinformationen klickar du på Ändra företagsinformation i åtgärdsfönstret Företagsinformation. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort data för företagsinformation.

Arbeta med texten

Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation byts en del av platshållartexten automatiskt ut mot kontaktuppgifter och logotyp för ditt företag.

Obs!: I mallar som du hämtat från Office Online byts platshållartexten inte automatiskt ut mot företagsinformation. Om du vill ersätta platshållarna för namn, adress och logotyper med din företagsinformation klickar du på knappen för smarta etiketter Åtgärd för smarta etiketter för en post i företagsinformationen, till exempel företagets namn eller adress, och klickar sedan på Uppdatera från uppsättning med företagsinformation. (Knappen för smarta etiketter visas när du klickar på en text eller en logotyp.)

 1. Markera platshållartexten och skriv något.

  Markerad platshållartext

 2. Ändra textstorleken. Gör något av följande:

  • Om du vill förhindra texten från att ändra storlek automatiskt så att den får plats i en textruta som inte är ansluten till andra textrutor klickar du i textrutan, pekar på Autopassa textFormat-menyn och klickar sedan på Använd inte Autopassa.

  • Om du vill ändra teckenstorleken manuellt markerar du texten och väljer en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek i verktygsfältet.

   Mer information om hur du anpassar text i textrutor finns i Koppla på och av automatisk anpassning.

 3. Om du har markerat kryssrutan Inkludera postadress och reklambladet har en andra sida som innehåller postadressen upprepar du steg 1 och 2 för den sidan.

Mer information om hur du arbetar med text finns i lägga till text i Publisher.

Arbeta med bilder

 1. Högerklicka på platshållarbilden, klicka på Ändra bild på snabbmenyn och välj sedan källan för den nya bilden.

  Ändra platshållarbild

  Tips: Om Ändra bild inte visas när du högerklickar kan du klicka på platshållarbilden en gång tills du ser vita cirklar runt bildens ram. Klicka på bilden en gång till tills du ser gråa cirklar med x inuti runt själva bilden och högerklicka sedan på bilden.

 2. Upprepa om det behövs för andra bilder i publikationen.

Mer information om hur du arbetar med bilder finns i Tips för att arbeta med bilder.

Förfina reklambladet

Det är enkelt att lägga till eller ändra designelementen i en publikation. Du kanske har ändrat dig om de avrivningsbara lapparna med kontaktuppgifter som du började med och vill ta med en avrivningsbar kupong, orderformulär eller svarsformulär så att du lättare kan spåra kunders reaktioner på reklambladet.

Du kan lägga till eller ersätta designelementen med hjälp av designgalleriet i Publisher. Du kan också lägga till designelement från de föreslagna objekten i åtgärdsfönstret Formatera publikation. Om du använder en fördesignad mall i Publisher kan du också använda kommandot Ändra mall.

Använda element från designgalleriet

 1. Markera det avrivningsbara objektet med kontaktuppgifter och tryck på DEL om du vill ta bort det.

 2. I verktygsfältet Objekt klickar du på Designgalleriobjekt Bild av knapp och sedan på den typ av objekt som du vill använda, till exempel Kuponger.

  Markerad kupong i designgalleriet

 3. Klicka på en design, välj de bild- och textalternativ som du vill använda, till exempel kantlinjen, och klicka på Infoga objekt.

 4. Dra objektet till önskad plats på sidan.

 5. Om du vill ersätta platshållartexten i det tillagda objektet markerar du texten i textrutan och skriver önskad text.

 6. Om du vill ersätta platshållarbilden i det tillagda objektet klickar du på bildramen i logotypen, högerklickar på bilden, klickar på Ändra bild på snabbmenyn och väljer den bild som du vill använda.

 7. Gör eventuella andra ändringar och spara sedan filen.

Använda element från de föreslagna objekten

De föreslagna objekten som kan infogas i publikationen varierar beroende på vilken mall du använder.

 1. Markera det avrivningsbara objektet med kontaktuppgifter och tryck på DEL om du vill ta bort det.

 2. Klicka på ett av objekten under Föreslagna objekt under Sidalternativ i åtgärdsfönstret Formatera publikation.

 3. Gör eventuella andra ändringar och spara sedan filen.

Ändra mallen

 1. Klicka på Ändra mall under Alternativ för Reklamblad i åtgärdsfönstret Formatera publikation.

 2. Välj ett annat alternativ för Avrivningsblock under Alternativ i dialogrutan Ändra mall.

 3. Gör eventuella andra ändringar och spara sedan filen.

Slutföra reklambladet

 1. Om du planerar att skicka reklambladet kan du förbereda det för utskick och utskrift genom att koppla kundadresserna till publikationen.

  Tips:  Om adresserna inte finns i en datafil kan du skapa en ny adresslista i Office Publisher 2007. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka på Skapa adresslista. Mer information om hur du arbetar med distributionslistor och kopplade dokument finns i Skapa ett kopplat dokument.

 2. Om du vill skriva ut reklambladet klickar du på Skriv utArkiv-menyn, gör eventuella ändringar av utskriftsalternativen, till exempel antal kopior, och klickar sedan på Skriv ut.

Tips:  Om du har mer information än vad som får plats på ett reklamblad skapar du en broschyrpublikation i stället och får en mer flexibel layout. En broschyr kan ha en design med 3 eller 4 paneler. Den kan innehålla en kundadress på en av panelerna och kan även innehålla en beställning, ett svar eller ett anmälningsformulär. Mer information finns i Skapa marknadsföringsbroschyrer i Publisher.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×