Använda liggande och stående orientering

Designöverväganden

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Se hur liggande och stående orientering påverkar sidhuvuden och sidfötter, sidnummer och marginaler, och hur du hanterar text i liggande orientering samt andra layoutåtgärder.

Vill du veta mer?

Lägga till avsnittsbrytningar

Lägga till olika sidnummer eller talformat i olika avsnitt

Video: Sidhuvuden och sidfötter

När du lagt till sidor med olika orienteringar kan du börja fundera på designen.

Först och främst, vad ska du göra med sidhuvuden och sidfötter?

När du lägger till en liggande sida flyttas sidhuvud och sidfot till överdelen och underdelen precis som de ska.

Men tänk på hur läsare ser på sidan.

Med alla sidor utskrivna och häftade kommer

sidhuvud och sidfot på liggande sidor att visas till höger och vänster på sidan.

Om du inte vill ha det så gör du på något av följande sätt.

Först måste vi avlänka sidhuvudet så att vi kan ändra det utan att ändra alla andra sidhuvuden.

Vi klickar på Visa > Flera sidor för att ändra till vyn Flera sidor så att det blir lättare att se vad som händer.

Nu dubbelklickar vi på sidhuvudet på den liggande sidan.

Eftersom vi lagt till sidhuvudet innan vi ändrade sidans orientering, visar den här rutan Samma som föregående,

vilket betyder att sidhuvudet är detsamma som sidhuvudet på föregående sida.

Du kan även gå till fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot och titta på knappen Länka till föregående.

Om den är markerad som nu betyder det att sidhuvudet är länkat till, eller samma som, föregående sida.

Om vi ändrar i ett sidhuvud, till exempel tar bort texten, tas texten bort i alla sidhuvuden eftersom de är länkade.

Jag trycker på Ctrl+Z för att få tillbaka texten.

Så om vi vill ändra sidhuvudet på bara den här sidan måste vi göra så här.

När sidhuvudet är markerat klickar du på Länka till föregående för att stänga av länkningen. Rutan med Samma som föregående försvinner.

Klicka på Nästa för att gå till sidan efter den liggande sidan, och stäng av Länka till föregående här också.

Nu kan vi markera sidhuvudet på den liggande sidan och trycka på Delete. De andra sidhuvudena påverkas inte.

Om dina sidor har sidfötter också klickar du på Gå till sidfot och stänger av länkningen där med.

Vi använder inte sidfötter, så vi klickar på sidhuvudet och bestämmer vad vi ska göra härnäst.

Låt oss säga att vi vill fortsätta med sidnumrering. Jag zoomar sidan till 100 procent så att det blir lättare att se.

Klicka på fliken Infoga, Textruta och Rita textruta. Dra sedan markören över det övre vänstra hörnet för att skapa en liten ruta.

Med markören i rutan klickar du sedan på fliken Infoga, på Sidnummer och på Aktuell position.

Låt oss välja ett vanligt nummer.

Gå sedan till fliken Format under Ritverktyg, klicka på Textorientering och på Rotera all text 270 grader.

Du kanske måste ändra form på textrutan så att numret visas. Till sist klickar du på Kontur och Ingen kontur.

Sidnumret har roterats nu, men när sidan skrivs ut och häftas till stående sidor är det lodrätt.

En annan sak är hur text ska hanteras i liggande vy.

Även om extra bredd passar för en tabell kan den göra text svårläst.

Du kan då lägga en bild bredvid textstycket.

Det tvingar texten att flöda runt bilden med en snävare marginal.

Om du vill ha mer kontroll över textbredden kan du infoga en 2-kolumns, 1-radstabell

och placera bilden i den ena kolumnen och texten i den andra.

Här är ett annat sätt att få snävare marginaler för texten. Markera texten.

Gå sedan till fliken Sidlayout, klicka på Kolumner och markera ett antal kolumner. Två fungerar bra i det här dokumentet.

Sidorientering fungerar alltså tillsammans med marginaler och pappersformat när man skapar ramar för dokument.

Sedan kan du arbeta med innehållets layout och få det utseende som du vill ha.

Mer information om hur du arbetar med avsnitt, sidhuvuden och sidfötter,

och andra utformningsfrågor, hittar du i länkarna i kurssammanfattningen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×