Arrangera om underprojekt i huvudprojektet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har infogat ett underprojekt i ett huvudprojekt och vill ordna om aktivitetslistan, kan du flytta det infogat projektuppåt eller nedåt i aktivitetslistan.

  1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

  2. Klicka på ID-nummer i fältet ID för den sammanfattningsaktivitet som representerar det infogade projekt som ska flyttas.

  3. Klicka på Klipp ut aktivitet   Bild av knapp om du vill ta bort det infogade projektet.

    Obs!: Genom att klippa ut och klistra in aktiviteten ändrar du aktivitetens unikt ID (skiljer sig från aktivitets-ID som finns i kolumnen längst till vänster i tabellen Inmatning) när den klistras in på annan plats i aktivitetslistan. Om du vill flytta aktiviteten utan att ändra dess unika ID kan du dra aktiviteten till den nya platsen i aktivitetslistan. Du drar aktiviteten genom att placera pekaren över dess Aktivitets-ID i fältet ID och när pekaren ändras till en korspil drar du aktiviteten till den nya platsen. Informationen tas inte bort från projektplanen förrän du åter klistrar in den.

  4. Klicka på ID-numret i fältet ID för aktiviteten nedanför den plats i aktivitetslistan där du vill visa projektet.

    Obs!: Om du infogar eller klistrar in ett projekt under ett annat infogat projekt där bara projektsammanfattningsaktivitet visas, läggs det infogade eller inklistrade projektet på samma nivå som det infogade projektet ovanför. Om du i stället infogar eller klistrar in projektet under ett infogat projekt där alla aktiviteter visas, blir det infogade eller inklistrade projektet ett underprojekt till det infogade projektet ovanför.

  5. Klicka på Klistra in   Bild av knapp om du vill klistra in projektet ovanför den markerade raden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×